DebatKV21PolitikSamfund

Debatindlæg: Million-besparelsen på knap seks millioner kroner

Connie Maybrith Jørgensen Spidskandidat for SF Fredericia

Den 4.11.2021 deltog jeg i et vælgermøde på Stoppestedet som er et kommunalt tilbud om Aktivitet og samvær efter Serviceloven for udsatte borgere med eks.vis psykisk sygdom.
Temaerne var relevante: Hjemløshed – Ældre udsatte – Lighed i sundhed – Opsøgende indsatser for de mest udsatte (hellestedet).

Det var et bredt sammensat panel, hvor stort set alle partier fra det siddende byråd var repræsenteret og en stor gruppe af brugere af Stoppestedet var mødt op. Der var ikke grænser for den gode vilje og de fromme løfter fra politisk hold. Beklageligvis måtte det konstateres at medlemmerne af det siddende byråd på ingen måde havde bemærket, at de selv, med deres beslutninger i byrådet, i den forløbne periode har været til at nedlukke eller udvande de sociale tilbud, som man i nu talte varmt for – det er pinligt! Men det skal blive værre endnu. Social og Arbejdsmarkedsudvalget, som havde møde d.25.10.2021 har vedtaget besparelser på næsten 6 millioner på området. Venstre v. Peder Tind har formandsposten for Social og arbejdsmarkedsudvalget, DF og Socialdemokratiet har ligeledes pladser i samme udvalg. Alle tre partier talte på vælgermødet på Stoppestedet varmt for at skaffe de næsten 50 hjemløse tag over hovedet samt social og sundhedsfaglig hjælp. Ikke lyd kom der frem om besparelserne på samme område

Million-besparelsen på knap seks millioner kroner er hentet på følgende områder

1. Unge mellem 18 og 29 år, som er tilknyttet jobcentret, mister vejledning af Ungdommens Uddannelses vejledning. Fremover løser jobcentret selv opgaven og sparer 930.000 kroner årligt.

Det har Jobcentret ikke ekspertise til. Rigtig mange unge får ikke job eller uddannelse – den besparelse bliver rigtig dyr!

2. Fredericia Kommune opsiger kontrakten med Center for Specialundervisning til unge og Voksne (CSV) i Kolding, som lyder på 3,5 millioner kroner. 109 borgere fra kommunen fik undervisning hos CSV sidste år, og 55 af dem var henvist fra jobcentret. Kun fire af de 55 kom videre i uddannelse. Opgaven tages hjem til kommunen, og besparelsen ventes at være 50 procent, altså 1,75 millioner.

annonce

Rigtig mange borgere med Forskellige handicap har glæde af undervisningen i CSV regi. Det gælder f. eks. mennesker med senhjerneskade. Undervisningen kan bl.a. omhandle færdigheder i at klare f.eks madlavning, it færdigheder, som p.t. er nødvendig for at begå sig i samfundet. Senest har der her op til valget været kursus på Proaktiv om demokrati forståelse fulgt op at et vælgermøde samme sted. – forhåbentlig hørte man her også om valgflæsk!

3. Besparelser for 800.000 kroner på Kompetencekollegiet, som er et midlertidigt botilbud til personer med nedsat “fysisk eller psykisk funktionsevne”.
Der er 16 pladser. Flere har boet der i flere år, men fremover bliver det højest muligt at bo der tre år, inden man hjælpes videre til egen bolig.

Der ikke hjemmel i Serviceloven til at beslutte at §107 botilbud skal munde ud en flytning til egen bolig – hvilket gør besparelsen ikke lovmedholdig!

4. Et botilbud på Kaalundsvej lukkes og giver en besparelse på 150.000 kroner. Der er fem pladser i tilbuddet, som ikke er målrettet misbrugere. Gennem længere tid har der ikke været fyldt op.

Undskyld, men vi har næsten 50 hjemløse heraf en del unge med misbrug!

5. I 2020 havde Fredericia Kommune 53 borgere på forsorgshjem. Kommunen er ifølge serviceloven forpligtet til at tilbyde en bolig til “personer med særlige sociale problemer”,
som ikke har egen bolig, eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Ved at forkorte borgeres ophold på forsorgshjem kan der spares 2,2 millioner kroner, vurderer forvaltningen.

Det er “fugle på taget” – var det ikke den slags som fik Venstre til at forlade Budgetforhandlingerne – hykleri Peder Tind! -SF vil have et forsorgshjem i Fredericia således det bliver lettere at hjælpe folk videre.

Peder Tind ville ligeledes gerne lukke Akademiet som er det eneste tilbud for udsatte borgere som er så sindslidende og misbrugende at de ikke kan modtage hjælp andre steder – heldigvis blev forslaget nedstemt.

Der trænger i den grad til udskiftning i det siddende Byråd!

Connie Maybrith JørgensenSpidskandidat for SF Fredericia

(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu er kun udgiver som platform)

Læserbreve kan indsendes på: admin@fredericia.nu

Facebook kommentarer

annonce
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Verified by MonsterInsights