DebatFredericiaKV21PolitikSamfund

Debatindlæg: Kære vælger, brug din stemme demokratisk

Kirstine Holst, kandidat til kv21 for Borgerligt Fællesskab

I Danmark har vi det, der kaldes repræsentativt demokrati. Det betyder, at den politiske magt ligger hos få borgere, som er valgt til at repræsentere de mange borgeres perspektiv.  

Med perspektiv mener jeg; ”hvorfra min verden går” og den påvirkning politiske beslutninger har på tilværelsen for den enkelte. 

Derfor er det vigtigt, at den forsamling af repræsentanter vi har, hvad end det er et folketing eller et byråd, er repræsentativ for befolkningen. At den repræsenterer flest muliges perspektiv. 

Der bør ideelt være repræsentanter, som kan repræsentere perspektiv fra både kvinder, mænd, unge, midt i livet, ældre, handicappede, borgere med anden etnisk baggrund, fra by og fra land, fra højre og fra venstre og fra alle sociale klasser. 

Virkeligheden er dog, at det ofte er få og begrænsede befolkningsgruppers perspektiv, som der laves politik ud fra, og det kan mærkes, når borgerne ikke føler sig hørt og set eller tager ejerskab over de politiske beslutninger, som træffes i eksempelvis et byråd, og det er noget skidt for tilliden til demokratiet. 

Derfor kære vælger, hvis du vil gøre noget godt for demokratiet, så brug din stemme klogt og demokratisk. Stem på et perspektiv, som du føler repræsenterer dig, som der mangler, eller som der bør være mere af, for at de politiske beslutninger bliver gode for de fleste og ikke kun for de få.  

annonce

Kirstine Holst, kandidat til kv21 for Borgerligt Fællesskab

(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu er kun udgiver som platform)

Læserbreve kan indsendes på: admin@fredericia.nu

Facebook kommentarer

annonce
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Verified by MonsterInsights