BorgerDebatFredericiaSamfund

Fredericia efter Covid-19

Læserbrev.

En overgangsfase rummer mange muligheder, derfor drejer det sig om at vælge de rigtige.

Fredericia er placeret meget centralt i Danmark med både jernbane og motorvej lige ved fordøren.

 

Det er konstateret, at luftforureningen er reduceret væsentligt og ozonlager er igen næsten intakt. Det fortæller os, at vores aktiviteter har en stor indvirkning på balancen i naturen, derfor skal vi tænke os om et par ekstra gange.

Fredericia mangler mellemlange og lange uddannelser, det kan udbedres ved at oprette et forsknings- og idecenter samt udviklingscenter især relateret til lavenergetiske komponenter og anlæg til produktion af energi uden anvendelse af fossile brændstoffer og genre brændstoffer i det hele taget ved anvendelse og udnyttelse af den altid tilstedeværende energi over og under jordoverfladen Vi ved, at en stor mængde energi hele tiden rammer jorden, noget reflekteres og andet opvarmer og strømmer derefter ud igen.

Hvis vi kan udnytte blot en lille del af den energi ved at lade den opholde sig lidt længere på jorden, så har vi ikke nødig at forurene ved energiproduktion overhovedet. Centeret kan samtidig danne ramme om uddannelser på mellem og højt niveau.

Mennesker, der flytter til Fredericia for mellem eller højere uddannelse, vil samtidig være en kulturel gevinst, der kan være med til at danne grobund for et indholdsrigt teater og meget andet.

Derfor skal Fredericia Kommune danne ramme om et sådant center. Herved kan Fredericia blive hoveddrivkraft i udvikling af reduktion af misbrug af ressourcer og udvikling af kultur og historien, da Fredericia også i sig selv er en historisk ramme, der snart er 400 år gammel.

Nu kommunalvalget står for døren vil jeg også opfordre til, at man i den politiske debat lægger hovedvægten op ovenstående samt, hvilket liv vi ønske i Fredericia. Ønske vi vækst eller et godt liv. Ønsker vi vore børn undervist i at få et godt live eller i at blive et tandhjul i samfundsmaskineriet.

Fredericia Kommune har så mange muligheder.

Skulle vi ikke i fællesskab udnytte dem i stedet for at træde os selv over tæerne i bornerthed?

Jens Jørn Pedersen
Sanddalvej 4
7000 Fredericia

(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu er kun udgiver som platform)

Facebook kommentarer

Redaktionen

Redaktionen - https://www.fredericia.nu/tiehome/kontakt/ Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Close
Close
X