FredericiaPolitikTeater

Den syge politiske kultur i et tavst og altid enigt byråd!

Læserbrev af Bestyrelsesmedlem fra Alternativet Fredericia – Martin Runager

Byrådet er fanget midt i en skandalestorm, og forsøger at gyde olie på vandene via den ny-udpegede Borgmester; – Steen Wrist Ørts. En slagen omgang hemmelighedskræmmeri ligner det, efter den fratrådte, og nu tidligere borgmester.

Jacob Bjerregaard, som helt uventet – og uden forvarsel af nogen art valgte at stoppe i starten af december. – End ikke hans egen Byrådsgruppe eller politiske bagland var orienteret, om den meget bratte beslutning.

Først var forklaringen den lidet overbevisende, at det var et velvalgt tidspunkt at overdrage stafetten til en ny Borgmester i Socialdemokratiet, og at det var normal kutyme.

Så ændredes den forklaring en smule da Ekstrabladet begyndte at udrulle den nu verserende og åbenbart eskalerende sag om den famøse byggegrund, som Jacob Bjerregaard tiltvang sig ved brug af sin position som Borgmester, og bl.a. ved hjælp af viceborgmester Susanne Eilersens velvillige underskrift som stand-in for Bjerregaards manglende habilitet.

Mest udtalte Bjerregaard at det var rent ’held’ han fik den grund. Andre var uenige, og så rullede den sag.

I forlængelse af den historie dukkede der atter tvivl op om Bjerregaards hustrus ligeså heldige ansættelse som Chefjurist i kommunens eget havne selskab – ADP. Men alt faldt til ro op til Jul, og mangt en Fredericianer synes vel at det godt måtte slutte der? Så vores hårdt prøvede overbærenhed med diverse Borgmester-spirer kunne finde et leje vi alle kunne komme videre fra.

Men det viser sig åbenbart kort inde i det nye år, at problemerne i virkeligheden er langt alvorligere og omfanget væsentligt større end tidligere troet?

Ud af det blå besluttede man i Byrådet (Socialdemokratiet) dels kort efter Jul, at ’fratræde’ Borgmester Jacob Bjerregaard (med magt). En fratrædelse som Bente Ankersen fra Socialdemokratiet ikke kunne redde værdigheden i eller nødvendigheden af. Heller ikke selvom Bjerregaard forsøgte at beskrive det som et ’eget valg’.

Han blev definitivt ’gået’, som det hedder i fagsproget, og fratrådte ikke som han selv havde ønsket til udløb af januar 2021, men pr. 31.12.2020.

Fritstillingen uden årsag?

Kort efter Nytår eskalerede ’sagen’ og et enigt Økonomiudvalg bestående af 9 Byrådsmedlemmer fritstillede Kommunens Direktør; – Annemarie Zacho Broe, og besluttede at igangsætte en advokatundersøgelse.

Hun havde været Jacob Bjerregaards højre hånd som Ekstrabladet så poetisk skrev – og nærmeste medarbejder. Til trods for at hun havde tilkendegivet, at hun var klar til at fortsætte i rollen!

Den ny-udpegede borgmester; – Steen Wrist Ørts og de øvrige byrådsmedlemmer i Økonomiudvalget ville ikke efterfølgende give en uddybende forklaring på hvorfor Kommunaldirektøren blev fritstillet og hjemsendt?

Hvilket har udløst, at ingen i byen egentlig aner hvad det er der lige foregår helt præcist? Eller hvad der skulle være foregået som kan have så drastiske konsekvenser?
Byen henligger i et ’uopklaret’ mørke, hvor spekulationer og sladder har sit frie løb og masser af tilgængelig tid på grund af Corona nedlukningen.

Hvad er op og ned i den sag?

At forsøge at blive oplyst som borger om hvad der foregår, er nogenlunde som at efterlyse en Miljø-politik eller en lovlig udarbejdet spildevandsudledning fra Fredericia Kommune. – Helt umuligt!

