Danmark

Energipunkt Frøstrup fik støtte fra Landdistriktspuljen: »Udvikling handler ikke om mange mennesker – det handler om mennesker, der vil gøre noget«

Foreningen Frøstrup har oprettet et demonstrationshus for energirigtige løsninger, men i foråret måtte de indstille ambitionerne om at invitere til workshops. For hvor behovet findes, findes løsningen som regel også.

Frøstrup Gamle Kro ligger nær Demonstrationshuset forbundet af multibaner og udendørsarealer. På sigt skal de to forskellige bygninger indgå i et endnu tættere samarbejde med blandt andet workshops og udstillinger for virksomheder, for at vise mulighederne for energirigtige varmekilder i konkret brug. Fotokreditering: Otte Lægaard

Foråret var ikke tiden for store forsamlinger og idégenerering i workshops, måtte de konstatere en kende slukørede i Frøstrups foreningsliv. Ligesom mange andre glæder de sig til, at COVID-19 ikke længere lægger begrænsninger på samværet, fordi det betyder, at de så kan tage hul på planerne for Energipunkt Frøstrup – et nyt demonstrationshus for varmeløsninger til private. Energipunkt Frøstrup er et af de grønne forsøgsprojekter, som Landdistriktspuljen bevilgede penge til i starten af året. Projektet er et demonstrationshus for energirigtige løsninger, hvor leg, læring og sammenhænge ikke bliver begrænset af kassetænkning.

– Vi havde set frem til at indkalde borgere til faglige workshops om energiproduktion og andre bæredygtige løsninger på basis af vedvarende energikilder og ressourcer, men som det så ud i foråret, måtte vi i stedet væbne os med tålmodighed, lyder det fra projektleder Otto Lægaard.

Foreningen Frøstrup har heldigvis en grøn tankegang og en baggrund, der rækker langt forud corona-pandemiens levetid. På et tidspunkt var landsbyen Frøstrup i det nordlige Jylland presset af en tilstand, der bød mere på afvikling end udvikling. Antallet af ’til salg’- skilte i forhaverne havde nået et bekymrende leje, og mulighederne for at drive et stærkt forenings- og erhvervsliv svandt ind. Lige indtil en række borgere besluttede at gøre noget ved sagen.

En god, grøn idé

I samarbejde med Thisted kommune blev der iværksat en række projekter og tiltag, som skulle øge bosætningen i området. Af initiativrige borgere og på baggrund af lokale behov blev foreningen Hannik stiftet. Sidenhen har Hannik stået bag flere projekter af forskellig kaliber med støtte fra lokale virksomheder, Thisted Kommune, Region Nordjylland, LAG, Realdania med flere.

I 2010 satte Hannik sig for at købe Frøstrup kro, der ellers var nedrivningstruet, og danne samlingspunkt for lokalsamfundet i foreningsregi. Bygningen trængte til en gevaldig opfriskning, så de frivillige måtte stille i arbejdstøjet. Og så opstod idéen tilfældigvis til det demonstrationshus, Energipunkt Frøstrup, som godt seks år senere kunne åbne dørene for besøgende:

– Midt i renoveringen af kroen kom vi i tanke om, at vi skulle have noget at varme bygningen op med, og så opstod ideen faktisk til et demonstrationshus, hvor virksomheder kunne præsentere borgerne for energirigtige varmeløsninger 1:1, siger Poul Erik Kjærgaard, der er formand for Foreningen Hannik, der blev etableret i 2010.

Foreningen Hannik driver i dag Frøstrup Kro og Energipunkt Frøstrup og er en integreret del af byens udvikling. Mere end 200 idéer var på tegnebrættet på et borgermøde til opstart af byfornyelsen i 2009, og rigtig mange af dem er blevet gennemført sidenhen.

Otto Lægaard var dengang en del af indsatsen som repræsentant for Thisted Kommune, men han blev hurtigt grebet af initiativet, og nu er han selvstændig projektleder og står bag ansøgningen til Landdistriktspuljen. Hans bedste råd forud for en projektansøgning er så vidt muligt at gøre ideen operationalisérbar. For Energipunkt Frøstrup var det et spørgsmål om at formulere ét overordnet formål, der efterfølgende kunne inddeles i konkretiserbare temaer. 

