BorgerSindSundhed

Diagnoser med muligheder

At være ung og have en diagnose behøver ikke udelukkende at være en begrænsning – i hvert fald ikke, hvis man støttes i at få øje på sine egne muligheder som menneske. Dette er udgangspunktet for konferencen Diagnoser med muligheder, hvor det diskuteres, om det er muligt at vriste sig fri af den begrænsende forståelse og i stedet fokusere på sine potentialer.

Specialpædagogikken i Danmark er hovedsageligt kendetegnet ved en kompenserende tilgang, hvor vi hjælper unge med diagnoser ved at kræve mindre og ved at lære dem én-til-én-strategier. Strukturer, skemaer og piktogrammer kan være et godt udgangspunkt for unge med massive vanskeligheder. Der kan dog opstå udfordringer, hvis vi glemmer at fokusere på at gøre den unge selvhjulpen. Konferencen giver indsigt i, hvordan unge kan hjælpes med at udvikle deres tænkning i stedet for kun at læne sig op ad skemaer og piktogrammer.

Konferencen vil indeholde teoretiske oplæg, som giver indblik i forskellige diagnoseforståelser, og det vil blive udfoldet, hvad det vil sige, at vi i Danmark ofte arbejder ud fra en kompenserende tilgang inden for specialpædagogikken. Endvidere vil der blive sat spørgsmålstegn ved, om vi ved at ændre vores pædagogiske praksis kan støtte de unge i at træne deres kognitive funktioner.

To unge kommer og fortæller om deres hverdag med en diagnose, og hvordan de arbejder med ikke at lade sig begrænse af den: Joanna, som har en erhvervet hjerneskade, og Sofie, som er diagnosticeret med ADD. Begge piger har en aktiv hverdag og kæmper for, at deres diagnose ikke skal spænde ben for dem i deres teenageliv. Sidst på dagen vil der være paneldebat med alle oplægsholderne.

Konferencen giver dig:
– Kendskab til forskellige måder, hvorpå du kan hjælpe unge med at udvikle deres tænkning gennem konkret kognitiv træning og en medierende støtte i hverdagen.
– Viden om, hvordan du gennem åbne spørgsmål kan hjælpe den unge til at ræsonnere sig frem til sammenhænge og løsninger.
– En forståelse for, hvordan du kan hjælpe den unge ved på en respektfuld måde at kræve mere i stedet for mindre.

Konferencen finder sted 10. marts 2020 og henvender sig til fagprofessionelle og pårørende.

annonce

Relevant information

Få mere info om konferencen her:
https://generatorpp.dk/kursus-oversigt/diagnoser-med-muligheder/

Facebook kommentarer

annonce
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Verified by MonsterInsights