BorgerFredericiaPolitik

Demokraticontaineren sættes fri

Demokraticontaineren styrker den gode borgerdialog, og efter næsten to år sætter Demokrati- og Borgerudvalget konceptet fri

Som et led i udviklingen af lokaldemokratiet og borgerdialogen besluttede Demokrati- og Borgerudvalget på møde den 18. februar 2019, at der skulle etableres en Demokraticontainer i Kanalbyen.

Demokraticontaineren er en original ide om politisk debat og dialog i rustikke rammer, der blev født i udvalget af udvalgsmedlem Kirsten Vad Knudsen. Med opbakning fra et samlet udvalg blev Demokraticontaineren ført ud i livet med en selvstændig og uafhængig brugerstyregruppe med reference til udvalget. Men på deres seneste møde besluttede Demokrati- og Borgerudvalget at sætte Demokraticontaineren fri.

“Demokrati- og Borgerudvalget har i sit kommissorie og mindset altid arbejdet for den gode borgerdialog og for at styrke demokratiet. Demokraticontaineren er én vej, og tiden er inde til, at den nu står på egne ben, som selvstændigt debatforum i nye rammer på Fredericia Bibliotek, når coronaen igen tillader det. Jeg vil glæde mig til flere gode debatter og dialoger i valgåret 2021 med adgang for alle”, siger udvalgsformand Christian Jørgensen.

Der har været aktiviteter i Demokraticontaineren tirsdage aftener samt mulighed for aktiviteter lørdage. Faciliteterne i Kanalbyen var midlertidige, og i sommeren 2020 blev Demokraticontaineren nødsaget til at flytte placering – midlertidigt til sundhedshuset. Nu har Demokraticontaineren fundet sin fremtidige plads på Fredericia Bibliotek.

”Borgerinddragelse er en hjørnesten i vores demokrati. Konceptet omkring Demokraticontaineren har vist sig levedygtigt, selv i en tid med pandemi. Vi kan være lidt stolte af, at det nu er flyvefærdigt”, siger Lise Nielson, medlem af Demokrati- og Borgerudvalget.

Demokraticontainerne skal være mødested for mennesker, og pandemien har ikke ligefrem gjort det nemt. Derfor glæder brugerstyregruppen sig til at komme i gang efter coronaen og til at stå på egne ben.

annonce

”Demokraticontaineren er et uhøjtideligt og ordentligt sted at gå til politik for alle fredericianere. Et sted, hvor vi taler sammen om det, vi brænder for. Vi taler sammen på tværs af politiske partier og alder, og det er absolut ikke noget krav, at man er med i et parti! Stedet er for alle, der kan lide at diskutere og har det til fælles, at de brænder for Fredericia, og gerne vil tale om både lokale og globale forhold”, siger Kirsten Vad Knudsen medlem af Demokrati- og Borgerudvalget og formand for brugerstyregruppen.

Demokraticontaineren er det sted, hvor Anette Hyre-Jensen, næstformand i Demokrati- og Borgerudvalget, har mødt en masse af byens politisk aktive borgere og borgere, der bare elsker at debattere.

”Det har været nogle fantastisk livlige debataftner, stærkt styret af styregruppen med Lars Olesen og Kirsten Vad Knudsen som drivkraften.  Jeg håber, at endnu flere borgere uden tilknytning til et parti, i fremtiden også finder vej for at debattere med de mange politikere. For det er vigtigt at understrege, at Demokraticontaineren er for alle. I det sidste år har vi været udfordret af corona-restriktioner, og Demokraticontaineren mistede sit sted i Kanalbyen. Nu er der fundet en super god løsning på Fredericia Bibliotek, som er den perfekte løsning for, at vi forsat kan mødes” siger Anette Hyre-Jensen, næstformand i Demokrati- og Borgerudvalget.

Facebook kommentarer

annonce
Kilde
Demokraticontaineren sættes fri
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
annonce
Back to top button