u
BæredygtighedMiljøNaturØkonomiPolitik

Fra klimavalg til -handling

u

Med et ambitiøst mål fra den nye regering om 70 % CO2-reduktion i 2030, skal der andre boller på suppen nu i forhold til især den del af transporten, der ikke kan elektrificeres med batteri. Drivkraft Danmark vil efter sommerferien give sit bud på vejen frem til en klimaneutral transport i 2050.

I den netop overståede valgkamp var klimaet for første gang helt øverst på den politiske dagsorden. Næsten alle folketingets partier forsøgte at markere sig på den grønne dagsorden, og kort før valget trumfede Enhedslisten, SF, Alternativet og Det Radikale Venstre med en ”klimapagt”, som kræver en bindende klimalov med 70 % CO2-reduktion i 2030 i forhold til 1990. Målet blev siden skrevet ind i det ”forståelsespapir”, der ligger til grund for Mette Frederiksens regering, som nu får ansvar for, at omstillingen ikke bliver alt for dyr for samfundet.

Transporten var igen et naturligt udgangspunkt for klimadiskussionen. Dels fordi CO2-udledningen fra transporten udgør en stadig større andel af det samlede udslip. Dels fordi mobilitet er et afgørende element i et moderne velfærdssamfund. Desværre viste valgkampen endnu engang, at tilliden til et regulerede marked og teknologineutrale krav ligger på et meget lille sted i dagens Danmark. Forbud mod enkeltteknologier og fremme af andre blev igen omdrejningspunktet og betød samtidig, at den nødvendige diskussion af, hvordan vi omstiller den del af transporten, som ikke kan elektrificere med batterier, blev glemt.

Med et ambitiøst mål om 70 % CO2-reduktion i 2030 kan spørgsmålet dog ikke længere ignoreres. Selv med en million elbiler i 2030 vil elbiler nemlig kun stå for omkring 10 % af den samlede energi til vejtransport. Det betyder med andre ord, at der skal helt andre boller på suppen, hvis vi skal lykkes med at omstille den resterende del og især den tunge transport frem mod 2030.

Drivkraft Danmark vil efter sommerferien bidrage med sit bud på, hvordan vi sikrer en markedsbaseret omstilling af den del af transporten. Det skal sikre en omkostningseffektiv og sikker vej mod CO2-neutralitet i 2050. Vi glæder os til at drøfte forslaget med vores samarbejdspartnere, de grønne organisationer, regeringen og ikke mindst det nyvalgte Folketing.

Branchen står i dag for 99 % af energien til transporten. Vi har en afgørende rolle og et særligt ansvar for at holde hjulene i gang og samtidig sikre, at den grønne omstilling for alvor flytter ud på vejene.

Kilde
Pressemeddelelse - Drivkraftdanmark
u

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Close
Close
X