Debatindlæg: Som leder skal man holde sin sti ren

Jens Jørn Pederser, debattør

Lyt til dette

Som leder kan det være utrolig ’koldt’ på toppen, men ’udsigten’ er god. Kulden på toppen kan være vanskelig udholdelig og håndterbar, hvorfor man let forfalder til mere kontakt med nogle end andre, men det er farligt på grund af eventuelle tendentiøse fejlinformationer grundet private interesser relateret til realiteten i virksomheden.

Ved at sidde i toppen kan vanskeligheden være at forstå de rigtige informationer om, hvad der reelt foregår og kan for nogle ledere giver anledning til et farligt engagement med meddelere med deres egen vanskeligt konstaterbar agenda. Den eneste reelle vej må i dagens Danmark være et åbent og godt forhold til alle i virksomheden uanset position og dermed en ’flad’ ledelsesstruktur.

Det kan meget vel ske, at en gruppe går sammen og henvender sig til lederen med en bestemt agenda, og her skal man som overordnet leder være særlig opmærksom på henvendelsens karakter og hvad agendaen drejer sig om. Henvendelsen kan have en skjult dagsorden, der drejer sig om at tilgodese sig selv i modsætning til andet eller andre, det kan absolut også være for at tilgodese virksomheden, men de røde lamper bør blinke og måske lyse.

Det kræver et rigtig godt overblik at kunne gennemskue formålet med agendaen og kan blive nødt til at søge hjælp til vurdering udefra, men hos hvem skal man søge assistance? Assistancen skal være uvildig og uafhængig, hvorfor det skal være en person eller organisation uden relation til hverken ansatte, virksomheden eller lederen. Assistancevalget afhænger af agendaniveauet i relation til virksomhedens størrelse og aktivitet.

Har man eller har haft belastende forhold som eksempelvis sidespring, misbrug eller andet, medarbejderne eller mellemlederne kan henvise til i vanskelige situationer, bliver man som leder svag. Man bliver ligeledes svag som leder ved at miste overblikket og/eller indsigten, måske man lader sig vildlede af falske anklager fra en sammenspist gruppe, der vil en eller anden det ondt.

Populært sagt, skal man som leder foregå med et godt eksempel og holde sin sti ren for alt, der eventuelt kan bruges imod en i vanskelige og tilspidsede situationer.

Er virksomheden med en bestyrelse, så kan en eller nogle medarbejdere være i for tæt kontakt til bestyrelsen. Er det en offentlig virksomhed, så kan det være andet end bundlinjen, der tæller. Eksempelvis kan en kommunalbestyrelse danne en agenda gennem en eller flere medarbejdere, hvilket også kaldes illoyalitet overfor den daglige ledelse, men kan ikke desto mindre være tilfældet. Opstår en sådan situation, kræver det virkelig stor selvstændighed af den ansvarlige leder i form af, ro og evnen til at gennemskue og skære igennem samt ikke mindst personlig styrke. Lykkes det ikke, bliver man som leder over tid tvunget til at finde noget andet at rive i.

Jens Jørn Pedersen

Sanddalvej 4

7000 Fredericia

(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu er kun udgiver som platform)

Læserbreve kan indsendes på: admin@fredericia.nu

 

Facebook kommentarer
Exit mobile version