Debat

Et nyt byråd?

Læserbrev.

Nu er det snart 4 år siden Fredericia havde muligheden for at vælge et nyt byråd. En del blev fornyet, men en del blev siddende. Nu har Fredericia muligheden igen.

Forventninger til et byråd
I grove træk skal et byråd være der for byen og kommunen og ikke kun for sig selv.
Som borgere må vi kunne forvente, at byrådet vil byen, kommunen og borgerne.
Vi må kunne forvente, at byrådet er åbent og kommunikerende, så de bedst mulige løsninger kan findes i de fleste sager af forskellig art.

Desværre ser vi i en del kommuner, at der året op til kommunalvalget foretages en del byggearbejde og forskønnelser for borgernes penge for at promote hovedsageligt borgmesteren, så borgerne umiddelbart kan se, hvor dygtig vedkommende er. Heldigvis er der mange kommuner, hvor byrådet virkelig er åbne, demokratiske og arbejder hårdt for byen og kommunen.

Noget af det værste der kan ske er, at byrådet mere eller mindre bliver ”købt” med udvalgsposter og måske småjobs for at støtte borgmesteren. Vi har endda set, at borgmesteren og måske baglandet har jagtet og/eller opkøbt en kritisk presse.

Pressens betydning for demokratiet

En forudsætning for demokratiet er transparens og åbenhed. Her er det pressens opgave at udnytte transparensen til at fortælle, hvad der ren faktisk foregår. Problemet opstår, når pressen lader sig presse eller overtale til at se bort fra vigtige korrumperende forhold i en kommune.

Det er jo dejligt, når pressen skriver positivt om aktiviteterne i kommunens administration, det kan være opløftende for alt og alle, men det bliver et stort problem, hvis der opstår kammerateri, så de vigtige og måske særdeles alvorlige forhold i en kommune ikke kommer frem i dagslyset.

Man har gennem tiden set kommunalbestyrelser, der enten presset, truet eller frivilligt er gået ind på at holde alle problemer ”inden døre”. Man er visse steder gået så langt, at man ikke svarer på de spørgsmål og giver de oplysninger, som man er pligtig til jf. lovgivningen.

Selvfølgelig skal personsager holdes inden døre, men hvis man går så langt, at familien skal gennem retssager for at få de oplysninger, de lovmæssigt har krav på, angående hvad der f. eks er foregået i den sociale og den borgerhjælpende administration, så er det gået alt for vidt.

Vi ser jo nogle steder, at ledelsen i en kommune holder informationer tilbage, for at beskytte ansatte i form af bl.a. ledelse i kommunen kan blive hængt ud eller endda blive udsat for straffesager, der er grundet i, at de ikke har kunnet eller villet følge lovgivningen.

Det er jo også sådan, at Styrelsesloven for kommuner stiller ansvarskrav til udvalgsformænd. Disse kan også i visse sager blive draget til ansvar, hvis de ikke har levet op til kravene om tilsyn med deres område.

Krav til den enkelte byrådskandidat

På baggrund af ovenstående, så håber jeg, at den politiske organisationer og politiske foreninger er sig ovenstående bevidst og kun opstiller kandidater, der kan leve op til kravene.

Nu kan det jo let være på den måde, at den enkelte kandidat tror sig i besiddelse af kvalitetskravene, men ofte er det omgivelserne, der ved, om selvvurderingen er rigtig. Derfor er min opfordring til opstillere og de opstillede, at de forholder sig seriøst til ovenstående. Hvis man ikke fuldgyldigt kan sige ja, så hop af pinden nu!

Borgmester

I nogle kommuner vælger man særskilt borgmesteren, men ellers er reglerne, således:

Når byrådet træder sammen efter valget, så vælger den ud af sin midte en formand/borgmester. Dernæst vælger man næstformand/viceborgmester, der skal træde i funktion, hvis borgmesteren af en eller anden grund har forfald.

Hvis man i forbindelse med valget fra en politiske forening fremstiller en som borgmesterkandidat, så er det i bund og grund forkert. Det er det nyvalgte byråd, der vælger borgmesteren. Dermed er det også byrådets ansvar, at vælge den rigtige.

Kammerateri og nepotisme

Hvis der i en kommune er en tendens til kammerateri og nepotisme, så der det endnu vigtigere, at man får valgt nogle kandidater, der ikke vil være med til den slags.

Jeg har oplevet at være i åben debat med en fremtrædende politiker, men da det blive for alvorligt, så tilbød vedkommende, at vi skulle mødes. Det må netop ikke ske. Hvis der er uenigheder, så skal de være åbne, så befolkningen kan se, hvad der er gang i. Nogle steder ser vi og har set, at man fremstiller politisk spin. Det foregår også på landsplan.

Her er det så til gengæld pressens opgave at trænge igennem spinnet og gå til de faktiske forhold.

Mit håb for fremtiden

Det er således mit ønske og håb for fremtiden i alle kommuner, at man vil tage ovenstående alvorligt, så vi kan få velfungerende kommuner og dermed et velfungerende land.

Jens Jørn Pedersen
Fredericia
(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu er kun udgiver som platform)

Reklame

Tags

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Close
Close
X