DebatFredericia

Debatindlæg: Vi vælger kommunalbestyrelse ikke borgmester

Jens Jørn Pedersen, debattør

Det er utrolig trættende, at pressen heller ikke respekterer forretningsgangen i forbindelse med valg af kommunalbestyrelsen. Lovmæssigt vælger befolkningen i en kommune, i en region eller til folketing en gruppe af mennesker, som man har tillid til, kan tilgodese kommunen og dens beboere på en konstruktiv og positiv måde.

I Danmarks Riges Grundlov er det stipuleret, at repræsentanter for det repræsentative demokrati vælges som enkeltpersoner. Den enkelt er således ikke ansvarlig overfor andre end egne holdninger og opfattelser i forbindelse med ledelsen af samfundet. Måske drivkraften kunne være, at man gerne vil vælges næste gang igen, men man er som folkevalgt ikke ansvarlig overfor sine vælgere på anden måde.
Man er klart ansvarlig overfor lovgivningen til enhver tid og måske især overfor sin egen troværdighed.

Ligeledes er den enkelte valgte kommunalbestyrelsesmedlem ikke ansvarlig overfor partiet, da det netop ikke er partiet, der vælges, men personer. Hvis et parti ”kræver” partidisciplin, så bryder man faktisk lovgivningen jævnfør ovenstående om Danmarks Riges Grundlov.
Når en kommunalbestyrelse, en regionsbestyrelse eller et folketing er valgt, så er det op til den valgte gruppe at udpege en leder, der vil være henholdsvis: kommuneborgmester, regionsborgmester eller statsminister.

Pressen og selv kandidaterne forsøger at danne forvirring herom ved at ”pege på” en bestemt kandidat eller bestemt person. På den måde forsøger man at bryde ind i forretningsordenen, hvilket ikke er ulovligt, men det kan absolut være uhensigtsmæssigt, da højtkvalificerede personer kan drukne i denne populisme.
Jeg har tidligere fremhævet en person, der absolut har kvaliteterne til at kunne bestride det overordnede lederjob i kommunalbestyrelse, men samtidig har jeg fremhævet, at det er en kvinde. Det gjorde jeg, fordi der er alt for megen ”mandehørm” i kommunalbestyrelsen. Samtidig er størstedelen af disse ”mandehørmere” og gamle pampere, der hovedsageligt lader sig vælge for egen skyld. ”Det plejer jeg jo”.

Jeg vil med dette opfordre til at vælge efter kvalitet og ikke tilhørsforhold. Der er en del unge, der absolut har kvaliteter til at være kommunalbestyrelsesmedlem.

 

Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia

annonce

(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu er kun udgiver som platform)

Læserbreve kan indsendes på: admin@fredericia.nu

 

Facebook kommentarer

annonce
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Verified by MonsterInsights