Atter bliver der lukket ned som det er blevet en dårlig vane forudgående 7 år med Bjerregaard ved roret, og borgerne må ikke vide hvad der ligger bag det forholdsvist kaotiske forløb og de trufne beslutninger. Hvoraf fritstillingen nu ser ud til at blive løftet af Kommunaldirektørens Fagforening DJØF, som udfordrer lovligheden i den valgte håndtering fra Økonomiudvalgets side.

Så lukkede møder og følsomme emner – det ligner en fortsættelse af tidligere beslutninger. Som den om købet af eks. Voss-grunden til en overpris, og hvor det meste af det enige Byråd ikke anede at den gamle Tutavallis borgmester bolig fulgte med i købet osv.

Man henviser fra Økonomiudvalget og den Ny borgmester til, at der er igangsat en undersøgelse, og det har man så hæftet sit håb fast på. Og man gik sikkert også ud fra, at det ville skaffe lidt ro på perronen, og at det ville dysse interessen for sagerne ned.

En god og fornuftig strategi – hvis ellers alt havde været ’normalt’. Men det kan vi jo ikke just påstå at det er her midt i en pandemisk corona krise.

Medie søgte aktindsigt –

Så roen varede kun lige indtil diverse aktindsigter begæret af bl.a. Ekstrabladet igen åbnede skandalekassen i starten af denne uge.

Reaktionen fra Økonomiudvalget og Borgmester – Steen Wrist Ørts blev da også, at man omgående udvidede den igangværende undersøgelse. Med den nye oplysning tilføjet, at nu skal ansatte i kommunen udspørges (afhøres)!

Her bliver vores undren vakt? For hvorfor skal kommunalt ansatte afhøres? Hvilken særlig viden kan de bibringe som ikke allerede findes dokumenteret i Byggegrunds-sagen.

Det virker umiddelbart mere relevant at udspørge Byrådet – og Økonomiudvalget især – kunne man her lige indføje? De sidder tilsyneladende med oplysninger af så prekær art, at det kun kan forløses ved at tredje-part bekræfter disse – altså kommunens ansatte!

Men hvorfor deres information ikke kan deles med offentligheden, endsige hvorfor man ikke tør stå med et ansvar for sin viden? Og om hvad? Åbenlyst relateret til Kommunaldirektøren?

Undervejs i forløbet bliver deres viden om ’kritisable’ forhold underbygget.

Spontant dukkede for nyligt en mystisk erklæring op fra dels Venstres; – Peder Tind, og senere den nye borgmester om, at man ønsker mere åbenhed fremadrettet.

Hvilket afføder endnu et undrende spørgsmål; – hvad holder dem tilbage fra at indføre åbenhed omgående? Hvad med nu? Fortæl hvad der foregår og prøv noget nyt – stol på jeres vælgere og deres evne til at håndtere den viden de får.

Reklame

En hel by står i øjeblikket og kigger måbende på det der ligner en flok ’blinde’ slås! Der viftes ud i liften og stønnes højlydt. ”Det er meget alvorligt” – siger man! – Uden vi dog må vide konkret hvorfor?

Hvorfor ikke benytte lejligheden til at få ryddet op en gang for alle. Luftet ud i samtlige skuffer og skabe? Som også Tommy Rachlitz fra de Konservative har påpeget.
Så kan alle og især byen komme videre.

Hvem dækker over hvem?

Er jo det naturlige undrende spørgsmål som denne politiske strudse-adfærd udløser?

For som advokatundersøgelsen nu er udmeldt, så gælder den så ikke lige alle skandaler.

Men tilsyneladende kun det som vil pege entydigt på Bjerregaard som den store skurk.

En sikker vinder af en skandale. Jacob ’slagtes’ (ofres) og resten går fri.

Sådan en tur havde vi også i 2012 hvor ingen åbenbart anede, at Thomas Banke kunne have brugt lidt orlov, en skulder at støtte sig til og rigtige venner.

