DebatFredericia

Debatindlæg: Skal vi til at tale om det lovløse Fredericia?

Jens Jørn Pedersen

Igennem snart 8 år har Socialdemokratiet haft majoritet i Fredericias kommunalbestyrelse. Øjensynligt har mangt og meget ikke fulgt reglerne for en kommunalbestyrelses virke.

Ideen med en kommunalbestyrelse er hovedsageligt: 

  1. Sikre, at det lokale demokrati fungerer ved, at befolkningen vælger sin kommunalbestyrelse og at kommunalbestyrelsen respekterer befolkningens ønsker i hovedtræk. Endvidere kan demokratiet kun fungere, hvis befolkningen ved, hvad der foregår. Transparens i lokaladministrationen er en klar nødvendighed for demokratiet, da befolkningens eneste mulighed for at se, hvad der foregår netop er åbenhed. I modsat fald kan man ikke vælge de rigtige kommunalbestyrelsesmedlemmer.
  2. Kontrollere, at administrationen i kommunen går efter reglerne og lovgivningen. Det påhviler således især borgmesteren at tilgodese, at alt er i orden. Hvis der er det mindste tvivl, har borgmesteren pligt til at få sagerne undersøgt. Når vi så har en periode, hvor der hersker tvivl om borgmesterens rette hensigter, og at borgmesteren er bonkammerat med nogle stykker i partiet med majoritet, så bliver det vanskeligt.

Vi kan således let forledes til at tro, at kommunalbestyrelsen i fællesskab har sat de almindelige regler ud af spillet, og at vi nu ser efterspillet med store advokatudgifter i millionklassen til følge.

Ved oprydningen efter de næsten 8 år bliver man ved med at finde nye problemer i form af store tvivlsspørgsmål til netop overholdelse regler og lovgivning.

Hvis det kun var en sag, så kunne det være forståeligt som en fejl, men vi taler om mange forskellige problemer i mange forskellige afdelinger og sammenhænge.

Der er kun et sted at placere den endelige ansvar. Det kan kun placeres ved eller i kommunalbestyrelsen, da det lovgivningsmæssigt netop er kommunalbestyrelsen, der har ansvaret for, at regler og lovgivning overholdes. I kommunalbestyrelsen placeres det endelige ansvar udelukkende ved borgmesteren.

annonce

Først havde vi Jacob Bjerregaard Jørgensen gennem ca. 7 år, og nu har vi så stedfortræderen Steen Wrist Ørts. Ingen af dem har levet op til deres ansvar, selv om de højtideligt har sagt ja til at tage det. Det samme gælder resten af kommunalbestyrelsen.

 

Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia

(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu er kun udgiver som platform)

Læserbreve kan indsendes på: admin@fredericia.nu

 

Facebook kommentarer

annonce
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu

Jens Jørn Pedersen

Debattør: Jens Jørn Pedersen
annonce
Back to top button