DebatFredericiaØkonomiPolitikTeater

Forklaringerne er mange, og de blafrer lidt i vinden – det er ganske vist

Læserbrev af Kim Arthur Nielsen, cand. merc. i styring og ledelse

Forklaringerne er mange og de blafrer lidt i vinden. Det er sådan Fredericia Avisen i gårsdagens leder blandt beskriver endnu en ‘nyhed’ om en Regnskabs-Tragedie i Fredericia – en ren gyser for de folkevalgte i Fredericia Byråd.

Lad os dog først slå fast, at det IKKE kunne være en ‘nyhed’ for Byrådet!

De 9 folkevalgte i byrådets Økonomiudvalg, havde allerede modtaget nyheden i Kvartalsregnskab 2019 Q3.

Denne nyhed behandlede de folkevalgte i Økonomiudvalget den 25-11-2019 under Punkt 165 Fredericia Teater – Budgetopfølgning 3. kvartal.

De 9 folkevalgte i byrådets Økonomiudvalg kendte på det tidspunkt 75% af Årsregnskab 2019.

Inden da havde bestyrelsen i Fredericia Teater, og dermed også de 2 byrådsmedlemmer i teaterbestyrelsen formodentlig været med til at godkende Kvartalsregnsskab 2019 Q3.

Økonomiudvalget stillede udelukkende Kvartalsregnskabet op imod de forventede budgettal for Fredericia Teater.

Derfor vurderede de 9 folkevalgte i Økonomiudvalget ikke den faktiske økonomiske situation i Fredericia Teater.

Når man kun kigger på de forventede budgettal, så kan man jo ikke opdage et realiseret underskud på 19,6 mio. kr. primo oktober 2019.

De ansatte i ‘Økonomi og Personale’ havde nemlig vurderet, at det fremsendte materiale var i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i teatrets vedtægter -, egnsteateraftalen – og den økonomiske instruks. Samt at det var udarbejdet i henhold til god regnskabsskik!

Fredericia Avisen hoppede med på historien om ‘den varme sommer’, og opdagede heller ikke at Fredericia Teater allerede havde blodrøde resultat-tal. Det er ganske vist og det blev der skrevet rigtig meget om i Avisen.

Nyheden blev præsenteret lidt mere direkte for de 9 folkevalgte i Økonomiudvalget den 27-01-2020 under Punkt 36 Finansiering.

De ansatte i Økonomi og personale skriver:

Fredericia Teater har jf. dets vedtægter fremsendt et budget for 2020 til godkendelse ved Byrådet. Regnskabet for 2019 er endnu ikke endelig opgjort, men der forventes et underskud på ca. 20 mio. kr., som tilskrives svigtende billetsalg i København på ”Prinsen af Egypten” og ”Tarzan”. 2019-resultatet påvirker teatrets likviditet i en grad, som har nødvendiggjort en revidering af første budgetudkast, som teatrets bestyrelse godkendte i december 2019. Det reviderede budget er behandlet af teatrets bestyrelse den 24. januar 2020 og indeholder en række reduktioner for at tilpasse økonomien og sikre budgettets overholdelse.”

De 2 folkevalgte i Teaterbestyrelsen er med til skriver til de 9 folkevalgte i Økonomiudvalget: “Ved budgetopfølgningen for 3. kvartal på teatrets økonomi, forventede teatrets ledelse et underskud på 9,0 mio. kr., mens forventningen således er forværret til 20 mio. kr.

Økonomiudvalg nævner altså ikke med ord, at der allerede var et realiseret underskud på 19,6 mio. kr. primo oktober 2019.

Til forsvar for dette misforhold, skal nævnes at de 9 folkevalgte i Økonomiudvalget dog ingen bilag fik til, at understøtte deres indstilling til de 21 folkevalgte i Byrådet. Men der blev skrevet med store bogstaver og det skete ikke så tit i referaterne fra Økonomiudvalget.

De ansatte i Økonomi og Personale udtalte sig IKKE om hvorvidt det fremsendte materiale var i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i teatrets vedtægter-, egnsteateraftalen- og den økonomiske instruks. Samt at det var udarbejdet i henhold til god regnskabsskik.

Nyhed med bilag behandlede de folkevalgte så i byrådet den 03-02-2020 og den ‘skabte ikke megen debat’, – skriver Fredericia Avisen den 3. februar 2020.

Det er direkte uartigt at Fredericia Avisen på intet tidspunkt har fået eller anvendt dokumentation til de artikler, der er blevet bragt om Fredericia Teater.

Et underskud på 19,6 mio. kr. primo oktober 2019 er ikke et større chok fordi det bliver præsenteret som et overraskende underskud på 20 mio. kr. i Fredericia Avisen d. 29. januar 2020.

De 2 folkevalgte i teaterbestyrelsen har siddet ved den økonomiske bordende, De 9 folkevalgte i Økonomiudvalget har også siddet ved den økonomiske bordende og ansatte i Økonomi og Personale, har også deltaget.

Alligevel er der ingen, der har kigget på økonomien fordi der kan alligevel ikke gives garanti for et positivt regnskabsresultat. Det er direkte uansvarligt at fralægge sig et ansvar, fordi der ikke kan gives garanti. Ansvarlig økonomstyring burde være en naturlighed og selvfølgelighed.

Fredericia Avisen har heller IKKE kigget på økonomien. Og det er ganske vist, fordi ellers ville vi vel kunne have læst det.

Reklame

Når der overhovedet ikke bliver kigget på regnskabstal, så bliver der løbet med halve vinde.

Det er en Alternativ forklaring, men den står til troende, men…

  • Hvorfor udebliver den saglige og offentlige debat, hver gang Byrådet modtager dårlige nyheder?
  • Hvorfor vil de kun tale byen op?
  • Hvorfor vil Fredericia Avisen hellere løbe med halve vinde?

Vi har spørgsmålene, hvem har svarene?

Venlig Hilsen

 

Kim Arthur Nielsen, medlem af Bestyrelsen , Alternativet Fredericia

(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu er kun udgiver som platform)

Vis mere
Back to top button
X