’Håbet’ er nok, at undersøgelsens resultat kan præsenteres på en måde som efterlader indtrykket af, at det som nævnt kun var selve hr. Jacob Bjerregaard der var problemet.

Vi spørger os selv hvordan man kan lave en LUKKET advokatundersøgelse og samtidigt postulere åbenhed?

Det ligner mest damage control. Ellers er den forstemmende tavshed og lukkethed uforklarlig.

Spekulationerne fyger rundt.

Men det har de nu gjort længe.

Så meget få aner hvad der konkret er op og ned. – Men bevares. Halvdelen af byen – hvis endda ikke snart den hele by er i mellemtiden blevet beriget med de cirkulerende rygter om, at der er foregået ”uregelmæssigheder”. For nu at udtrykke det på sindigt Jydsk!

Indhold og årsager stablet i forargelsens høje dynger og hidsigt og vredt kommenteret på sociale medier og andetsteds.

Alt er ved det gamle – og sådan skal det helst blive ved at være –

Den virkelige skandale er dog, at det samlede Byråd i vidt omfang har haft kendskab til både den verserende byggesag og andre ’sager’, og intet har gjort for at forhindre eller belyse. Førend nu!

For vi gætter på at det må være derfor man udvider undersøgelsen. Men betoner at vi IKKE har nogen beviser for den spekulation. Vi ryger bare oven i dyngen af andre spekulationer, og det er jo det ærgerlige ved lukkethed. – Det eneste det fører med sig er flere skandaler.

En af de beviste og nyere eksempel på en sådan anden skandale der er fejet ind under gulvtæppet. – Er den helt forrykte fortælling om Fredericia Teater.
Som beskrevet af Alternativet Fredericias Forperson – Kim Arthur Nielsen i januar 2020 – altså for et år siden, og 3 måneder inden det teater gik konkurs.

Endnu en Regnskabs-tragedie i Fredericia Teater

Hvilket ikke har affødt anden foreløbig læring i Byrådet end; ”det gør vi da bare igen – version 3.0!”

Så – hvad lærte vi?

Den fuldkomment løgnagtige fortælling om, at teatret gik konkurs på grund af Corona-krisen er naturligvis helt ude i skoven, og hænger simpelthen ikke sammen.

Dén skandale er alt andet lige også ca. 149 millioner kroner dyrere end de pikerede dyneløftende detaljer, som en afdækning af hotelophold på skatteborgernes regning og Jacob Bjerregaard’s eskapader iøvrigt måtte have af sandhed i sig.

Er økonomiske svigt værre end moralske habitus svigt, og svigt af ansvarlighed og tilhørende opførsel?
Skal det private ansvar have værdi – som placeret på Jacob Bjerregaards skuldre. – Så skal vi også udrulle de alt for nære forbindelser til dele af byens forretningsliv – fester, druklag, private rejser osv. Vi skal vel kort sagt have en voksen snak om hvordan man holder skidt og kanel adskilt.

Hvem tager aftand?

Byrådet har kendt til forholdene i 7 år – og har sådan set kun ladet problemet eskalere og vokse sig større.

Så når tavsheden er rungende fra Økonomiudvalgets side, så skyldes det jo i høj grad at langt de fleste Byrådsmedlemmer også aktivt har understøttet ’succes’-fortællingen i en grad, hvor de har modtaget pokaler og hædersbevisninger, bl.a. som del af Årets Kulturbestyrelse i Danmark m.m., samtidigt med at teatret havde 20 millioner i realiseret underskud i Q3 – 2019!

Korthuset har med andre ord kun kunnet stables op ved hjælp af aktiv støtte fra Kommunalbestyrelsen og medløberi ad libitum. Mange har ikke sagt det de burde. Enten fordi det ikke var til deres egen fordel, fordi de ikke turde eller slet og ret fordi de slet ikke forstod havd de burde vide. Det sidste især som en blotlagt inkompetence. Man havde fri adgang til at læse teatrets kvartal regnskaber, og som Kim Arthur Nielsen har pointeret – er listen over de som burde have vidst at det regnskab var på sammenbruddets rand – enormt lang.

