DebatPolitik

Debatmøde på proaktiv, Søren Haastrups tale

Igår aftes var der debatmøde på Proaktiv i Fredericia. Tilstede var 9 lokalpolitiske kandidater i panelet. Og et meget dedikeret og meget velforberedt publikum.

Da taletiden var blevet skåret lidt ned fra 5 til 2 min, nåede Søren Haastrup, kandidat for Alternativet Fredericia ikke hele sin tale,  og har spurgt om vi ikke kan bringe den her.

“Tak for indbydelsen til dette valgmøde på Proaktiv.
Vi er rigtig glade for, at vi må komme og fortælle lidt om, hvad det er vi gerne vil i Fredericia.
Vi vil blandt andet gerne udfordre den socialpolitiske dagsorden. I Alternativet Fredericia ønsker vi et socialt bæredygtigt samfund, hvor den enkelte Fredericianer oplever, at livet er kendetegnet ved meningsfuldhed, livskvalitet og social betydning.Vi skal have fokus tilbage på trivsel og vi skal turde investere i mennesker.


Vi skal vende socialområdet på hovedet. Udgifter på socialområdet skal ses som investeringer i mennesker eller rettere sagt investeringer i medmennesker, der komme os alle til gode.

Det er ikke alle, der har de samme grundvilkår og det er særdeles vigtig vi som kommune investere i at give alle Fredericianere forudsætningerne for at skabe et godt liv. Det de personligt regner som værende et godt liv. 

Vi skal have fokus på at forbygge, at der er medfredericianere, der af forskellige grunde ender på samfundets sidelinje. 

Der skal skabes et lokalsamfund, hvor alle mennesker er værdifulde og hvor der er en herskende tillid til at alle har lyst til at bidrage til fællesskabet.

Vi har en tro på mennesket og vi har tillid til de gør det bedste de kan for at bidrage positivt til vores lokalsamfund.

Der skal ses på det enkelte menneskes ressourcer. Vi vil, at vi her i Fredericia går væk fra kassetænkning og indfører ”mennesketænkning”

Alle skal have mulighed for at deltage i arbejdsfællesskaber og vi ønsker, at man her i Fredericia udfordrer det eksisterende system ved som forsøgskommune, at reformere beskæftigelsessystemet, så det skaber de bedst mulige rammer for, at alle kan indfri deres potentiale. Det er ikke det unikke menneske, der altid skal tilpasse sig systemet, men i langt højere grad systemet, der skal tilpasse sig det enkelte menneske så de bliver inkluderet på deres præmisser. Vi skal blive langt bedre til at favne alle.

Som forsøgskommunen så vi også gerne man afprøvede ”kontanthjælp uden modkrav” eller endnu bedre forenklede hele systemet ved at indføre basisydelse med diverse individuelle tilskud. Formålet med denne forenkling er at reducere de enorme ressourcer sagsbehandlerne i dag bruger på at få afklaret den enkelte Fredericianers status hver gang, der kommer ny lovgivning, eller denne skifter fra en ydelse til en anden

Derudover vil vi gerne arbejde for en lokalpolitisk aftale, hvor der i forhold til førtidspension skal være en underligger således, at hvis man ikke kan arbejde mere end f.eks. 6 timer så får man automatisk tilkendt førtidspension.

”Din indgang” er et initiativ jeg gerne vil benytte lejligheden til at rose det nuværende byråd for. Et fantastisk initiativ, hvor der er fokus på det enkelte menneske, hvor man mødes som det individuelle menneske man er og hvor der er fokus på netop mennesketænkning.

Vi skal dog have meget mere af dette for når man nu har fokus på det individuelle forløb, hvorfor så sætte en grænse på 20 uger. Vi i Alternativet Fredericia så gerne, at man fjerner dette loft så der tages stilling fra person til person. Vi skal ikke ud i et scenarie, hvor man haster ting igennem fordi man frygter at ramme loftet på de 20 uger. Er der brug for 25 uger så skal der være plads til 25 uger.

I Alternativet Fredericia så vi også gerne at initiativet blev udvidet så det ikke kun var et tilbud til Fredericianere over 18 år. Vi ville ønske det kunne gøres til et tilbud, der også blev tilbudt yngre Fredericianere. Vi har i Fredericia en stor gruppe unge, der af den ene eller anden grund ikke er i arbejde, under uddannelser eller tilknyttet en kommunal aktivitet. Et initiativ som ”Din indgang” til yngre vil kunne finde og hjælpe en del af disse efter folkeskolen har sluppet dem.

Derudover vil vi gerne at der etableres et fremskudt gadeteam til at hjælpe med at finde disse unge mennesker og hjælpe dem videre/guide dem videre til rette hjælp. Et fremskudt gadeteam er også super godt i forhold til at skabe god støttende kontakt til byens hjemløse. Vi skal have langt større fokus på denne gruppe. 

Handicappolitikken i Fredericia vil vi også gerne udfordre og vi vil gerne se Fredericia kommune som værende forsøgskommune i forhold til at gøre tingene anderledes. Vi skal fra et konkurrencesamfund, der ekskluderer til et tilhørssamfund, der inviterer til deltagelse.

Her i Fredericia skal vi operere med et ”handicapgarantiprincip”, som skal forstås således, at politikere altid skal kunne fortælle meget præcist, hvordan en given politisk beslutning ”influerer” på folk med handicaps hverdag. 

Vi skal også søge, at have kortere behandlingstid på ansøgninger om blandt andet hjælpemidler etc. Familier med et eller flere handicappede familiemedlemmer skal have alt den hjælp de har brug for i forhold til at få dagligdagen til at fungere. De skal ikke vente på hjælp. Der skal iværksættes initiativer samme dag som de henvender sig. Det kan ikke være rigtigt, at vi proklamere, at det går rigtig godt i Fredericia når vi har sagsbehandlingstider på 1 år eller mere. Det er ikke det Fredericia vi ønsker. Ja der er fremgang på nogle områder, men helt personligt så synes jeg det er utilstedeligt, at vi lader mennesker vente på sagsbehandling i så lang tid som vi gør pt. Det kan ikke være rigtigt. Det er ikke værdigt.

Derudover bør somatisk og/eller kognitivt handicappede ikke kunne trækkes i ydelser som en del af en beskæftigelsesindsats. Dette er blandt andet lodret i strid med FN’s handicapkonventions artikel 28 (tilstrækkelig levefod og social tryghed) og så er det i vores øjne en uempatisk tilgang til medmennesker. Det er ikke det Fredericia vi vil.

Vi ønsker en ny ”politisk kultur”. Der er mange aspekter indenfor det begreb som vi gerne vil fortælle om, men jeg har kun 5 minutter til denne tale. For os er det essentielt for vores lokalsamfund, at vi får lokaldemokrati i øjenhøjde med Fredericianerne. Det betyder blandt andet, at vi skal have langt større åbenhed, gennemsigtighed og langt mere borgerinddragelse end vi har nu. Der skal lyttes meget mere både til den enkelte, men også til de forskellige grupper af mennesker.

Endnu en gang tak for indbydelsen. Tak for, at I har valgt at give os muligheden til at fortælle lidt mere omkring det Fredericia vi ønsker.”

Søren Haastrup
Byrådskandidat for Alternativet

Nedenstående en forkortet udgave af den originale tale.

Reklame

Tags

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Close
Close
X