– Hvordan kunne vi opfylde behovene socialt og lokalt med et projekt? Dét kan man starte med at spørge sine medborgere om, forklarer Otto Lægaard og fortsætter:

– Det handler måske om at fremme fællesarealer og aktiviteter, eller måske handler det om at opfylde og tilgodese grønne behov og skabe samarbejde mellem erhvervslivet og forskellige parter. Jo nærmere man kan komme en oversigt over handlingsplan og ressourcer, jo bedre er det typisk – også når processen går i gang og skal holdes i gang, ikke mindst, siger han.

Fagfolk med grønne, jordnære idéer

I dag kører testhuset i Frøstrup med etablerede varmeanlæg indenfor, hvor besøgende efter aftale kan opleve tre forskellige jordvarmeanlæg, to luft til vand-anlæg og nogle luft til luft-varmepumper. Udenfor er der anlagt multibane og forskellige løbende energiudstillinger, så kroen, der fungerer som kraftcenter for hele området, smelter sammen med demonstrationshuset. Hele stedet kan også lejes ud til virksomheder, der ønsker at afholde workshops om at finde løsninger, som passer til en lille by.

Selvom forsøgsprojektet gennem Landdistriktspuljen er bevilget 322.500 kroner, nåede det desværre ikke for alvor at blive påbegyndt, før sundhedskrisen lukkede Danmark ned. I projektet skal der i nær fremtid indkaldes til åbne faglige workshops om emner som energiproduktion på basis af vedvarende energikilder og optimal anvendelse af den producerede energi og varmeforsyning. Herefter vil foreningen fokusere på udvælgelse af ideer til videreudvikling og prototyper. Selvom der for tiden bliver trillet tommelfingre mange steder i landet, er den grønne tankegang ikke sat på pause i Frøstrup.

– Dybest set er vi fagfolk, der ønsker en bæredygtig produktion, som almindelige mennesker kan have gavn af. Vi vil gerne være ophavssted til prototyper, der løser nogle konkrete problemstillinger for boliger og boligselskaber, men vi vil ikke lade os hindre af mange af de barrierer, der i dag ligger for at udnytte regnvand og lignende, siger Otto Lægaard.

Efter sommerferien håber de at kunne finde en løsning på at afholde workshops og informationsmøder, der ikke nødvendigvis behøver involvere flere hundrede mennesker, forklarer Otto Lægaard:

– Når vi samarbejder og er fælles om sådanne ting, så er det fordi, det skaber ringe i vandet, som kommer til udtryk mange steder – i bosætning, i erhvervsudvikling og gennem indtægter til lokalsamfundet. Udvikling handler ikke om mange mennesker, det handler om mennesker, der vil gøre noget, og at vi er med til at skabe energirigtige løsninger for de små byer.

I den lidt større skala er Thisted Kommune i top over energikommuner. 85 procent af den offentlige varme og mere end 100 procent af elforsyningen kommer fra vedvarende energi. Af kommunens tiltag og højdepunkter er blandt andet det Nationale Testcenter for Store Vindmøller, Nordisk Folkecenter for Vedvarende energi og Testcenter for Bølgekraft. Alle dage har foreningslivet været en vigtig medspiller i den grønne ambition.

Landdistriktspuljen støtter forsøgsprojekter i landdistrikterne:

Landdistriktspuljen uddeles af Erhvervsstyrelsen og formålet med den er at fremme den lokale udvikling på en række områder i landdistrikterne. Der var afsat 6,1 mio. kroner til første ansøgningsrunde for forsøgsprojekter og der prioriteredes projekter indenfor temaet Den grønne omstilling og bæredygtig udvikling i landdistrikterne. De endelige forsøgsprojekter i Landdistriktspuljens 1. ansøgningsrunde 2020 kan ses på livogland.dk

annonce
Kilde
KILDE:
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
X