BorgerDebatFredericiaPolitik

Der er stadig et alternativ

Jeg er det sidste lange stykke tid blevet kontaktet af flere, der alle har det budskab, at de mener Alternativet er dødt og egentlig har været dødsdømt længe.

Til det vil jeg sige, at jeg slet ikke er enig. Jeg har personligt aldrig gået meget op i, hvad der er sket landspolitisk med Alternativet fordi mit fokus er lokalt. Alternativet har dog landspolitisk lavet rigtig mange fantastiske politiske forslag og meget har de andre partier heldigvis taget til sig som værende deres. Det er fantastisk og det påskønner jeg. 

Men som nævnt lige før så har ”moderskibet Alternativet” ikke interesseret mig udover den fantastiske politik som jeg gerne vil omskrive til lokalpolitik for der er rigtig meget af Alternativets politiske forslag jeg mener vil være fantastisk at få implementeret i Fredericia.

Jeg er det sidste lange stykke tid blevet kontaktet af flere, der alle har det budskab, at de mener Alternativet er dødt og egentlig har været dødsdømt længe.

Til det vil jeg sige, at jeg slet ikke er enig. Jeg har personligt aldrig gået meget op i, hvad der er sket landspolitisk med Alternativet fordi mit fokus er lokalt. Alternativet har dog landspolitisk lavet rigtig mange fantastiske politiske forslag og meget har de andre partier heldigvis taget til sig som værende deres. Det er fantastisk og det påskønner jeg. 

Men som nævnt lige før så har ”moderskibet Alternativet” ikke interesseret mig udover den fantastiske politik som jeg gerne vil omskrive til lokalpolitik for der er rigtig meget af Alternativets politiske forslag jeg mener vil være fantastisk at få implementeret i Fredericia.

annonce

Hvis man mener Alternativet er dødt så har man ikke forstået, at Alternativet er mere end blot et parti. Det er en følelse, en bevægelse, en måde at anskue medmennesker på og en tilgang til disse og en tilgang til det politiske system mere end det er et parti.

Så ville Alternativet forsvinde på landsplan ville der stadig eksistere et Alternativ i Fredericia.

Jeg er en del gange blevet spurgt om jeg ikke skulle starte en lokalliste, men jeg anser os faktisk som en lokalliste – et alternativ i lokalpolitikken i Fredericia.

Derudover så har Alternativet så meget fantastisk politik som jeg personligt gerne ser vi får implementeret i Fredericia.

 

Så for mig er Alternativet ikke dødt og jeg er både stolt og ydmyg over, at repræsentere Alternativet Fredericia til det kommende kommunalvalg. Stolt og ydmyg over det tillidshverv det er at være spidskandidat.

Jeg mener i den grad, at der er brug for, at vi får åbnet lokaldemokratiet om – får skabt åbenhed, gennemsigtighed og reel borgerinddragelse og ikke blot noget, der italesættes som værende borgerinddragelse, men faktisk er alt andet.

Tilbage i 2017 ønskede jeg, at Fredericia ville satse på trivslen blandt vores børn og unge, men jeg synes stadig vi halter godt efter i forhold til at skabe de helt fantastiske rammer for de næste generationer. Fritidspolitik er der stort set ikke noget af i Fredericia, den er glemt i forhold til skoledelen. 

Personligt vil jeg gerne dels, at man skiller fritidsdelen fra skoledelen både forvaltningsmæssigt men også ressourcemæssigt og så skal der tilføres langt flere midler til fritidsområdet mens man også frem for at køre to-lærersystem vælger at fokusere på trivsel og tilknytter pædagoger til de enkelte klasser og bruger ressourcerne herpå.

Så har vi børnehaver og vuggestuerne og Fredericia har længe udtalt man levede op til minimumsnormeringerne som BUPL har lagt frem. Det har vist sig, at det gør man ikke helt så der mangler vi også noget. 

Men og ja der er et stort MEN. Jeg vil mere end det. Det nytter ikke noget, at vi sådan gennemsnitlig lever op til minimumsnormeringerne. Jeg kommer selv fra den pædagogiske verden og jeg har været i den længe nok til at se, at minimumsnormeringer intet er værd medmindre vi sikre det helt ned på institutionsniveau (stue-/gruppeniveau) og sikrer os, at det er reelle timer med børnene og ikke administrative timer hvor de bruges på et kontor. Det vil jeg gerne være med til at sikre sker.

Så har vi en del andre områder, der tydeligvis ikke har været en politisk prioritet gennem en lang række år og derfor har vi et kæmpe ”efterslæb” vi skal have rettet op på: Jobcenteret er et af dem, socialpolitik er overladt til frivillige en anden. Desuden har vi længe hørt om problemer på handicapområdet, i forhold til pleje af de ældre og hvad disse tilbydes og ja familieafdelingen ligeså.

 

En ting der er fælles for problemerne på disse områder som jeg ser dem er ikke at de ansatte ikke er dygtige nok og kvalificerede nok. Nej det er den politiske retning eller snarere mangel på en politisk retning og et politisk engagement og visioner på området.

Det vil jeg gerne stå på mål på, at der bliver rettet op på. Det er i hvert fald min helt store prioritet, at det sker så jeg vil ikke gå stille med dørene herom.

Så mangler vores byråd visioner når det gælder et grønt Fredericia. Man greenwasher og italesætter sig selv som værende grønne, men man er altså ikke grøn blot fordi man er en del af Naturpark Lillebælt samtidig med man hælder giftigt grundvand ud i Lillebælt og man er ikke grøn fordi man planter lidt skov mens man med den anden hånd arbejder indædt på at få mere fra den langt fra grønne transportsektor til kommunen. Der skal mere til at være grøn

 

I den kommende tid vil jeg gå langt mere i dybden med hvad Alternativet Fredericia og jeg som spidskandidat har af visioner for Fredericia.

Men Alternativet lever i bedste velgående og vi vil arbejde indædt på at skabe et endnu bedre Fredericia, der favner mangfoldigheden og et Fredericia ikke kun for de få, men for alle Fredericianere. Et Fredericia skabt af Fredericianerne gennem reel borgerinddragelse både i det små og i det store.

 

Søren Haastrup

(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu er kun udgiver som platform)

Facebook kommentarer

annonce
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
annonce
Back to top button