DebatFredericia

Debatindlæg: Politisk kultur i Fredericia

Jens Jørn Pedersen, debattør

Lige om hjørnet vælger stemmeberettigede borgere nogle mennesker til at sikre, at administrationen i Fredericia foregår efter gældende love og regler, hvilket vi skal tage meget alvorlig. Det drejer sig om Fredericia kommunes fremtid samt om Danmarks fremtid og i sidste ende Verden.

Jean Paul Sartre skriver, når vi vælger en handling, gør vi det ud af frihed i den til enhver tid historiske situation, og dermed er det vort valg, der ikke blot har indflydelse her og nu, men på alle vore omgivelser og egentlig hele Verden.
Det står i Danmarks Riges Grundlov, at enhver, der vælges til Folketinget, vælges som enkeltperson og er kun ansvarlig overfor egne opfattelser og holdninger. Partidannelsen er ikke med i tanken omkring Grundlovens udarbejdelse, at det senere er kommet til som synliggørelse, er en anden sag. Valget som enkeltperson og ikke som parti gælder stadig, og man er som folkevalgt kun ansvarlig overfor netop sine egne opfattelser og holdninger, man kan selvfølgelig ændre opfattelse i den politiske debat, men det er stadig kun en selv, der er ansvarlig.
Således begår partier jævnligt grundlovsbrud ved at kræve parti disciplin. Det samme gør sig gældende i regional- og kommunalpolitik.

Ordentlighed
Begrebet ordentlighed er et flydende begreb, der retter sig imod og efter den moralske kodeks herskende i pågældende samfund på dette tidspunkt. Når det således er flydende, betyder det, at det kan ældre sig i pågældende samfund over tid. Vi ser det bl.a. i bande subsamfund, hvor netop den moralske kodeks ændres over tid, det man ikke kan tillade sig ude i samfundet er kærkomment og værdsat i subsamfundet. Det gælder f.eks. truende og voldelig adfærd.
Vi har et alvorligt eksempel med offentlig administration, hvor psykisk voldelig adfærd kan blive mere og mere acceptabelt over tid med samtidig opbygning af opfattelsen dem og os, hvor ”dem” er borgerne, der skal serviceres eller hjælpes, i stedet sker det modsatte ofte.

Der eksisterer historier og forløb med eksempelvis familie afdelingen i socialforvaltningen, der i stedet for at hjælpe har gjort ondt værre på grund af manglende evner, viden, indsigt og måske vilje. Desværre er der flere historier fra Fredericia Kommune, hvor administrationen har svigtet i katastrofalt grad med ødelæggelse af mennesker og vist endda død til følge.
Det virker til, at socialforvaltningen ikke er i stand til at skelne f.eks. hverdagspsykopater fra almindelige mennesker, hvilket i flere tilfælde har fået fatale følger for den anden part i familierelationer.
Alvorlige konsekvenser i form af efterfølgende præcedens og oplevelse af legalisering, der også gælder borgerne, hvorved vi får et mere og mere voldeligt samfund.

Politikernes indflydelse
Som antydet ovenfor, så har vi alle et ansvar for, hvorledes samfundet udvikles eller udvikler sig. Vi skal være meget bevidste om, at vi alle går rundt som eksempler for hinanden, og dem vi vælger til som repræsentanter, der endnu mere viser sig som eksempler for samfundet som helhed, derfor skal vore valgte politikere være meget opmærksomme på, hvorledes de agerer, og de er meget sjældent private, hvis nogensinde, når de viser sig. Ligeså lidt som Lars Løkke i sin statsministertid påstod at han kunne udtale sig privat ved at trække sig ud af sin statsministerposition, kan valgte politikere ikke udtale sig privat uanset kommune, region eller Folketing, da de personligt smelter sammen med samfundspositionen.

Ændring over tid
Fredericias politiske kommunale kultur ser ud til at være skredet i retning af, at det er ok ikke at følge de faktiske regler, bekendtgørelser og love, blot det ikke bliver opdaget. Helle Bang Andersen, der nu opstiller som kommunalbestyrelseskandidat, har givet direkte udtryk for problemerne relateret til ADP ved noget i retning af – bare de ikke bliver straffet, hun har været fællestillidsrepræsentant i Fredericia Kommune i mange år og har vel i disse mange år ikke haft en god indflydelse. Så kan vi spørge os selv, om det efterhånden er den kultur, der har indsneget sig i Fredericias Kommunale forvaltning og kommunalbestyrelse? Det gør ikke så meget, om man følger regler og love, bare det ikke bliver opdaget, hvis man ikke følger reglerne. Det gør ikke så meget, om man er habil eller ikke. Det gør ikke så meget, om man som kommunalpolitiker tænker mere på at berige sig selv, end man tænker på at gøre det rigtige for almenvellet, bare det ikke bliver opdaget. Spørgsmålet er så, hvor ansvarligheden er henne.

