BorgerDebatFredericia

Debatindlæg: Kommunalbestyrelse, udvalgsposter, bestyrelsesposter og pamperi

Det er dejligt og nødvendigt for et demokrati, at nogle mennesker er villige til at lade sig vælge til de institutioner, der er en del af demokratiet som f.eks. kommunalbestyrelser. Kommunalbestyrelser er jo netop demokratisk valgte bestyrelser, der skal være en ledende faktor i en kommune.

Personer, der stiller op som kandidater til kommunalbestyrelser, skal være selvstændig og uafhængige, således at deres valg/indstilling kun er afhængig af deres egen rationelle uafhængige overvejelse. Således vil der i en kommunalbestyrelse være f.eks. 21 uafhængige personer, der i fællesskab skal styre en kommune bedst muligt. Den enkelte må ikke være underlagt en form for pres fra en gruppe som f.eks. et parti. At man stiller op for et parti og dermed i fællesskab organiserer oplysningskampagner, om det man vil med en kommune, er helt ok, men i det øjeblik man sidder i kommunalbestyrelsen, skal man være objektiv og uafhængig af de andre, hvis demokratiet skal fungere. Det er udemokratisk af partigruppen at lægge pres på nogen. Det skal være den frie tanke, mening og udsagn, der skal gælde!

 

Udvalgsposter
I kommunalbestyrelsen er det almindeligt, funktionelt og fornuftigt, at man deler arbejdet op, således at grupper tager sig af hver deres område indenfor den kommunale ledelse og organisation.

Når kommunalbestyrelsen ud af deres ”midte” skal vælge personer til udvalgsposter, så er det umådelig vigtigt, at man vælger ”den”, der efter alles overbevisning er klædt bedst på til netop dette udvalgsarbejde. Valget må ikke afhænge af gruppe pres, venskaber eller kammerateri. Hvis man vil demokratiet, så er det nødvendigt at lægge alle disse irrationelle bevæggrunde til side og vælge ud fra det rationelle for at tilgodese kommunen bedst muligt.

Princippet i honorering skal være, at man bliver honoreret for at erstatte den indtægt, man går glip af på grund fravær fra de egentlig arbejde. Således må det være interessen for det almenes vel, der driver værket.

 

Bestyrelsesposter
Når man er blevet valgt til kommunalbestyrelsen, så er det almindeligt, at virksomheder og organisationer udenfor kommunalbestyrelsen, men stadig i kommunen, interesserer sig for medlemmerne af kommunalbestyrelsen. Hvis man kan påvirke kommunalbestyrelsen til at tilgodese ens virksomhed eller organisation, så ville det jo være dejligt. Men nu begynder det at blive lidt farligt med hensyn til habilitet og korruption. Jf. habilitetslovgivningen, så bliver man inhabil, hvis man har personlige interesser i det, man som kommunalbestyrelsesmedlem, forhandler og tager stilling til.

Hvis man som kommunalbestyrelsesmedlem skal holde sig fri af korrumperende eller inhabiliterende handlinger, så skal man undlade at være bestyrelsesmedlem i andet end kommunalbestyrelsen i den kommune man bor i.

For kommunen kan der være modstridende interesser i bestyrelsesposter i kommunen udenfor kommunalbestyrelsen. Hvis vi taler om en bestyrelsespost i en delvis kommunalt ejet virksomhed. På den ene side skal man sikre den kommunale virksomhed en fornuftig drift, men i situationer, hvor kommunen og virksomheden har modstridende interesser, kommer der habilitetsproblemer relateret til en roterende kasket.

Efter min bedste overbevisning er det uforeneligt at sidde både i kommunalbestyrelsen og en virksomhedsbestyrelse i samme kommune, det gælder også med hensyn til kommunale virksomheder. Det højeste man kan gøre, er at have en fra kommunalbestyrelsen til at være observatør i virksomhedens bestyrelse.

 

Pamperi
Det man ser i Fredericia er et pamperi uden lige. I kommunalbestyrelsen handler man nærmest med udvalgsposter i kommunen og bestyrelsesposter i mere eller mindre kommunale virksomheder som: Fredericia Spildevand og ADP A/S etc. etc.

Vi kan betragte det på flere måder. Kommunen kan tilsyneladende og måske have interesse i, at der sidder en fra kommunalbestyrelsen i en ekstern bestyrelse, men det vil altid give anledning til roterende kasketter, hvor man ikke kan huske, hvor kasketten peger hen i øjeblikket. Hvis man f.eks. tilgodeser virksomheden under forhandlinger i kommunen, så kan man måske øge sin indtægt som bestyrelsesmedlem, men man overser forpligtelserne overfor kommunen som sådan og helhed.

Den anden del at et pamperi er, at man sidder i et udvalg eller bestyrelse af interesse for pengene og præstigen og ikke af interesse for det man sidder der for.

Det kan betyde, at en eller flere sidder og blive professionelle bestyrelsesmedlemmer og ikke laver andet. Det kan enden med, at man får en masse skattepenge uden egentlig at lave noget overhovedet. Hvilket vi som borgere ikke kan være tjent med, og i øvrigt er det ødelæggende for demokratiet. Vi betaler en masse penge, men vi ved overhovedet ikke, hvad der foregår.

 

Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia

(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu er kun udgiver som platform)

 

annonce
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu

Jens Jørn Pedersen

Debattør: Jens Jørn Pedersen
Back to top button
X