DebatKV21PolitikSamfund

Debatindlæg: Vi skal da have biogasanlæg i Fredericia

Per A. Moos Laursen, SF Fredericia

SF ser mange gode tanker i Byrådets Klimaplan 2020 om, hvordan kommunen når målet om 70 % CO2 reduktion i 2030 og CO2 neutralitet i 2050. Men vi synes klimaplanen mangler konkrete planer – f.eks for etablering af anlæg til produktion, opbevaring og transport af biogas, der er et godt alternativ til fossile brændstoffer som kul, benzin og diesel.

Lidt nord for Lyngsodde – nedenfor Den nye Lillebæltsbro ligger den gamle og for længst nedlagte Ammoniakhavn med de tre store tanke.
Som byrådskandidat for SF foreslår jeg, at Fredericia Kommunen opkøber dette areal på ca. 20.000 m2 med henblik på at der etableres et anlæg til produktion,
opbevaring og transport af biogas, hvor de gamle ammoniaktanke måske kan anvendes. Jeg mener at det skal undersøges, om der kan ske tilslutning til hovedtransmissionsledningen i det danske naturgasnet,
som løber tæt forbi området.
Biomasse eller Pulp til fremstilling af biogas kan sejles med skib til Ammoniakhavnens kaj, ligesom biogas evt. også kan udskibes derfra.
Projektet vil selvfølgelig kræve renoveringer samt ny- og ombygninger på området.

Jeg vil arbejde for, at Fredericia Spildevand og Energi A/S får opgaven med at udvikle og drive biogasanlægget, så vidt dette er muligt. Alternativt kan kommunen indbyde investorer og energiselskaber indenfor den grønne energisektor til opgaven, sådan som man kender det andre steder i landet.

Per A. Moos Laursen, byrådskandidat for SF Fredericia.
Lumbyesvej 4 10. -2 7000 Fredericia

(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu er kun udgiver som platform)

annonce

Læserbreve kan indsendes på: admin@fredericia.nu

Facebook kommentarer

annonce
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Verified by MonsterInsights