DanmarkØkonomiSamfundUddannelseVirksomheder

Eux tiltrækker elever, der ellers ville have valgt gymnasiet

Pressemeddelelse, Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Næsten halvdelen af de unge, der starter på en teknisk eux-uddannelse, har også overvejet gymnasiet – og har forudsætninger for at starte i gymnasiet.

Meget tyder på, at manglen på faglærte bliver en samfundsmæssig udfordring i fremtiden, og vi halser efter det politiske mål om, at hver fjerde ung skal vælge en erhvervsuddannelse.

Eux’en, der på få år er blevet et meget populært uddannelsesvalg blandt de unge, kan være et af svarene på, hvordan vi får flere stærke faglærte. Uddannelsen, der mikser studentereksamen med et svendebrev, vælges ofte af unge, som ellers har haft en gymnasial uddannelse i tankerne: 45 % af de unge, der går på en teknisk eux, ville have valgt gymnasiet, hvis ikke eux eksisterede.

Eux-eleverne er da også kendetegnet ved, at de er fagligt stærke i de boglige fag og har et snit med fra grundskolen, der kunne skaffe dem adgang til gymnasiet. Det viser en undersøgelse fra EVA.

Billede: eva.dk


Praktisk undervisning og videreuddannelsesmuligheder
Eleverne vælger eux’en i stedet for gymnasiet af flere grunde. Mange savner en mere varieret undervisning end den primært boglige. Andre ønsker sig praktisk erfaring inden for en branche, som de senere kan videreuddanne sig indenfor, som fx landbrugseleven, der gerne vil være dyrlæge senere i livet.

Ifølge EVA’s undersøgelse vil 42 % af eleverne på de tekniske eux-uddannelser arbejde inden for deres fag en periode, hvorefter de har planer om at videreuddanne sig.

annonce

”Eux tiltaler en gruppe af unge, som har en interesse for et fag og gerne vil have en god, praktisk uddannelse, men ønsker sig flere muligheder for videre uddannelse, end hvad de får med en almindelig erhvervsuddannelse. Så på den måde kan eux’en give det, som samfundet efterspørger: Faglært arbejdskraft, som er gearet til at tilpasse sig et omskifteligt arbejdsmarked,” siger Marie Seliger, der er en af dem, der står bag EVA’s undersøgelse.

Sværere ved at finde en praktikplads
EVA’s undersøgelse peger dog også på en udfordring for de tekniske eux-uddannelser, nemlig at eleverne har sværere ved at finde en læreplads end andre eud-elever.

På de tekniske eux’er er 34 % af eleverne i skolepraktik – og dermed ikke i en virksomhed – i deres første lærepladsperiode, mens det samme kun er tilfældet for 25 % af eleverne på ordinære erhvervsuddannelser.

”De unge oplever, at virksomhederne, især inden for bygge- og anlægsområdet og industriens uddannelser, er tilbageholdende med at ansætte eux’ere, fordi de har længere skoleperioder og dermed er mere væk fra virksomheden end de almindelige eud-elever,” siger Marie Seliger.

Fakta: Sådan har EVA gjort

  • Undersøgelsen ”Elevernes oplevelse af de tekniske eux-forløb” koncentrerer sig om de tekniske erhvervsuddannelser med eux:(1) Bygge- og Anlægsområdet, 2) Fødevare og service, 3) De grønne uddannelser, 4) Industriens uddannelser, 5) SOSU og PAU og 6) Frisør og Kosmetiker).
  • Den bygger på tre kilder: Registerdata om elever på tekniske erhvervsuddannelser, der både udbydes med og uden eux (fra perioden 2015-2019), en spørgeskemaundersøgelse blandt 2124 elever på tekniske eux-forløb fra maj 2021 og dybdegående interviews med 20 hovedforløbselever på tværs af de fire største tekniske eux-uddannelser.
  • Rapporten er den anden om eux, som EVA står bag: I rapporten ”Praktikvirksomheders erfaringer med tekniske eux-elever” får man et indblik i virksomhedernes syn på eux. Rapporten er fra april 2021.

Vedhæftede filer:

 

Pressemeddelelse, Eva – Danmarks Evalueringsinstitut

Facebook kommentarer

annonce
Kilde
Pressemeddelelse, Eva - Danmarks Evalueringsinstitut
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Verified by MonsterInsights