DebatFredericiaPolitikSamfund

Debatindlæg: Det konservative Folkeparti i Fredericia ser frem til 2021

Af Tommy Rachlitz Nielsen, spidskandidat kv21, Det Konservative Folkeparti og Kirsten Hassing Nielsen, byrådskandidat kv21, Det Konservative Folkeparti.

Som politikere skal vi ville noget med vores dejlige by, og vi skal gøre det både attraktivt og sjovt at engagere sig i det lokale samfund og demokrati. Vi skal have ambitioner på vegne af borgere og erhvervsdrivende, og vi skal have visioner for byen og kommunen.
Som henholdsvis spidskandidat og kandidat for Det Konservative Folkeparti, er vi drevet af at skabe resultater. Mærkbare og synlige resultater. Og det gælder på flere fronter. 

Ambitionen for os er at styrke beskæftigelse og erhvervsliv, og derigennem sikre en indiskutabel kvalitet i den kommunale leverance af velfærd. Hvordan? Først og fremmest i et endnu tættere samarbejde mellem offentlige og private virksomheder, store som små. Beskæftigelsen skal have et grundigt eftersyn. Kulturlivet – og ikke kun finkulturen – skal styrkes yderligere og tænkes langt bredere, da kultur også bidrager til bundlinjen. 

Visionen er, at vi i et konstruktivt samarbejde skaber en interessant udvikling af Fredericia Kommune indenfor erhverv, velfærd og kultur, hvor man som borger og virksomhed har lyst til at være og gøre nytte. Vi vil ansvarligt fremad i fællesskab. Hvis vi går målrettet efter det, så kommer mange ting af sig selv. Og vi kan nå langt på en 4-årig periode. 

Derfor har vi i 2020 taget vigtige emner op som erhvervsvenlighed, beskæftigelse, whistleblower, budget, Fredericia Teater, idrætsområdet og meget mere. Fordi det er områder, hvor efterspørgslen efter flere resultater og påkrævet handling er stor. 

Mod er en vigtig del i debatterne og de gode diskussioner, og vi er samtidig garanter for at have solidt fokus på at skabe resultater. Vi skal turde sætte mål på kort sigt og lang sigt. Det er kun til gavn for borgerne og virksomhederne. Og der er altid plads til forbedringer og nye måder at gå til opgaven på. 

I vores bidrag ser vi det som den største naturlighed både at kunne stille spørgsmål, være kritiske, tage fat på oversete områder og sætte emner på dagsordenen, der omhandler det lokale demokrati. Det er nødvendigt, men det er også nødvendigt, at vi peger på løsningerne, og siger tingene som de er. 

annonce

Vi stiller spørgsmål og er kritiske fordi vi tror på, at det medvirker til at kvalificere de bedste beslutninger og gøre tingene bedre. Vi tager fat i oversete områder, fordi vi tror, vi kan nå meget længere. Og vi sætter emner som åbenhed, ansvarlighed og ordentlighed på dagsordenen, fordi det er bærende for at bevare et sundt lokalt demokrati. 

Åbenhed, ansvarlighed og ordentlighed har i 2020 været centrale emner på alle leder og kanter i det politiske arbejde. Vi har de forgangne år set eksempler på, at der er brug for vedholdenhed i at sætte disse grundlæggende værdier i højsædet. Derfor vil vi også fremadrettet have disse emner på dagsordenen. 

En af vores politiske kerneværdier er, at vi supplerer hinanden. De mange holdninger og synspunkter skaber dynamik i debatten og er altafgørende for et levende og ordentligt demokrati. Enighed er godt, men uenighed giver flere perspektiver og udfordrer os, og det er afgørende for at indfri vores ambition om Fredericias udvikling. 

Det er på alle måder spændende og givtigt at være en del af, og vi kan kun appellere til, at flere har lyst og mod til politisk deltagelse. 

Vi ser frem til arbejdet i 2021. 
På vegne af Det konservative folkeparti i Fredericia
/Kirsten Hassing Nielsen og Tommy Rachlitz Nielsen

Ønskes et Godt nytår. 

(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu er kun udgiver som platform)

Facebook kommentarer

annonce
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
annonce
Back to top button