BorgerDebatFredericiaPolitikSamfund

Falsk varebetegnelse – Projekt for handicappede borgere

Læserbrev af Connie Jørgensen(SF)

Fredericia Dagblad bragte  2.6.2020 en artikel på baggrund af et projekt, som angiveligt kan få borgere med handicap i beskæftigelse. Projektet er gennemført af konsulenter fra Fredericia Jobcenter som med økonomisk støtte fra Statens Satspuljemidler har udarbejdet projektet og nu er på vej til også  at have gennemført dette. Af artiklen fremgår det, at der her er tale om en stor succes og at flere handicappede borgere i Fredericia er kommet i  beskæftigelse, nogle endda uden økonomisk støtte. Ligeledes fremgår det af artiklen at hele 398 borgere er blevet screenet til projektet samt at arbejdsmetoden som er udviklet gennem projektet, fremadrettet vil blive del af driften på Fredericia Jobcenter. Peder Tind fra Venstre og nuværende formand for Social og beskæftigelses udvalget er en af de interviewede personer til artiklen.

Projektet vedr. indsatsen for at få borgere med handicap ind på arbejdsmarkedet blev ligeledes forelagt Handicaprådet på et møde d.11.6.2019, hvor også Peder Tind  deltog. Ved denne lejlighed blev der bl.a  spurgt ind til, hvem personerne som endte med at blive deltagere i projektet var, og om der var tale om et projekt, hvor borgere med handicap havde fået mulighed for at kunnet melde sig til som deltagere. Af besvarelsen  af disse spørgsmål på mødet fremgik det: at deltagerne i projektet var nøje udvalgt (screeningen af de 398) blandt ledige tilknyttet Fredericia Jobcenter, -at der var tale om forsikrede ledige, som havde nogle skavanker / funktionsnedsættelser, som gjorde det svært for dem, at vende tilbage til beskæftigelse på de områder, hvor  de tidligere havde været beskæftiget. Der var altså ikke umiddelbart ikke tale om borgere med handicaps i gængs forstand, som via projektet var kommet i beskæftigelse. Det er super fint, hvis nogle ledige er kommet job, men er det ordentligt og inden for lovens rammer og intentioner, at bruge Satspuljemidler, bevilget af staten til indsatser for udsatte borgere, på denne måde? Er det rimeligt at fremstille projektet som en vej ind på arbejdsmarkedet for handicappede borgere?

I SF går vi ind for, at vi i Danmark skal have et rummeligt arbejdsmarked, og den eksisterende lovgivning giver for nuværende nogle muligheder bl.a. i form af revalidering,- omskoling og uddannelse, en metode der er ganske god evidens for virker, også på lidt længere sigt! For borgere med handicap, der er tilkendt pension, er der bl.a.  mulighed for at komme i skånejob, hvor kommunen yder et tilskud til lønnen. Ingen af disse to metoder er særligt flittigt brugt i Fredericia Kommune.

Nu kommer der jo nok ikke en Britta sag ud af denne kreative brug af Satspuljemidlerne, men ærlig talt, burde Byrådet ikke overveje at aflevere pengene til Staten igen, således  disse kan gå til de formål, som de tænkt til? Bør Udvalget ikke over for Handicaporganisationerne redegøre for de reelle muligheder for at få hjælp til at komme i job?

Connie Maybrith Jørgensen
Havepladsvej 142, Fredericia
Næstformand SF og medlem af Handicaprådet.

(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu er kun udgiver som platform)

 

annonce
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
X