fbpx
Regionen

Fart på elhandlen i Kolding

I samarbejde med BlueKolding lægger Krüger A/S nu endnu et element ovenpå BlueKoldings i forvejen avancerede Smart Grid system. Forsyningsselskabets forbrug og produktion af strøm skal styres intelligent og der skal handles hurtigt i forhold til udbud og efterspørgsel på det såkaldte Demand-Response elmarked.

– Vi skal via Smart Grid være i stand til at svare indenfor 15 min., om vi er klar til at købe eller sælge el. Jeg glæder mig over, at vi nu får demonstreret, at vi kan udnytte det fulde potentiale i vores anlæg, siger direktør i BlueKolding, Per Holm.

Selskabet har allerede demonstreret i fuld skala, at det er muligt løbende at optimere elforbruget til spildevandsrensningen i forhold til variationen i elpriser og tilstrømning af spildevand samtidig med afløbskvaliteten er forbedret.

Med udvidelsen af Smart Grid, så man kan handle på Demand-Response elmarkedet, vil BlueKolding have intelligent styring af renseprocesser, pumper, energiproduktion og handel med el. Projektet består af BlueKolding, Krüger A/S og EnergiDanmark. Krüger står for udvikling af ny software til Smart Grid systemet, så det kan håndtere opgaven. EnergiDanmark sætter systemet op, så selskabet kan handle på vegne af BlueKolding.

Giver stor besparelse
Per Holm forventer at udvidelsen betyder besparelser på driften og indtjening fra elsalg. Samtidig hjælper det til at nå målet om energineutralitet i 2021 og bidrager til Kolding Kommunes mål om at reducere CO2-udledningen med 75% i 2020.

Krüger har ideudviklet og etableret Smart Grid systemet sammen med BlueKolding. Systemet er baseret på Krügers STAR Utility Solutions™, der forudberegner, hvornår der kommer større mængder spildevand til renseanlægget, så man ved, hvornår man skal rense og hvornår man bør købe og sælge el.

– På Demand-Response markedet handler du på ubalancen i elnettet. Ved at deltage stiller du dig til rådighed for at producere eller forbruge el alt efter efterspørgslen. Energi Danmark sender besked til vores Smart Grid system, som så tager stilling ud fra renseanlæggets dagsform, siger projektleder Torben Pørksen fra Krüger.

Det sker pr. automatik, hvor EnergiDanmark har ansvaret for at handlen gennemføres.

– Kunsten er her at kunne forudsige, om man har kapaciteten, for miljøet må jo ikke belastes. BlueKolding er sat i verden for at rense spildevand, som det primære formål, siger Torben Pørksen.

Når projektet er gennemført, vil man med data fra DMI kunne forudsige nedbøren to døgn frem på baggrund af avancerede vejrmodeller. I det hidtidige system på afløbssiden, har man alene foretaget intelligent styring i regnvejr, men nu går man i den nye Smart Grid version over til også at styre i tørvejr. Der er ”all weather control” både på afløbssystemet og renseanlægget.

– Normalt tømmer vi løbende, når der er plads til at lede til renseanlægget, men fremover vil vi måske holde på vandet og afvente, indtil elprisen bliver lavest mulig. Det er hele Smart Grid-tankegangen, som vi har arbejdet med at få ind på rygraden, siger Per Holm.

Facebook kommentarer
Vi er til at for hjælpe hinanden
Kilde
Pressemeddelelse
Vis mere
Back to top button
Close
X