Debat

Debatindlæg: Værdig til Folketinget eller demokratisk tillidshverv

Jens Jørn Pedersen, Debattør

Lyt til dette
Voiced by Amazon Polly

I Danmark har vi en forståelse af, at man ved udståelse af straffen ved en dom er fri igen ved løsladelse, men det vil stadig står i straffeattesten i flere år (måske 5-10 år efter løsladelsen). Det er lovgivningen, der er sådan og gældende for befolkningen generelt, hvilket så også må og skal gælde for folkevalgte. Når man ikke har en ren straffeattest, er man ikke værdig til kommunalbestyrelse, regionalbestyrelse eller Folketing.

Samfundet har bestemt, at mange ansættelser ikke er mulige, når straffeattesten ikke er ren, hvilket derfor også skal gælde de folkevalgte repræsentanter i demokratiet og retsstaten. Uden en ren straffeattest, kan man ikke indtage en position i samfundet som demokratisk repræsentant for befolkningen i en retsstat, hvilket især må gælde, hvis lovbruddet er sket i netop en position som repræsenterende befolkningen i et demokratisk tillidshverv. Hvis man ikke som folkevalgt til varetagelse af et tillidshverv til udøvelse af magten, som en sådan position giver adgang til, bevidst ikke har overholdt og vil overholde lovgivningen, så er man ikke værdig til at indtage en sådan position. I hvert fald ikke så længe det figurerer i straffeattesten.

Ved at følge dagspressen bliver det klart, at der især er nogle bestemte politikere engagerede i Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, der ser sig selv som lov og orden partier, men sætter den politiske målsætning over lovgivningen, hvilket klart kom til udtryk ved debatten om Inger Støjberg, hvor DF politikere stod op en efter en og viste, at de ikke var/er i stand til at se det farlige i lovbrud, når blot målsætningen var efter deres overbevisning. Det betyder således, at de ikke kan skelne i mål- og middelproblematikken, men det betyder også, at lovgivningen ikke tages alvorlig, når det drejer sig om et vigtigt politisk mål eller for den sags skyld en moralsk overbevisning.

Det er rystende, at man kan vælge repræsentanter til Folketinget med disse manglende evner. Heldigvis var der mange i debatten, det viste en klar skelnen, heriblandt var Jens Rohde (KD), Ole Birk Olesen (LA), Sikandar Siddique (G), Rosa Lund (EL), Torsten Geil (Alternativet), Karsten Lauritzen (V), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Mai Mercado (C), Jeppe Bruus (S) med flere.

Politikere fra DF og NB kunne også nævnes ved navne, men det vil jeg undlade, da de fleste vist kender problematikken, at lovgivningen skal gælde for andre, men ikke for mig/os. Hvis vi vil bibeholde vores demokratiske retsstat, så skal vi meget nøje overveje ikke at stemme på disse populistiske samlinger, der ikke ser ud til at være værdige til Folketinget, når de ikke kan skelne.

Det er klart for Inger Støjbergs vedkommende, at hun ville have kunnet administrere efter lovgivningen, hvis hun havde evnet det, men det var hun åbenbart ikke i stand til, blandt andet fordi hun blev presset særligt af DF og af dengang og nu så emsige Martin Henriksen (DF).

annonce

Problematikken bliver også lokalt, da Susanne Eilersen heller ikke ser ud til at være i stand til at skelne mellem mål og middel eller at forstå, at bevidst lovbrud for opnåelse af et politisk målsætning eller moralsk overbevisning, er noget ualmindelig farligt i et retssamfund. Vi kan jo så frygte, at det samme er tilfældet i Fredericias kommunalbestyrelse. Lovgivningens betydning er forsvindende, blot målsætningen er rigtig, men det er netop utrolig alvorligt, da det netop viser, at man ikke respekterer lovgivningen, hvis man ser noget andet som vigtigere end lovgivningen. Hvis Susanne Eilersen tænker således, er hun uværdig til at sidde i kommunalbestyrelsen. Efter samtalen med Andreas Andreassen på avise.nu blev det for mig tydelig, at Susanne Eilersen mangler denne evne.

Det store spørgsmål er så, er hun alene i Fredericias kommunalbestyrelse med de problemer, når hun nu igen er viceborgmester? Eller er det befolkningsdelen, der stemmer på Susanne Eilersen og for den sags skyld på DF, der er problemet og ikke er klar over, at der er større sandsynlighed for, at demokratiet undergraves indefra i stedet for udefra? Måske ønsker den del af befolkningen ikke demokrati?

Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia

(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu er kun udgiver som platform)

Læserbreve kan indsendes på: admin@fredericia.nu

Facebook kommentarer

annonce
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Verified by MonsterInsights