BæredygtighedBorgerDanmarkMiljøPolitikSamfund
Trending

Fagbevægelsen lancerer historisk klimapakke med 113 forslag

Fagbevægelsens Hovedorganisation, hvis medlemsorganisationer repræsenterer 1,3 mio. lønmodtagere, fremlægger en klimaplan, der når 2030-målet om at reducere udledninger med 70%. Det er den mest vidtrækkende klimaplan, der er blevet præsenteret hidtil.

Billede: Fagbevægelsens hovedorganisation

”Vi lønmodtagere er jo epicenter for den grønne omstilling. Selvfølgelig skal vi blande os i klimakampen. Det er jo lønmodtagerne, som skal sætte ladestandere op, udvikle ny teknologier, og det er os lønmodtagere, som risikerer at komme først i klemme, hvis omstillingen ikke sker på solidarisk vis,” siger Lizette Risgaard.

Ifølge FH vil omstillingen skabe mindst 200.000 årsværk frem mod 2030. Det svarer til mere end fire Femern-forbindelser. Samlet vil forslagene reducere Danmarks udledninger af drivhusgasser med 19 mio. ton i 2030. FH er de første til at fremlægge en samlet plan, der når 2030-målet om reduktion af drivhusgasser med 70%.

”Vi går skridtet videre end Klimarådet. Vi tænker uddannelse og tryghed ind i den grønne omstilling. Vi kan vi jo ikke bare sætte 10.000 utrænede mænd og kvinder i gang med at bygge vindmølleparker, installere varmepumper og producere brint fra den ene dag til den anden. Det kræver kompetencer, og de kommer ikke ud af det blå. Det kræver investeringer,” påpeger Lizette Risgaard.

Fem forslag fra Fagbevægelsens klimapakke:

  1. Massive investeringer i havvind, landvind, solceller og biogas frem mod 2030 for at understøtte elektrificering inden for opvarmning, erhverv, landbrug og transport samt en strategisk satsning på Power-to-X-teknologier. Disse teknologier skal gøre Danmark i stand til i 2030 at lagre grøn elektricitet og anvende det i tung transport, industri mm. Første skridt bør være en strategi for Power-to-X.
  2. Affaldssystemet skal reformeres, offentlige indkøb og udbud skal være grønne og socialt bæredygtige, og der skal afsættes milliardbeløb til udvikling og udbredelse af alternative proteiner og nye, klimavenlige materialer.
  3. Klimaafgifter: FH foreslår nedsættelse af en ekspertkommission, som skal designe og foreslå forskellige klimaafgifter, som tager hensyn til risiko for udflytning af produktion og ulighed. Klimaafgifter, der lever op til hensynene, skal indføres senest i 2025.
  4. Flere gode job og mere grøn uddannelse: FH foreslår styrkede indsatser inden for medarbejderinddragelse, arbejdsmiljø, uddannelse og opkvalificering. De konkrete tiltag omfatter bl.a. arbejdsmiljøkrav i større grønne projekter, krav om medarbejderinddragelse i produkt- og procesdesign og et sammenhængende og fleksibelt uddannelsessystem.
  5. Et grønt sikkerhedsnet: Vi skal sikre, at den grønne omstilling ikke får arbejdsløsheden til at stige eller øger uligheden i Danmark. Derfor foreslår FH bl.a. styrkede indsatser for opkvalificering, at regulering af dagpengene følger lønudviklingen, og at fordelingshensyn skal være en hjørnesten, fx i design af mulige klimaafgifter.

FH’s helhedsplan for den grønne omstilling kan læses her 

 

annonce
Kilde
Kilde: Fagbevægelsens Hovedorganisation
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
X