DebatKV21Politik

Debatindlæg: Støjdæmpning har alt for lav prioritet

Kirsten Hassing Nielsen, Det Konservative Folkeparti

Trafikstøjen er blevet massiv i og omkring Fredericia, og derfor skal vi arbejde målrettet på at få meget mere støjdæmpning i Fredericia. Særligt i de boligområder, som ligger tæt ved motorvejen og større indfaldsveje til Fredericia, hvor der utvivlsomt er store belastninger fra trafikstøj, skal der iværksættes langt flere støjdæmpende initiativer. 

Den tiltagende trafik og borgernes sundhed er de to vigtigste grunde til, at vi fra Det Konservatives side vil arbejde vedholdende for mere støjdæmpning i Fredericia. 

Det er selvfølgelig glædeligt at kunne konstatere, at der allerede nu er politisk velvilje til at afsætte midler til yderligere støjdæmpning. Men det rækker slet ikke i forhold til, hvad det reelle behov er. I takt med den udvikling, hvor Fredericia tiltrækker flere og større virksomheder og med en geografisk beliggenhed som naturligt giver meget trafik, skal støjdæmpning være en fast del af den strategiske dagsorden, og når vi planlægger erhvervsudviklingen. 

Ganske enkelt for at tilpasse forholdene med den stigende trafik. Men vi kan heller ikke være andet bekendt overfor særligt de borgere, der hver dag belastes af massiv støj fra trafikken og som giver gener og påvirkninger borgernes sundhed langt ud over det acceptable. 

Støjdæmpning handler nemlig i allerhøjeste grad om både miljø, klima, borgernes nærmiljø, velfærd i boligområderne, at sikre gode og attraktive boligområder, og dermed også sikre ambitionen om bosætning.

Derfor, er det vores opgave som politikere at have langt større fokus på støjdæmpning. For vi skal både sikre og fremtidssikre borgernes sundhed og bibeholde de attraktive boligområder i Fredericia. 

annonce

Fra Det Konservatives side er det helt oplagt, at støjdæmpning prioriteres langt højere de kommende år, og at der sættes politiske kræfter ind på at sikre den nødvendige finansiering til støjdæmpning i Fredericia. Det hører både med til vores sundhedsdagsorden, miljødagsorden og ambitionen om at sikre attraktive boligområder i Fredericia. For os er arbejdet allerede i gang.

Kirsten Hassing Nielsen,
byrådskandidat kv21, Det Konservative Folkeparti

(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu er kun udgiver som platform)

Læserbreve kan indsendes på: admin@fredericia.nu

 

Facebook kommentarer

annonce
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button