BorgerDebatFredericiaPolitikSamfund

Dropper Fredericia værdigheden til de ældre?

Læserbrev fra Kim A. Nielsen

I 2019 var der i Danmark 43.000 ældre beboere på landets plejecentre, der havde mulighed for at benytte den populære ordningen med klippekort. Klippekortsordningen blev indført af VLAK-regeringen i 2017 og gjorde det muligt for plejehjemsbeboere at få en halv times ekstra hjælp om ugen.

Denne ekstra hjælp kunne bruges til mere fleksibel pleje, til at komme til en familiebegivenhed, en tur til frisør, et ekstra bad eller et besøg på kirkegården – til et værdigt ældreliv. Den 6 dec. 2015 kun man læse i Fredericia Dagblad at mere end 100 ældre i Fredericia kunne få flere ydelser af kommunen. 

https://frdb.dk/artikel/fredericia-tager-godt-i-mod-klippekort-til-de-allersvageste 

”Det er de allersvageste af vores ældre, som vi på den måde kan give ekstra ydelser uden beregning.”, sagde Henning Due Lorentzen.

Den populære klippekortsordning bliver droppet i Fredericia kan man læse i Kristelig Dagblad i dag d. 25. januar 2020. ‘https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/17-kommuner-dropper-klippekort-til-aeldre 

Tidligere var midlerne til Klippekortsordningen øremærket, så kommunerne kunne kun bruge pengene til at give de ældre et værdigt liv. Men i dag får kommunerne får stadigvæk pengene, men fordi de bliver fordelt via bloktilskud kan de bruges til andre formål. ”Men midlernes status som øremærkede til indsatsområderne i værdighedspolitikken, og kommunernes forpligtigelse til at redegøre for midlernes anvendelse over for Sundheds- og Ældreministeriet, bortfalder.

annonce

Kommunerne vil således ikke længere være forpligtede til at udarbejde særskilte budgetter og regnskaber for værdighedsmilliardens anvendelse.” Kilde: Dansk Ældreråd, den 15. august 2019.

Det er så de allersvageste af vores ældre i Fredericia, der fratages værdighed. Fredericia Byråd har formuleret en Værdighedspolitik gældende 2019 – 2022, men allerede her i 2020 er der ingen penge til de allersvageste af vores ældre kan få et værdigt ældreliv.
De er så tænkt anvendt til andre formål. Kan vi være det bekendt?

Kim Arthur Nielsen, Alternativet Fredericia

(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu er kun udgiver som platform)

 

Facebook kommentarer

annonce
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Verified by MonsterInsights