DebatFredericia

Debatindlæg: Økonomiudvalget og budgetkontrol

Citat fra Fredericia Kommunes hjemmeside: ”Udvalget (Økonomiudvalget) tager sig af den
umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for alle kommunens
administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og
administrationens behandling af personalesager”.
”Udvalget tager sig af kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for
kommuneplanlægningen og en samlet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget
fastlægger de fælles planforudsætninger og hjælper de stående udvalg med at skaffe
det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter også generelle
regler for, hvordan planerne laves. Udvalget sørger også for, at der bliver lavet økonomiske
konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og laver indstillinger til byrådet
om planforslagene. Man skal have udvalgets erklæring i alle sager, der vedrører kommunens
planlægningsopgaver, inden sagen sendes til byrådet til beslutning”.
”Udvalget har ansvaret for, at der er fastlagt en administrativ organisationsplan, der sikrer, at
kommunens ressourcer bliver brugt bedst muligt og sørger for, at der er kommunikation imellem
fagområderne, så alle har de oplysninger, de har behov for”.

Økonomiudvalget består af: formand Steen Wrist Ørts (A), Susanne Eilersen (O), Ole Steen
Hansen (A), Søren Larsen (A), Christian Jørgensen (V), Bente Ankersen (A), Christian Bro
(A), Pernelle Jensen (V) og Cecilie Roed Schultz (Ø).

Det vil sige, at økonomiudvalget består af 9 medlemmer, hvoraf de 5 er socialdemokrater. Venstre
har to medlemmer, der begge (så vidt jeg ved) har uddannelse indenfor økonomi og
administration. Umiddelbart har ingen af socialdemokraterne i økonomiudvalget nogen form for
økonomisk baggrund, hvilket vist også gælder Susanne Eilersen og Cecilie Roed Schultz. Det
betyder, at socialdemokraterne har flertal uden nogen form for økonomisk erfaring eller baggrund.
Jeg vil mene, at man skal have en vis indsigt i økonomi, hvis man skal sidde i økonomiudvalget,
men det er vel her ligesom i mange andre forhold, at tilhørsforhold tæller mere end kvalifikationer?
I almindelighed arbejder man med budgetopfølgning løbende i en virksomhed. Der foregår i hvert
fald en grundig opfølgning en gang om måneden. Denne opfølgning skal rapporteres til
økonomiudvalget.

Citat fra ”Kommunaløkonomi” om økonomistyring: ”Budgetopfølgningen udgør som tidligere
nævnt den mere traditionelle del af økonomistyringen. Fokus er her rettet mod spørgsmålet om,
om budgettet forventes overholdt. I den forbindelse er den væsentligste opgave at give varsler om
økonomiens udvikling, herunder relevant ledelsesstøtte i tilfælde at, at der er behov for
korrigerende handlinger for at sikre budgetoverholdelse.
Indholdet i budgetopfølgningsopgaven er det samme uanset decentraliseringsgraden i kommunen,
ligesom opgaven på mange måder er uafhængig af, hvilket organisatorisk niveau vi befinder os på.
Det, der varierer, er primært, hvor stor en del af den kommunale økonomi der er omfattet af den
budgetopfølgning, der laves på de forskellige niveauer. I forlængelse heraf vil det naturligvis
variere, hvem der er ansvarlig for, at opfølgningen bliver gennemført, henholdsvis at der bliver
reageret på den”.

Et rigtig godt spørgsmål er nu, hvorledes økonomiudvalget kan blive overrasket over, at budgettet
allerede på nogle områder var overskredet i april måned. Nu kommer 1. viceborgmester Susanne
Eilersen frem og fortæller, at hun er overrasket. Serviceloftet er nået om ikke overskredet
(serviceloftet er centralt bestemt i forhandling med KL og regeringen).
Økonomiudvalget blev spurgt meget detaljeret til økonomien for ca. halvanden måned siden,
svaret var, at budgettet blev fulgt og i øvrigt kunne man læse i budgettet (man havde læst
budgettet før spørgsmålene).

Der bliver også fortalt, at der er penge nok i kassen, man kan blot ikke bruge dem, da loftet er nået
elle overskredet (her skal nok lige nævnes, at pengene i kassen er lånte penge). For nogen tid
siden talte jeg med et kommunalbestyrelsesmedlem, der fortalte om et udvalg, der havde tilsidesat
25 millioner, da de muligvis skulle tilbagebetales (Corona-støtte), men pengene var væk.

Søren Larsen var stolt ude og fortælle, at der var maser af penge i kassen, der var ca. 400
millioner (spørgsmålet stiller sig selv her. Ved Søren Larsen overhovedet, hvad han arbejder med
og har ansvar for?), og det skal bemærkes, at det er efter optagelse af lån på ca. 450 millioner.
Man kan vist med god grund spørge, om nogen i økonomiudvalget overhovedet ved, hvad de har
sagt ja til at have ansvar for? Mon der er nogen, der kan anbefale at stemme på dette udvalgs
medlemmer til efteråret? Susanne Eilersen vil sikkert sige: Det var der da ingen, der havde fortalt
mig! Men det gælder måske også alle de andre?

Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia

(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu er kun udgiver som platform)

annonce
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu

Jens Jørn Pedersen

Debattør: Jens Jørn Pedersen
Back to top button
X