BorgerDebatFredericiaSamfund

Debatindlæg: Vores børns skolegang er en investering i fremtiden

Sune Nørgaard Jakobsen

Jeg er far til en 8-årig pige som er født med DiGeorge syndrom. DiGeorge syndromet spænder hele vejen fra normalområdet og til at være en meget alvorlig lidelse. DiGeorge syndrom kan sprede sig over 190 symptomer, såsom udviklingshæmning, medfødt hjertefejl, misdannelser af tarmsystem, muskelslaphed og socialt begrænset færdigheder bare for at nævne nogle få. Min datter har desuden 20 til 30 procent chance for at udvikle skizofreni i hendes teenage år, angst, autisme og psykoser er hun også i højrisiko for at udvikle. Min datter har derfor brug for et specialiseret tilbud, da hun ikke ville kunne fungere i en almindelig folkeskole. Min datter er derfor elev på Frederiksodde skole afd. Ullerupdalvej.

Siden 2011 har Frederiksodde skole været en selvstændig skole og har været udsat for den ene spare øvelse efter den anden. Der er blevet færre voksne til flere og mere komplicerede børn. Frederiksodde skole på Ullerupdalvej er en kæmpe afdeling, med elever som har det svært både fagligt og socialt, men ingen eller meget dårlige lokaler til praktiske og kreative ting, her kan jeg eksempelvis nævne et super dårligt lokale i en kælder, som ikke er muligt at tilgå for kørestolsbrugerne.

Pladsmangel er generelt et kæmpe problem på skolen, man propper flere og flere elever ind i klasser der før ville være blevet delt.
Man har inddraget alle mødelokaler til klasselokaler, undervisere har ingen steder at gå hen med elever der har brug for en til en undervisning. De få små rum de har, bliver brugt til enkeltmands projekter. Der er mange eksempler på at elever bliver undervist i fællesrum og på gangene. Frederiksodde skole har for flere år siden nået bristepunktet for elevantal. Skolen har desuden 2 toiletter til over 80 ansatte i afdelingen, resten er elevtoiletter. I skolens personalerum er der kun plads til at sidde 19 personer.

Tidligere var der en lejrskole en gang om året, hvilket var en stor ting for mange af eleverne, der foruden at være handicappede også er socialt dårligt stillede. Det er nu skåret ned til 7 dage på et helt skoleliv. Efter 10 år som specialskole, har Frederiksodde endeligt fået en bus der kan transportere elever i kørestol, det er den tid det har taget, for at finde penge i et beskåret budget. Lad mig tilføje at det vel og mærke er en brugt bus.

Da Frederiksodde skole i 2011 blev udskilt som specialskole, var mantraet fra Fredericia kommune, at indenfor få år, så ville skolen være så lille at den skulle lukke. Man regnede med at alle eleverne så var inkluderede i normalt regi. Det løber mig efterhånden koldt ned af ryggen når jeg hører ordet inklusion. Bevares inklusionstanken var da smuk, men så længe at den ikke går i hånd med mere økonomi, så er det et kuldsejlet begreb. Nu er der til gengæld så mange elever at der er pladsmangel i alle afdelinger.

Budgetmodellen for skoleområdet var for kort tid siden sendt i høring.
I det udsendte budget stod der, at Frederiksodde skole skulle afgive 5% af sin arbejdsstyrke til almenområdet. Dette på trods af, at selv med de 5% afgivet, ville Frederiksodde Skole stadig ligge over landsgennemsnittet på serviceniveau (hvilket i praksis betyder, at der er færre hænder pr. barn). Som altid, var der dog ingen tal opgivet fra kommunen, som man kunne forholde sig til.

Det er og var mig fortsat en gåde, hvordan man kan sige at skolen kunne fastholde samme serviceniveau med 7 ansatte mindre. Hvis dette var blevet vedtaget, ville det utvivlsomt have medført negative konsekvenser for elevernes trivsel og læring samt et presset personale i forholdt til levering af skolens kerneydelse. Når der samtidigt er usikkerhed i forhold til om den analyse som ligger til grund for vurderingen af om Frederiksodde skoles serviceniveau er retvisende, med det mener jeg at der kan forekomme forskelle i elevernes grad af handicaps og i hvilket omfang fritidstilbud er medtaget i alle skoletilbud i analysen.

Heldigvis blev forslaget ikke vedtaget. Hvis man skulle sige noget positivt om budgetmodellen i forhold til Frederiksodde skolen, så var det lige netop dette.

Onsdag d. 9 juni 2021 var der møde i Børne- og Skoleudvalget. 8. punkt på dagsorden var finansiering af midlertidige lokaleløsning for Frederiksodde Skole. Forvaltningen havde på forhånd udtaget og undersøgt 5 muligheder i et forsøg på at afhjælpe den akutte pladsmangel alle oplyst som værende ”midlertidige løsninger”.

2 af mulighederne var allerede fra start forkastet.

Jeg bliver som forældre chokeret over, at udvalget ikke alene har valgt at flytte en hel afdeling fra skolen, men at man også anføre at baggrunden er ”Dette for at udnytte synergien og potentialerne i at have specialpædagogiske kompetencer tæt på almenområdet”. Dette kan jeg kun tolke som om at udvalget har godkendt, at Frederiksodde Skole så alligevel skal afgive 5% af arbejdsstyrken, punktet som jo netop mødte stor modstand fra pædagoger, undervisere, forældre og skolebestyrelsen i det oprindelige forslag.

Frederiksodde skole har ikke brug for flere midlertidige løsninger.
Skolen har da slet ikke brug for at blive delt op, og skabe kæmpe logistiske udfordringer i forhold til børn der er meget lidt, eller slet ikke er mobile. Samtidig vil en flytning af eleverne have en negativ indflydelse på trivsel og læring, da sådan et skifte vil være et kæmpe indgreb, i forhold til børn som er afhængig af genkendelighed og en struktureret dagligdag. Frederiksodde Skole har derimod brug for at tværfagligheden forbliver intakt og er samlet på ét sted, i lokaler der er tidsvarende og hvor der er plads. Hvis man som udgangspunkt vil flytte nogle klasser et andet sted hen, så ville det give mere mening at flytte eliteklasserne tættere på idrætscentret.

Når nu man alligevel ikke ønsker at bygge en ny folkeskole i midtbyen, så ville det være helt på sin plads at bygge en helt ny specialskole, hvor der både er plads og rum, samt er mere tidsvarende. Der er intet som tyder på at der kommer færre børn med psykiske såvel som fysiske funktionsnedsættelser i fremtiden. Vores børns skolegang er en investering i fremtiden.

Med venlig hilsen

Sune Nørgaard Jakobsen

 

(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu er kun udgiver som platform)

Læserbreve kan indsendes på: admin@fredericia.nu

 

 

annonce
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
X