BorgerDebatFredericiaSamfund

Debatindlæg: Let’s get ready to rumble

Sune Nørgaard Jakobsen, debattør

Der er mange borgere i Fredericia Kommune der ikke selv kan tage et normalt arbejde. Det har vi så jobcentret til at tage sig af. Men sandheden er, at kommunen selv har nedlagt mange af de stillinger, som folk kunne få. I stedet for udnytter man i dag deres arbejdskraft ved at tvinge dem til at arbejde på kontanthjælp og med masser af statsbetalte kontrollører til at holde øje med dem.

Hele forestillingen er tragikomisk. I en by hvor der burde være politisk flertal for en social retfærdig kurs mod det arbejdende folk er det utroligt at vi gennem alle årerne med socialdemokratisk styre, aldrig nogensinde har set et opgør med det som amerikanerne kalder for working poor. Nemlig det at folk arbejder på fuld tid, men får så lidt i løn at de praktisk talt ikke kan leve af det. Hvis kommunen har brug for at folk samler affald, så er man moralsk forpligtet til at betale en normal løn for det. Jeg undrer mig over, hvorfor ingen taler om det. Vi har alt for mange arbejdsløse. Med en økonomi som borgmesteren selv kalder for god, hvorfor investerer vi så ikke i at få oprettet normale stillinger? Tænk over hvor mange penge vi kan spare til jobcenter- ansatte, eksterne konsulenter og sygdom som følge af at befinde sig på fattigdomsgrænsen.

Det er ingen hemmelighed, at jobcentret også kan true med familieafdelingen. Folk føler sig gjort til slaver. Hvilket de også er. Lad os sige sandheden. Vi udnytter kontanthjælpsmodtagerne på det groveste og hvorfor? Jeg er overbevist om at mange af de mennesker kunne få et godt liv, hvis vi i stedet for at undersøge dem i hoved og røv, slog nogle stillinger op de kunne søge. Fuldstændigt tåbelige regler om at søge stillinger som astronaut eller direktør, selvom man aldrig kan få jobbet, er en del af de stupide regler som teknokraterne har opfundet for at de kan leve af denne befolkningsgruppe. Der er alt for mange konsulenter. Kommunens forbrug af eksterne folk bør i den grad undersøges til bunds. Vi er på vej mod det næste byrådsvalg.

 
Derfor er det også vigtigt at vi begynder at tale om Fredericias største problem, nemlig den store sociale slagside, som det socialdemokratiske enevælde har været med til at skabe. Dette burde stå højest på den politiske dagsorden i Fredericia. En ting er de landspolitiske realiteter. Noget andet er vores egne muligheder for lokalt at være forgangs kommune i et opgør med den absurde dobbeltmoral, som hele systemet omkring ledige og sygemeldte er bygget op omkring. Jeg ved godt at det er upopulært blandt de mange mennesker, der selv sidder i velbetalte stillinger og holde øje med borgerne på kommunens vegne. Men jeg er sikker på at deres arbejdskraft er sat bedre ind andre steder, end ved at fastholde et stavnsbånd over nogle mennesker, man reelt efterlader uden mulighed for at forbedre deres livssituation. For hvor er vores jobs henne? Hvor er eksempelvis de jobopslag fra kommunen der tilbyder ansættelse i vores natur og park? Genbrugscentrene eller andet? Hvis man har en fast forsyning af ledige, som man kan få til at arbejde til lav løn, uden ferie eller pension og overenskomst, så er det tilsyneladende det man gør. Men det skal ikke være det offentlige, der står bag sådan en udnyttelse af mennesker.

Hele systemet skal reformeres. Naturligvis findes der en gruppe af de ledige, som ikke kan klare sådan et job. Derfor skal vi have et rummeligt arbejdsmarked. Men en stor del af frygten som skabes af kontrollanterne er også med til at gøre borgerne syge. Som ny på kontanthjælp bliver man præsenteret for en trussel fra kommunen. Gør sådan og sådan ellers sker der sådan og sådan. Det er en stående joke at jobcentret er til for at skaffe nogen et job. Det er nødvendigt med et åbent opgør med den kultur, der er skabt i Fredericia omkring de kommunale stillinger.
Men åbenhed, gennemsigtighed og ordentlighed er efterhånden en mangelvare i Fredericia.
Vi skal have gennemgået alle jobfunktioner med en tættekam for at finde ud af, hvor mange der lukrere på kontanthjælpsmodtagernes slavearbejde.
Dette inkluderer også de konsulenter og virksomheder der lever af at påstå at de hjælper nogen.

Med venlig hilsen
Sune Nørgaard Jakobsen

 

(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu er kun udgiver som platform)

Læserbreve kan indsendes på: admin@fredericia.nu

 

 

annonce
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
X