BorgerFredericiaPolitik

Fik vi det hele med?

Udvalgsformænd vil i dialog med de frivillige sociale foreninger om nye retningslinjer

Retningslinjerne for tilskud efter Servicelovens §18 – de såkaldte §18-midler, er blevet revideret, og derfor inviterer fire udvalgsformænd de sociale foreninger i Fredericia til et dialogmøde om retningslinjerne for at sikre, at der ikke er noget, der er overset.

”Vi har gennem en længere periode arbejdet med at revidere retningslinjerne for tilskud efter servicelovens § 18, og vi synes, at vi har fundet den rigtige balance. Vi har især været optaget af at være skarpere på målgruppen for støtten, men også givet udvikling af tilbud lidt mere fokus. Men vi vil gerne have de frivillige sociale foreningers input også, så vi sikre, at vi har været hele vejen rundt”, fortæller Peder Wittendorf Tind, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Kom med jeres input
Fire udvalgsformænd indbyder derfor alle frivillige sociale foreninger til et dialogmøde mandag den 1. april. Her vil ændringerne blive gennemgået, og der vil være mulighed for at komme med input til de reviderede retningslinjer.

Det forslag til ændring af retningslinjerne, der er mest synlig, er, at der fremover kun kan søges om tilskud en gang årligt – nemlig i september.

”Vi vil gerne give de frivillige sociale foreninger mulighed for at fortælle os, hvis der er ting, vi har overset, eller hvis noget virker uklart for dem. Og det får de mulighed for til dialogmødet”, siger Susanne Eilersen, formand for Sundhedsudvalget.

Det er Fredericia Kommune og Frivilligcenter Fredericia, der har taget en gammel tradition op med at invitere de frivillige sociale foreninger til dialogmøde. Med udgangspunkt i politikken ”Sammen kan vi meget mere” vil de starte en dialog om de gode rammer for samarbejdet mellem kommunen og foreningerne.

annonce

”Vi vil meget gerne åbne en dialog med de frivillige sociale foreninger om, hvad der skal kendetegne det gode samarbejde mellem dem og kommunen og finde ud af, hvordan vi spiller hinanden gode” siger Susanne Bjerregaard Mørck, formand for Senior- og Handicapudvalget.
Har du ikke mulighed for at deltage i dialogmødet den 1. april, så kan du sende komme med dine input via www.fredericia.dk under Afgørelser og høringer fra den 2. april til 1. maj 2019

Få råd med hjem til den gode fondsansøgning
Ud over at få præsenteret de reviderede retningslinjer og komme med input til rammerne for det gode samarbejde, er der også mulighed for at tage gode råd med hjem. Lea Gry von Cottas giver gode input til den gode fondsansøgning med sit foredrag ”Fundrasing – kan også være enkelt”.  

”Lea Gry von Cotta Schønberg er leder og fundraiser i Frivilligcenter Halsnæs og medejer og stifter af Konsulenthuset Kontingens. Hun har stor erfaring med fundraising, og med hendes foredrag vil vi gerne give foreningerne nogle gode brugbare input til, hvordan den gode fondsansøgning kan skrues sammen”, siger Ole Steen Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget.

Fakta
Dialogmødet bliver holdt mandag den 1. april 2019 kl. 19.15 – 21.15 på sundhedshuset, Dronningensgade 97, i Fredericia. Til dialogmødet deltager Peder Wittendorff Tind, Social- og Beskæftigelsesudvalget,
Susanne Bjerregaard Mørck, Senior- og Handicapudvalget, Ole Steen Hansen, Børne- og Skoleudvalget og Susanne Eilersen, Sundhedsudvalget.

Facebook kommentarer

annonce
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button