FredericiaPolitik

Enhedslistens poster – og hvad vi vil bruge dem til

Pressemeddelelse, Enhedslisten Fredericia

Enhedslisten har omsat det flotte valgresultat til indflydelse på en lang række områder.

Ved valget d. 16. november gik Enhedslisten frem fra 4,0% til 7,1%. Med få stemmer fra at få mandat nummer to, havde Enhedslisten et godt mandat fra befolkningen med til konstitueringsforhandlingerne, hvor Socialdemokratiet inviterede Enhedslisten ind som de første, sent tirsdag aften, da valgresultatet lå klar. 

Forhandlingerne trak ud – og det har Enhedslisten udnyttet til at få maksimal indflydelse. 

Byrådsmedlem Cecilie Roed Schultz fortæller: 

”Vi forhandlede til sidste minut. Jeg har haft et fantastisk hold omkring mig, som har været klar og har hjulpet mig, døgnet rundt, i næsten to døgn, før vi endelig havde en aftale på plads”.

Enhedslisten har forhandlet sig til følgende poster: 

annonce

Næstformand i Børne og Skoleudvalget
Her vil vi fortsætte vores arbejde for blandt andet reelle minimumsnormeringer i daginstitutioner, renovering i folkeskolerne, mere to-voksen-undervisning, flere mellemtilbud i høj kvalitet, bedre forhold for specialskoleelever, langt flere og bedre fritidstilbud til børn og unge og større fokus på bedre og tidligere hjælp til børn og familier, der har brug for støtte. 

Medlem i Økonomi og Erhvervsudvalget
Her vil vi fortsætte vores arbejde for blandt andet en sundere og mere demokratisk kultur i byrådet, indkøbspolitik og erhvervspolitik der fremmer bæredygtighed og samfundsansvar og bedre arbejdsforhold for medarbejderne.

Medlem i Senior- og Socialudvalget
Her vil vi fortsat arbejde for blandt andet rettigheder og tryghed for vores ældre, flere muligheder for mennesker med handicap, bedre tilbud til de særligt udsatte borgere og et øget fokus på bekæmpelse af vold i nære relationer.

Medlem i Klima-, Energi- og Miljøudvalget
Her vil vi fortsætte vores arbejde for blandt andet et meget vildere Fredericia, med mere biodiversitet og natur. Vi vil fortsat kæmpe en aktiv kamp for livet i Lillebælt, sikre bæredygtige løsninger, kæmpe for bedre og billigere kollektiv trafik og flere cykelstier, samt mindske kommunens CO2-udledning.

Medlem i Bosætnings- og Turismeudvalget
I dette nye udvalg er vi nye – men vi har allerede lavet flere udspil om vores politik på området. Vi glæder os til at komme i gang med at sikre mangfoldige og levende boligområder og et stort fokus på natur og oplevelser i naturen, samt natur-turisme – i stedet for det store fokus på krydstogtturisme og dyre lejligheder. 

Uden for byrådet har Enhedslisten indtil videre sikret sig plads i nedenstående bestyrelser. Alle poster i bestyrelser mm. er endnu ikke forhandlet på plads og vi håber derfor at listen vil blive udvidet i den nærmeste fremtid. Enhedslisten forsøger at sikre, at så mange af disse poster som muligt, går til de kandidater i Enhedslisten, der ikke blev valgt ind:

Fredericia Spildevand og Energi
Her vil Enhedslisten sikre sig indflydelse i vores vigtige infrastruktur. Vi vil have et særligt fokus på overløb og rensning af forurenet vand.

Boligselskabet Futura
Her vil vi fortsætte vores arbejde for gode leje-boliger og øget beboerdemokrati.

Fredericia Gymnasium
Her vil vi sikre, at vi har en tæt dialog med den største ungdomsuddannelsesinstitution i kommunen, så vi ved hvad gymnasiet og de unge mennesker efterspørger i kommunen.

Fælleskøkkenet Elbo I/S
Her vil vi fortsætte vores arbejde for at sikre god, frisk mad til især de mange ældre i eget hjem, som får leveret mad fra Elbokøkkenet. Vi vil blandt andet sørge for, at der arbejdes med at tilbyde flere fristende mellemmåltider, flere diæter og undersøges muligheden for at vælge økologisk mad.

Ung Fredericia
Her vil vi fortsætte vores arbejde med at opbygge en ungdomsskole med en bred vifte af fritidstilbud til unge i hele Fredericia. Tilbud som vil give oplevelser for livet, erfaringer og viden og ikke mindst en masse glæde i hverdagen.

“Enhedslisten gik til valg på at gøre en forskel for mennesker og miljø. Det er ud fra dette, at ovenstående poster er forhandlet på plads. Vi fravalgte fra starten en formandspost, for i stedet at søge indflydelse i så mange udvalg som muligt. Den strategi er lykkedes! Nu sidder vi med stort set alle steder, som har med mennesker og miljø at gøre. Med kun ét mandat, er vi meget tilfredse med resultatet”, udtaler Cecilie Roed Schultz.

Pressemeddelelse, Enhedslisten Fredericia

 

Facebook kommentarer

annonce
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Verified by MonsterInsights