Det bedste forsvar er et angreb.

I stedet for at koncentrere sig om at udvise rettidig omhu, rettede en del Byrådsmedlemmer i lange perioder skytset imod de saglige kritikere.
Enhver form for kritik, – forslag til omtanke og reflektiv handling, som kunne have været meningsfyldt og velanbragt – blev udskammet og latterliggjort med henvisning til ’succes’ – og sågar henkastet som konspiration og ’drue sure’ forsøg på at ’tale byen ned’.

”- En ondsindet mod-kultur, som ikke ville Fredericia det godt!” Folkefjender er vi blevet kaldt. – Selv om ridserne i Fredericias lak næppe bliver dybere end det niveau der nu er nået.

I virkeligheden havde vi i Fredericia et teater der i en periode solgte flere billetter and alle teatre i landet tilsammen – men som ikke tjente nogen penge?

Det ærlige og oprigtigt konstruktive der lå i, at det blev foreslået fra bl.a. Alternativet at man burde tage en betalingsstandsning, idet der tydeligvis manglede 20 millioner i kassen sidst i 2019. – En betalingsstandsning som (måske) kunne have reddet det meste. Men som blev kørt over og hånet med en skråsikker afvisning – en pokal i hånden og en grandios jule-fejring for de ansatte, osm 3 måneder senere stod uden et arbejde.

Dette tillagt byrådets 3 gange samlede og enige ’ja’ – til økonomiske hjælpepakker til det teater, – til dets økonomisk katastrofalt uansvarlige direktør, og dermed og hans daværende ven – en borgmester der aktivt forsøgte at skjule for Økonomiudvalget hvor galt det egentlig stod til!

Folkeforfører eller flertallets bondetro på en ’kejser’ uden tøj på?

En anerkendelse må derfor også retteligt tilgå hr. Jacob Bjerregaard, for kyndig brug af misforstået loyalitet og tillid. Han har dygtigt formået at vikle samtlige Byrådsmedlemmer ind i en enighed som nu viser sine mangler i det gryende. MEN – Ikke en eneste af de implicerede har endnu taget afstand eller distanceret sig fra at de har stemt ja – til alt i samlet flok – i 7 år. (*Med en enkelt undtagelse in mente).

Vores kultur investering i Fredericia har lidt ubodelig skade, og de absurde drømme om at nå fordums styrke ligner mere et fantasimonster end realiteter.
Så hvor de store ambitioner knækkede, og planerne og drømmene om et fabelagtigt teater på Havnefronten til en milliard kroner – træer der voksede ind i himmelen – båret af Kejseren der ikke havde tøj nok på.

Søren Møller og Jacob Bjerregaard havde fælles visioner – og byrådet støttede dem fuldt ud – baseret på, at ingen byrødder nogensinde selv skulle betalte 3000,- kr. for at se en Disney – forestilling med 2 voksne og 2 børn!

https://vafo.dk/artikel/teater-boss-bobler-af-gl%C3%A6de-over-byr%C3%A5dets-teater-planer-p%C3%A5-fredericiac

Den lukkede enige klub –

Så fraværet af selverkendelse, og forståelse – den stivstukne og fasttømrede magtfuldkommenhed, – enighed og beslutsomhed om at udstille, og afvise alle konstruktive og gennemtænkte politiske tiltag der ikke kom fra egne kataloger og idebaser. Er det som skinner igennem nu hvor vi endelig får lidt tid til at stoppe op og lige løbe ’succeslisten’ igennem.

Den mangel har kun forværret det demokratiske underskud i byen, hvor socialdemokratiet oveni har siddet med et absolut flertal i Fredericia Byråd de sidste 3 år – kun som følge af Jacob Bjerregaards enorme popularitet og hans fjerdedel af alle mulige stemmer i Kommunen ved sidste kommunalvalg. De betød at han og Socialdemokratiet fik fuld magt i Byrådet.

