u
FredericiaØkonomiVirksomheder

Er din virksomhed klar til den nye ferielov?

u

Lønmodtagere har ret til betalt ferie allerede fra første arbejdsdag, når den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Men overgangs¬ordningen er allerede trådt i kraft fra årsskiftet – og virksomhederne skal derfor op i gear for at være på plads med korrekt ferieadministration 

Fra 1. september 2020 starter den nye ferielov, som er sat i værk for at leve op til EU’s Arbejdsmarkeds-direktiv, der sikrer lønmodtagerne ret til fire uger betalt ferie hvert år. Den nye ferielov kræver en række væsentlige ændringer i måden, hvorpå virksomheder registrerer ferie på. Og selvom den nye ferielov formelt først træder i kraft næste efterår, sker de første ændringer allerede i år med en overgangsordning, der trådte i kraft 1. januar 2019.

Overgangsordningen skal sikre en smidig overgang fra den gamle til den nye ferielov, hvor ferieåret rykkes, og der indføres samtidighedsferie.

– Ferie optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020 skal indefryses i en ny fond under Lønmodtagernes Dyrtidsfond. De indefrosne feriepenge kan først udbetales, når medarbejderen forlader det danske arbejdsmarked, fortæller Lisbeth Lindorff Riis, der er cand. jur. og Head of HR Legal hos konsulenthuset Azets, som hjælper virksomheder med løn, regnskab og HR.

Morgenmøder gør virksomhederne klar
Lisbeth fortæller, at Azets får mange henvendelser fra virksomheder, der er i tvivl om, hvilken betydning ferieloven har for dem, og hvordan de skal forholde sig til både den og overgangsordningen. De er især interesserede i at få opdateret deres viden om, hvad der er ændret og uændret i den nye ferielov, om ferieafholdelsesperioden og overgangen til den nye ferielov.

For at hjælpe virksomhederne i overgangsfasen afholder Azets derfor henover året en række morgenmøder, som skal gøre virksomhederne klar til at implementere den nye ferielov.

– Formålet med informationsmøderne er, at de fremmødte får brugbar information og forståelse for, hvilke ændringer den nye ferielov medfører, samt hvilke data der skal rapporteres, som de kan tage med hjem og arbejde videre med. Vi hjælper dem med at kunne administrere den nye ferielov og tage stilling til, hvordan de skal forholde sig til overgangsperioden, samt hvordan feriedage og feriefridage skal administreres fremadrettet, siger Lisbeth Lindorff Riis.

Og det lader til, at Azets har ramt et behov i markedet, for der har været fuldt booket til samtlige af de informationsmøder, som konsulenthuset siden årsskiftet har indbudt til. Derfor har virksomheden besluttet at fortsætte året ud med møderne, der afholdes i deres afdelinger i Herlev, Odense, Fredericia og Aarhus samt online som webinar på dansk og engelsk. Herudover kommer konsulenthuset også ud til virksomheder og underviser såvel ledelsen som medarbejderne i den nye ferielov. 

Kommunikation er afgørende
Informationsmøderne afholdes typisk om morgenen og tiltrækker primært medarbejdere fra HR i både små og store virksomheder. Ud over indlæg fra en specialist er der også tid til at tale med de øvrige deltagere, som står i samme situation. 

– Jeg får først og fremmest flere informationer, og så kan jeg få mulighed for at høre, hvad andre personaleansvarlige har af udfordringer i deres virksomhed. Det er jo en fælles kommunikations-udfordring, vi har med at få forklaret alle vores medarbejdere, hvad den nye ferielovgivning kommer til at betyde for dem, fortæller Ulla Egelund, der er HR-direktør hos Interdan Bil A/S, som blandt andet står for import af Citroën, Peugeot, Mitsubishi og Opel til det danske marked.

Og især kommunikation er vigtig i forbindelse med den nye ferielov samt overgangsordningen, som virksomhedernes HR-ansvarlige ifølge Lisbeth Lindorff Riis skal være bekendt med nu. 

– De beslutninger, som virksomhederne træffer som følge af den nye ferielov, skal ledelsen kommunikere ud i god tid. Det er vigtigt, så medarbejderne kender til deres muligheder og ikke bliver klemt ved at havne i en situation, hvor de ikke kan holde den ferie, de havde planlagt og ønsker, understreger Lisbeth Lindorff Riis.


Fakta om den nye ferielov og overgangsordningen
• Med den nye ferielov optjener og afvikler lønmodtagerne sin ferie på samme tid over en periode på 12 måneder. Lønmodtageren har dog mulighed for at afholde ferien i yderligere fire måneder, så der er 16 måneder til af afholde ferien i, hvilket giver den enkelte øget fleksibilitet til at afholde ferien. 
• Ferie optjent fra 1. september 2019 – 31. august 2020 skal indefryses. 
• Ferie optjent fra 1. januar 2019 – 30. august 2019 skal afholdes i perioden fra 1. maj 2020 – 30. september 2020.
• Overgangsordningen trådte allerede i kraft 1. januar 2019. Denne ordning betyder, at ferie optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020 skal indefryses i en ny fond under Lønmodtagernes Dyrtidsfond. De indefrosne feriepenge kan først udbetales, når medarbejderen forlader det danske arbejdermarked og går på pension.
• Det er særligt de nyuddannede og langtidsledige, som vinder på den nye ferielov. Med den eksisterende ferielov kan man nemlig som nyansat risikere at skulle arbejde 16 måneder, før man har optjent ferie, der kan afholdes.
• I forbindelse med den nye ferielov er den nye fond ”Lønmodtagernes fond for tilgodehavende feriemidler” oprettet med henblik på administration af de indefrosne feriemidler. 
• Virksomheder skal opgøre samtlige medarbejderes tilgodehavende feriemidler for perioden 1. september 2019 -31. august 2020 og indberette dem til fonden senest den 31. december.
• Virksomheden kan vælge at administrere de indefrosne feriemidler selv eller indbetale midlerne helt eller delvist til fonden. Hvis virksomheden afregner til fonden, skal det ske for minimum 1 medarbejder 100 %.
• Ferieloven behandler udelukkende de fem ugers lovpligtig ferie, men virksomhederne skal alligevel tage stilling til, hvordan administrationen af feriefridage skal være fremadrettet. Som virksomhed bør man f.eks. overveje at ensrette rammerne for afholdelse af feriefridage i forhold til ferieåret i den nye ferielov, så det bliver mere gennemsigtigt.

Fakta om Azets:
• Azets er Nordens førende leverandør af teknologi og services inden for regnskab, løn og HR.
• I Danmark er virksomhedens godt 3.000 kunder såvel små enkeltmandsvirksomheder som mellemstore og helt store virksomheder inden for både den private og offentlige sektor.
• I Danmark beskæftiger Azets flere end 300 medarbejdere, der arbejder ud fra lokationerne Herlev, Odense, Fredericia og Aarhus.
• Koncernomsætningen udgjorde i 2017/18 1,9 mia. DKK og den danske omsætning passerede i samme periode 250 mio. DKK

Relevant information
Azets

www.azets.dk 

Facebook kommentarer

Kilde
Pressemeddelelse fra Azets.dk
u

Redaktionen

Redaktionen - https://www.fredericia.nu/tiehome/kontakt/ Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Close
Close
X