Lidt historie
Øjensynligt fik i 2000 den daværende borgmester Uffe Steiner Jensen indføjet i vedtægterne for den hovedsageligt kommunalt ejede selskab ADP, at næstformanden i ADP’s bestyrelse skulle være Fredericias borgmester. Her indføjer man efter min bedste overbevisning inhabilitet i vedtægterne. Ud over det, så giver det borgmesteren et ekstra ben at gnave. Jeg har ikke noget imod, at folk tjener penge, men det skal foregå på en forsvarlig og legal måde.

Skred over tid
Ændringer sker hovedsageligt over tid, hvilket desværre ligeledes gælder den fælles moral, som ordentligheden forholder sig til. I sammenspist hed bekræfter politikere og administration sig selv og hinanden i, at det er i orden at fordreje love og regler lidt i dag, og i morgen får den lidt mere, det går jo nok. Men det er en korrumperende adfærd, som netop pressen skulle være med til at forhindre, men efter mange udsagn, lader pressen her i Fredericia sig også styre af politikerne via køb af annoncer og trusler med at stoppe annoncekøb (Er det rigtigt, så er det faktisk økonomisk afpresning og strafbart).

annonce

Efter sigende holder nogle ledende politikere løbende møder med Fredericia Dagblads redaktion og ligeledes løbende møder med Fredericia Avisens redaktion, hvilket jo er glimrende som orientering. Som jeg husker det, holdt Fredericia Avisen før opkøbet sig fuldstændig fri af politikernes indflydelse og blev efter sigende i den grad presset og truet af politikere. Spørgsmålet er så, om den stadig holder sig fri eller har ”ladet sig købe”?
Onde tunger (flere har betroet mig, at de har forsøgt at melde lovbrud i den kommunale administration, men der sker intet) vil endda fortælle, at politiet arbejder som kommunens forlængede arm, hvilket også betyder, at en anmeldelse af den kommunale administration bliver glemt af politiet. Hvis noget sådant er rigtigt, så er det virkelig uhyrligt.

Oplevelse af en form for stalking
Ved en afvigende politiske holdning har flere borgere oplevet at blive ringet op af politikere, hvor man spørges lidt truende ind til, om man nu også mener det, og om man ikke vil trække det tilbage. Hvis det opleves af de nuværende politikere som værende i orden, så er der et moralsk skred og dermed skred i ordentlighed. Samtidig er det ødelæggende for en demokratisk kultur at anvende pression eller trusler i stedet for argumenter, hvilket også gælder i kommunalbestyrelsen.

Opfordring til nuværende og kommende politikere
Tidligere er politiske partier her i Fredericia blevet opfordret til at indlede selvoplysning om love og regler i relation til lokaladministration samt etik, så det blev en del af forløbet op til valget den 16. november i år. Jeg har ikke kunnet konstatere, at det blevet fulgt op af nogen, derfor er opfordringen nu, at man delvis får foredragsholdere angående etik, love, regler og praksis her i Fredericia kommune, samt at de valgte politikere kommer på kursus og pålægges at følge både kurser og foredrag, så vi kan få ryddet op i en uordentlig politisk kultur, der netop har en rigtig dårlig indflydelse på administrationen og befolkningen i almindelighed.

Et stort ledelsesproblem
Hovedsageligt er ovenstående fremkommet på grund af ledelsesproblemer, der drejer sig om svage politikere, dårligt valgte daglige ledere og herunder borgmester samt kommunaldirektør, der munder ud i svage mellemledere, der ikke evner arbejdet, de har sagt ja til. Desværre skal vi søge helt tilbage til børnehave, børnehaveklasse, folkeskolen og videre op i systemet, hvor universiteterne ikke kan sige sig fri.
Statistikker siger, at Danmark er et af de lande med mest psykisk vold i offentlig administration og familier. Det hele bunder i den store satsning på uddannelse og tilpasning af mennesker til systemet mere end til at være mennesker sammen på gode måder.
Det er tydeligt, at ingen af de nuværende politikere i kommunalbestyrelsen ikke tør at sige fra overfor handlinger og relationer, som de kan se er forkerte. Det fortæller os, at der er en laden stå til kultur i kommunalbestyrelsen, hvor man kun tør være venlige overfor hinanden. Man siger ikke klart fra på anden måde end at mobbe lidt. Spørgsmålet er nu, om man ikke tør eller ikke evner det?
Mangel på respekt og gensidig anerkendelse er et stort problem, hvorfor træning og bevidstgørelse på dette område bør implementeres intenst i undervisningen op gennem årene.

Det bunder også i politikernes habitus relateret til redelighed, når en af de nuværende kommunalpolitikere kan finde på at sige til en anden: ”Nu er det jo lige meget, valget er overstået”!

Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia

(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu er kun udgiver som platform)

Læserbreve kan indsendes på: admin@fredericia.nu

Facebook kommentarer

annonce
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Verified by MonsterInsights