BorgerRegionenSundhed

Faste læger giver tryghed på Vejle Kommunes plejecentre

Antallet af indlæggelser og forbruget af medicin er dykket på de plejecentre i Vejle Kommune, som har en fast læge tilknyttet. Nu kommer der faste læger på alle plejecentre i kommunen.

Siden 2017 har 10 af Vejle Kommunes plejecentre haft en fast tilknyttet læge, som betyder, at lægen kommer på plejecentret for at rådgive personalet hver 14. dag, og i tæt samarbejde med personalet behandler lægen de beboere, der ønsker at være del af den frivillige ordning. Beboerne kan vælge den faste læge, selvom lægen har lukket for tilgang.

Efter at ordningen er indført, har plejecentre med faste læger oplevet et fald i genindlæggelser, en reduktion i medicinforbruget, større tryghed blandt beboerne, og personalet er bedre til at opfange symptomer på sygdom, fordi de er klædt på til opgaven. Samtidig er kontakten til lægevagten faldet, da samarbejdet med den faste læge betyder, at mange situationer, der kunne have krævet akut lægehjælp, bliver taget i opløbet. Sådan lyder et udpluk af en række positive udmeldinger fra beboere og personale.

Også lægerne er tilfredse. De peger bl.a. på, at ordningen giver dem mulighed for at sætte sig bedre ind i beboernes helbredssituation og de problemstillinger, som ofte knytter sig til plejehjemsbeboere. Det giver en bedre kvalitet i behandlingen.

Derfor har Seniorudvalget i Vejle Kommune også ønsket at udvide ordningen, så den gælder for alle plejecentre i kommunen, dvs. 19 plejecentre.

– Det er en stor succes med fast tilknyttede læger, så jeg ser frem til, at alle plejehjemsbeboere får mulighed for en fast læge, og jeg er glad for, at lægerne har været så villige til at byde ind på ordningen, siger Kenneth Fredslund Petersen, formand for Seniorudvalget.

I forsøget på at rekruttere det nødvendige antal læger er sagen blevet drøftet i Praktiserende Lægers Organisation (PLO), hvor der var god opbakning til at udvide ordningen. Det har nu ført til, at alle plejecentre – med undtagelse af Plejecenter Kløverhaven – har fået faste læger. Vejle Kommune forventer dog, at Plejecenter Kløverhaven snart bliver en del af ordningen.

– Jeg er rigtig glad for, at vi næsten er i mål. Det er vigtigt, at vi gør, hvad vi kan for at sikre en god pleje, som bl.a. kan forebygge unødvendige indlæggelser og sikre en korrekt medicinhåndtering. Det bidrager de faste læger til, da beboerne får en bedre pleje og behandling, når personalet og den tilknyttede læge samarbejder, siger seniorudvalgsformanden.

Siden 2017 har Vejle Kommune ved hjælp af 1,98 mio kr. i statspuljemidler haft mulighed for at indføre ordningen med fast tilknyttede læger på 10 af kommunens plejecentre. Vejle Kommune forventer, at det vil koste 513.000 kr. årligt at lade ordningen fortsætte i den udvidede form.

Kontaktinformation
Kenneth Fredslund Petersen, formand for Seniorudvalget, tlf. 28 72 62 39.

Kilde
Kilde:

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Close
Close
X