Effekten udeblev ikke – flere lukkede møder. Endnu mindre gennemsigtighed, og en ikke-eksisterende opposition. Fuldstændig enighed om alt – ingen sagde noget imod. En tilstand man var stolt af – endda i Venstre!

Derfor er det logisk at man således fra Økonomiudvalgets side stadig mener, at man selv er bedst egnet til at rydde op i byen. Eller – rydde op i det man gerne vil have ryddet op i.

De talte byen op –

Jeg tøver ikke med at placere et velment – ”tillykke” til de 20 andre i byrådet.

I har bestemt formået at bygge nye cykelstier, sætte 1200 tomme stole på stadion for lånte penge, og kan også sole jer i enkelte ’rigtige’ succeshistorier – et sundhedshus – lidt (meget lidt) mere til skoler og børnehaver, og alvorligt talt – så meget anderledes kan andre partier jo heller ikke drive koncernen – Fredericia.

MEN! Ansvaret for det i ikke er lykkedes med er lige så pinlig at betragte som den skæve badebro der rasler fra hinanden i tide og utide på Østerstrand. Et bygningsværk der emmer af symbolik fra en syg politisk kultur, lukkethed og sammenspisthed. Et resultat som samlet i dag overskygger og fremhæver fraværet af egentlige fremskridt i det borger nære.

’Vækst’ har ikke skaffet nævneværdigt mange der er ’fanget’ i Jobcenteret ret meget. Hvis nogen overhovedet? – Corona udfordringen er dog accepteret som undskyldning. En tilstand som kun har gjort det sværere for rigtigt mange. Har man en plan for fremtiden og de udfordringer der kommer der?

De røde ørers klub –

Vi mener at oprydningen kræver en ny tilgang.

En advokatundersøgelse af et isoleret område i Forvaltningen og en isoleret hændelse eller flere, der kun tjener som personforfølgelse uden indbygget læring og fremskridt.

Måske den endda kun er iværksat for at fjerne fokus fra andre problem-områder. – Flere spekulationer.

Vi konstaterer; at der med den afgrænsede advokatundersøgelse IKKE er taget ansvar for eller handling på de øvrige skandaler, og dermed IKKE truffet nogen lære af noget som helst.

Advokatundersøgelsen burde også udvides til at gælde eks. teatrets konkurs. Det har vi snart i mere end 1 år argumenteret for i Alternativet, og SF er dukket op med samme ønske. Men en uvildig af slagsen – tak.

Søren Haastrup – Alternativet og Sune Nørgaard Jakobsen – SF, har rendt byens gader tynde i jagten på opbakning til en netop en UVILDIG undersøgelse.
En undersøgelse der kunne sikre at når en by bruger 150 millioner kroner på varm luft og borgmesterpsykoser. – At så er det noget der sker i enten oplyst enighed, eller i det mindste i samlet forståelse. Ellers har vi intet lært. Hverken af 2013 eller 2020 konkurserne.

Det bestilte arbejde skal skabe ro – håber man –

For som i alle andre sammenhænge hvor der bestilles jurister, – konsulenter og / eller eksperter hentes ind, og skriver den direkte tekst til Forvaltningen. Eller udfærdiger rapporter til tyndt besatte områder af Kommunen – så er der intet nyt i denne fremgangsmåde.

Der er heller ikke meget nyt at hente – tænker vi!

Den fritstillede Kommunaldirektør fik foranlediget 8 intetsigende rapporter om det dysfunktionelle jobcenter i byen.

Det Jobcenter fungerer stadig ikke – uanset det velmenende i at ’tale det op’. Så er dog netop dette syge Jobcenter-system og manglen på Ny Kultur og tillid til borgerne – et ret godt sinde billede på problemet i sin kerne.

At Økonomiudvalget som sædvanligt bestiller – endnu en ’vildig’ undersøgelse fra det ene af Kommunens 2 faste advokatfirmaer – Horten. Skaber jo hverken mere åbenhed, renselse eller klarhed i øvrigt.

