BorgerDebatFredericiaPolitikSamfund

Dialogmøde omkring det Fredericianske jobcenter

Borgerdialogmøde version 2.0

“Søndag den 17. marts 2019 var jeg vært ved endnu et borgerdialogmøde omhandlende jobcentret og Social- & Beskæftigelsespolitikken.

Jeg vil personligt gerne takke alle deltagerne for nogle timer fyldt med spændende dialog, hvor der var fokus på, hvordan det bør se ud på området i fremtiden.

Et vigtigt omdrejningspunkt var, at borgerne skal mødes med respekt og der skal kigges rundt om hele mennesket, hvor der i den grad lyttes meget mere til den enkelte. Der blev blandt andet nævnt, at man på jobcentret bør huske, at man har 2 ører og blot en mund. Sagt med andre ord så skal der lyttes meget mere både på jobcentret men også lokalpolitikerne skal blive langt bedre til at lytte.

I Fredericia bør man gå foran i forhold til reglerne og vise, at man på trods af umenneskelige regler godt kan behandle medmennesker menneskeligt.

I Fredericia tolkes lovgivningen for hårdt. Lovgivningen er sådan pt. at der kan tolkes på den og kommuner tolker den forskelligt. På mødet var stemningen sådan, at man opfatter Fredericias kommunes tolkning som værende til fordel for systemet og ikke det enkelte menneske.

Reglerne bør tolkes så de altid tolkes til menneskets fordel ikke systemets.

Et kæmpe problem i Fredericia er, at der ikke findes en egentlig socialpolitik, hvilket blev nævnt flere gange.

Personligt så er jeg heller ikke fortaler for, at beskæftigelsespolitik og socialpolitik lægges sammen både når det gælder forvaltningsmæssigt, men også rent politisk på udvalgsniveau.

Jeg var bekymret da jeg hørte om det som de implicerede lokalpolitikere betegner som værende et superudvalg og personligt så synes jeg det er alt andet end et superudvalg da det tydeligvis har et noget enøjet fokus på beskæftigelsespolitik og vækst og i den grad glemmer store dele af socialpolitikken. Det halter i den grad efter når det gælder socialpolitik her i Fredericia og fejlen ligger i den grad i, at man har sat lighedstegn mellem beskæftigelsespolitik og socialpolitik. De to ting skal skilles helt ad efter min mening.

Jeg vil inden længe komme med flere ideer fra mødet, men kan kort skitsere hvilken retning deltagerne ønsker området bevæger sig hen mod.

• Der er alt for mange ledelseslag og der bør skæres kraftigt ned på disse. Det hjælper ikke kun at gøre det på topniveau. Det skal også ske på mellemlederniveau.
• Eventuelt jobrotation blandt ledere, men vigtigst er, at det er dygtige ledere ikke dygtige økonomer
• Genindfør socialpolitik – skil beskæftigelsespolitikken og socialpolitikken ad
• Kulturændring, hvor mennesket kommer før økonomi. Blandt deltagerne på mødet er der en følelse af, at det faktisk er blevet helt legitimt ikke at behandle borgerne med respekt.
• Kommunen bør gå forrest i forhold til at skabe småjobs til alle. Der er ingen, der skal arbejde gratis for kommunen.
• Jobcentrene bør nedlægges og i stedet for skal det være fagforeninger og a-kasser, der igen står med opgaven i forhold til arbejdsparate. Derudover skal der oprettes et sted, hvor man som jobsøgende altid kan komme af egen lyst i forhold til at få sparring

Personligt så vil jeg også gerne tilføje, at ingen sygdomsramte bør anses som hørende under beskæftigelsespolitikken. De er sygdomsramte og så er den egentlig ikke længere. Sygdomsramtes lægeerklæring bør respekteres.

Endnu en gang tak til alle deltagere for en dejlig eftermiddag med en masse vidensdeling og god konstruktiv dialog. Jeg ser frem til næste møde, hvor jeg håber på en masse vil deltage. Vi stopper ikke før ændringerne er sket.”

Søren Haastrup
Folketingskandidat
Alternativet

Møllebo Alle 50
7000 Fredericia

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Close
Close
X