BorgerFredericiaSamfund

Flere foreninger har søgt om tilskud i år

Pressemeddelelse, Fredericia Kommune

Rigtig mange frivillige sociale foreninger får i år glæde af tildelte §18-midler

Hvert år uddeler Fredericia Kommune penge til frivillige organisationer, foreninger, netværk og andre grupper, der laver frivilligt socialt arbejde for en bred gruppe af fredericianere. 26 foreninger får i år tildelt midler.

”I Fredericia har vi mange gode tiltag på det frivillige sociale område, så det har været en meget svær opgave at prioritere vores §18-midler igen i år. Men jeg vil gerne siger tak for det store frivillige arbejde, foreningerne laver og sætter fokus på. Det er vigtigt for os som by, når vi arbejder på tværs og i fællesskaber. Det kommer der stærke resultater ud af. Et godt eksempel på det er, når ULF Fredericia engagere lokale borgere i at deltage i Naturens store rengøringsdag”, siger Peder Tind, medlem af §18 komiteen og formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

§18 midlerne er i år givet til organisationer, der beskæftiger sig med en bred vifte af aktiviteter. 45 foreninger har søgt om midler til aktiviteter for over 1 mio. kr. Så det har været en svær opgave for §18 komiteen at vælge de foreninger, der skulle have del i de 500.000 kr. som komiteen kan dele ud af.

”Det er som altid fantastisk at læse de mange ansøgninger og alle de gode tanker, ideer og tiltag, der er i Fredericia Kommunes frivillige civilsamfund. De mange ansøgninger vidner om et meget mangfoldigt foreningsliv, som alle brænder for at gøre noget godt og givtigt for andre. Det kan f.eks. være foredrag, café og madgruppen i gigtforeningen, eller et trivselsforløb for stress- og smerteramte borgere”, siger Susanne Eilersen, medlem af §18 komiteen og formand for Sundhedsudvalget.

Kigger man ned over rækken af modtager, ser man, at der er givet §18 midler, som rammer rigtig mange målgrupper. Det glæder §18 komiteen.

”Det har igen i år været svært at vælge, men vi mener, vi har formået at give mange forskellige foreninger en håndsrækning til deres aktiviteter. Indenfor Senior- og Handicapområdet er der blandt andet givet tilskud til Frivilliges hjælpecentral, der hjælper vores ældre borgere med løsning af små opgaver i hjemmet”, fortæller Lars Ejby, medlem af §18 komiteen og formand for Senior og Handicapudvalget.

annonce

I år har 26 foreninger og organisationer modtaget midler fra puljen af §18-midler, og deres aktiviteter spænder over rigtig mange gode tilbud som f.eks. T-Caféen for transkønnede og non-binære personer i Fredericia og Børns Voksenvenner.

”Børns voksenvenners arbejde er et godt eksempel på, at man ved at skabe venskaber mellem voksenvenner og venskabsbørn er med til at give børnene mod på nye udfordringer, øger deres selvværd og giver dem gode forudsætninger for at udvikle deres sociale og faglige kompetencer”, fortæller Ole Steen Hansen, medlem af §18 komiteen og formand for Børne- og skoleudvalget.

Modtagerne af §18 midler

Der er givet §18 midler til følgende aktiviteter og tilbud:

På handicapområdet:

 • Lydavisen
 • Tegnsprogsforeningen
 • Foreningen danske døvblinde
 • ULF Udviklingshæmmede
 • ULF Ungdom

For seniorer og enlige:

 • tirsdagsbanko
 • Skovbo Krolf
 • Frivilliges Hjælpecentral

For veteraner:

 • Telegrafhistorisk

Militærhistoriske fællesskaber

 • Jysk forening af erhvervshæmmede fra frihedskampen 1940- 1945

For psykisk sårbare og hjemløse

 • TrivselsOrganisationen
 • Kirkens Korshær
 • Solstrålens idrætsklub
 • Solstrålen ”Vejen til Frihed”
 • Fodbold på Tværs
 • Kvisten

For borgere med anden etnisk baggrund

 • Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe

For børn og unge

 • Børns Voksenvenner
 • FitforKids
 • Ungdommens Røde Kors
 • Red Barnet Ungdom

På familieområdet

 • Mødrehjælpen
 • Familienetværket

For patienter

 • Hjerteforeningen
 • Gigtforeningen

LGBT

 • T-café

Fakta

Der er i Fredericia Kommune nedsat en §18 komite, der har ansvaret for at indstille til Økonomiudvalget, hvilke foreninger der skal tildeles midler.
Formålet med uddelingen af §18 midler er at støtte de mange tiltag og understøtte gode rammer for den frivillige indsats ved at støtte en bred vifte af aktiviteter.

Pressemeddelelse, Fredericia Kommune

Facebook kommentarer

annonce
Kilde
Pressemeddelelse, Fredericia Kommune
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Verified by MonsterInsights