Resultatet de skal fremkomme til, vil alene blive refereret i brudstykker og udvalgt med omhu. Som sædvanligt fristes man til at skrive. Naturligvis af hensyn til de afhørtes anonymitet, integritet og persondataloven osv.!

Konklusionen kunne sagtens blive som i Ekstrabladet foreløbigt; -at den forhenværende Borgmester er den ideelle ’skurk’, som har løjet og misbrugt sin magt og position. og muligvis også generet sine ansatte – både villigt og uvilligt. Men det får en klang af løse rygter når det skal komme fra den avis!

Bevares – han har måske endda fyret den af med fester, rejser og lidt privat brug og forbrug af Kommunens penge på egne private udskejelser, – og hvad der ellers florerer af både mere eller mindre faste rygter om personen – Jacob Bjerregaard? Gætværk? Hvorfor må vi ikke få at vide hvad der konkret har ligget bag? En advokatundersøgelse til den normale million eller mere, laver man vel ikke baseret på en mavefornemmelse? Eller fordi man så oprigtigt kan finde en grimasse der på overbevisende måde sælger udsagnet om, ”at vi nu er til bunds i den affære”?

Er der en voksen tilstede?

For hvad med resten af Byrådet? – Som frem for alt velvilligt har muliggjort og skabt denne fantastiske ”succes-fortælling”?

Jacob Bjerregaard er Byrådets baby! Det var ham der var populær, og en del af hans vælgere må da undre sig nu. – Men alligevel! Tag nu ansvar for ham. I har jo været på en fantastisk ’rejse’ sammen – som Bente Ankersen næsten tårevædet sagde ved hans afsked.

Hvilket dog ikke bortforklarer, at tilbage fra ’Thomas Banke – tiden’ var forhånds-advaret om behovet for at holde et vågent øje med Fredericia’s borgmester. Et ansvar der har påhvilet Byrådet – og dets Økonomiudvalg kollektivt.

Byrådet har ansat ham, og kan som de eneste fritage ham for hvervet som det netop er sket.

Både byen og Byrådet lukkede øjnene og accepterede. Hvorfor?

Krydser man således fingre, og håber at dele af ’vælger korpset’ kan glemme den stiltiende accept, og inkompetence inden Kommunalvalget i efteråret?

At advokatundersøgelsen lige præcis finder så lidt at det er nok – og kan præsenteres uden andre ’ofre’?

Man glemmer villigt i Byrådet at man har en politianmeldelse liggende fra tænketanken – GeoHav. For ulovligt at have tilladt forurening af Lillebælt – udstedt en ulovlig spildevandstilladelse til Kanalbyen. – Hvor Jacob Bjerregaard også sidder / sad som medejer af Kommunens 25 % – sammen med den Ny Borgmester i øvrigt.

’Byggegrunds-undersøgelsen’ kommer IKKE til at indeholde ét eneste ord om selvransagelse hos de øvrige 20 byrådspolitikere, – ikke ét ord om korruptionslignende aftaler, lukkethed eller den syge politiske kultur.

Byrådet stemte for resten nej-tak til åbenhed og til en Whisteblower-ordning i 2019. (*det er denne ene gang vi har noteret os uenighed i byrådet i 7 år!)

https://frdb.dk/artikel/nej-til-whistleblower-ordning-tre-partier-sagde-ja-og-et-sagde-nej

Kunne en Whistleblower – ordning have reddet os fra denne advokatundersøgelse? Have sparet en masse byrådsmedlemmer for ubehag ved at sidde i en beklemt situation?

Havde en sådan eksisteret. Så havde det været knapt så forlokkende at mene, at en advokat-afhøring af Byrådsmedlemmerne i Økonomiudvalget egentlig lige nu er den billigste og korteste vej til en masse svar i denne sag(er), og en egentlig regulær begyndelse på åbenhed og en Ny Politisk Kultur – og dermed – Alternativet –

Martin Runager, Bestyrelsesmedlem, Alternativet Fredericia

annonce
Vis mere
annonce
Back to top button
X