Debat

Den omvendte Robin Hood

Læserbrev.

Den omvendte Robin Hood
For 4 år siden kom socialdemokratiet med Jacob Bjerregaard til magten i Fredericia Kommune. Forventningerne fra især socialdemokraterne var store, men for mange blev det en stor skuffelse. Mange, der traditionelt stemmer socialdemokratisk, er blevet ramt af den omvendte Robin Hood.

Sygdomsramte
Vi har gennem lang tid kunnet læse i Fredericia Avisen, at sygdomsramte med lægeerklæring er blevet sendt i arbejdsprøvning, selv om lægeerklæringen sige, at det ikke er en mulighed.
Oplysninger fra Danmark på Blokken: ”Kommuner har i årevis udnyttet de lukrative refusions-ordninger, der følger med varetagelsen af handicappede, syge og ældres rettigheder uden at man har reageret fra politisk side.
F.eks. er det ikke unormalt, at en syg borger ‘falder mellem to stole‘ under den kommunale sagsbehandling, fordi kommunerne opererer med et selvopfundet begreb til lejligheden, der hedder: For syg til fleksjob, for rask til førtidspension.
En tolkning af loven, der ikke har hold i virkeligheden, men udelukkende misbruges af kommunerne, der ved denne finte undgår, at borgeren får en endelig afklaring af sin situation og derfor kan fastholdes på den langt billigere kontanthjælp, hvor alle udgifter refunderes med mellem 50 og 100% af staten, uanset resultat.”
Disse muligheder har Fredericia Kommune kynisk udnyttet til skade for kommunens borgere. Vi har endda set et selvmord på baggrund af denne kynisme.
Det er vigtigt her at notere sig, at det er det socialdemokratiske flertal, er har udnyttet dette til skade for Fredericia Kommunes borgere.
Meget tyder på, at kommunen efter sidste valg har fået ansat diverse ledere, der er med på at udnytte disse ulovligheder til skade for borgerne.
En del af Fredericia Kommunes økonomiske overskud er således betalt af de svageste i kommunen.

Børnene i Fredericia
Et andet sted, hvor man har udnyttet de svage i samfundet er ved nedskæring af bevilligede beløb til kommunens skoler.
Nu er det jo sådan, at børnene er samfundets vigtigste ressource, hvorfor de skal have de bedst mulige vilkår. Men her må socialdemokraterne i Fredericia være af en anden mening, når fysiske rammer i form af Fredericia-C og vejnettet er vigtigere end børnene.
Man får let den tanke, at kommunalbestyrelsen med Jacob Bjerregaard i spidsen er af den opfattelse, at det synlige i kommunen er vigtigere end kommunens beboere. Det synlige vil promote kommunalbestyrelsen, hvorimod børnene, de ældre og svage ikke er så synlige, og de har ikke kræfterne til at gøre opmærksomt på problemerne.
Et indicium for at kommuneskolens ressourcer ikke er tilstrækkelige er, at familier med tilstrækkelig økonomi vælger kommuneskolen fra til fordel for de frie skoler.

Salg af kommunens jord
Kommunen har under stor hemmelighedskræmmeri solgt jord til Google for 65 mio. kr. De 65 mio. betragtes vist som overskud, selv om det i realiteten er en kapitalomflytning og dermed intet har med driften at gøre.
At sælge til et firma som Google betyder, at der kommer penge i kassen ved salget, men provenuet af driften er tvivlsom. Fredericia Kommune råder sikkert ikke over tilstrækkelig kvalificerede medarbejdere, der kan ansættes i virksomheden. Hvilket betyder, at det bliver ind pendlere, som betaler skat i andre kommuner. Ud over det, er det en meget energikrævende virksomhed, der går direkte imod at passe på miljøet, da energien i første omgang bliver produceret ved hjælp af fossile brændstoffer.

I stedet har vi virksomheder, der flytter ud af kommunen. Fredericia Skibsværft blev tvunget ud af kommunen. På det seneste er der flere virksomheder på vej ud bl.a. Sonnimax A/S opkøber Castor & Sprayparts A/S, som så flytter til Middelfart. Ligeledes er Shell ved at blive solgt, hvilket formentlig betyder, at virksomheden i overskuelig fremtid også forsvinder.

Hvad er der tilbage?
Politiskolen missede, sygehuset bliver lukket, Bülows Kaserne er lukket etc. etc.
Der er heldigvis ildsjæle, der fortsætter ufortrødent. Byrådet ser ud til at sidde på hænderne. Ved kommende valg bliver der forhåbentlig sorteret kraftigt i byrådet, så nye visionære kræfter kan komme til.
Jeg håber stadig på, at man i Fredericia vil opbygge gode undervisningsfaciliteter for børn og unge, så de bliver i kommunen. Ligeledes vil ungdomsboliger være vigtige for at opbygge ungdomsmiljøer i byen.
Bülows Kaserne missede som politiskole, men det er stadig eminent til universitet og andre videregående uddannelser, hvilket også kan betyde, at der opbygges et ungdoms- og studiemiljø inden for voldene. Sygehuset kan evt. også anvendes til videregående uddannelser, men det kræver interesse og arbejde.

annonce

Jens Jørn Pedersen
(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu fungerer kun som platform)

Facebook kommentarer

annonce
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu

Skriv et svar

Back to top button
Verified by MonsterInsights