Debat

Debatindlæg: Kære Camilla Nowak

Debattør Jens Jørn Pedersen

Lyt til dette
Voiced by Amazon Polly

Jeg vil gerne have lov at sige tak for et venligt svar på min bekymring med modsætningsforholdet mellem Fredericia Kommunes hjemmeside angående borgervejlederen og dine udsagn.Du skriver, at det er en fejl, at det ikke er rette på hjemmesiden, hvilket jo egentlig i sig selv er bekymrende, da der er mange flere oplysninger på hjemmesiden. Er de så rigtige?

For mig er der noget, der lugter rigtig fælt, da jeg nu gennem en årrække har haft kontakt til og hørt om alt for mange, der ikke er blevet sømmelig behandlet i Fredericia Kommunes forvaltninger. Det, jeg tror at forstå i relation til Jesper Gottlieb, er, at han har gjort opmærksomt og gør opmærksomt på problemerne i forvaltningerne, som du har taget ansvar for og har ansvaret for.

Hvis man ikke kan klare at få forvaltningerne til at håndtere tingene rigtigt, så kan man jo altid angribe den/dem, der gør opmærksomt på problemerne.

Hvorledes borgervejleder Jesper Gottlieb opfører sig i relation til sagsbehandlere med videre, skal jeg ikke gør mig til dommer over, men jeg forstår på mange, at han er vellidt af borgere, der har fået og får god hjælp af ham i relation til diverse problemstillinger, der er opstået på grund af uregelmæssigheder i forvaltningerne.

Mon ikke vi kan blive enige om, at forvaltningerne skal arbejde på en måde, så der ikke er brug for en borgervejleder eller borgerrådgiver (sprogligt er der egentlig ingen forskel på de to betegnelser), da forvaltningernes sagsbehandlere skulle være nok, men det ser ikke ud til at være tilfældet her i Fredericia Kommune, og det er dit ansvar som kommunaldirektør, Camilla Nowak!

Anbefalingen til dig og kommunalbestyrelsen er, at I begynder at samarbejde på udramatisk vis, hvor du/I opbygger en gensidig meget bærende tillid, som jeg har en klar fornemmelse af ikke eksisterer i øjeblikket, da jeg fra flere politikere får oplyst, at forvaltningen også tager politiske beslutninger, hvilket absolut ikke er i orden.

annonce

Forståelsen af, at du er kommet ind i en ’butik’, hvor tingene ikke fungerede efter hensigten, er vist ikke helt forkert. Det, du så opfordres til, er at får styr på medarbejderne i form af pædagoger, sagsbehandlere og socialrådgivere med videre, så de kan det de skal kunne for levet op til kommunallovgivningen og velfærdssamfundets krav og forventninger. Det dur ikke, at henvendende borgere går derfra med PTSD og lignende skavanker som eksempelvis selvmord, borgerne skal behandles med anerkendelse og respekt, og de kommunale forvaltninger skal være servicefunktioner for befolkningen som helhed.

Med venlig hilsen og stor interesse

Jens Jørn Pedersen

Sanddalvej 4

7000 Fredericia

PS: Kopi sendes til diverse politikere og medier.

(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu er kun udgiver som platform)

Læserbreve kan indsendes på: admin@fredericia.nu

 

Facebook kommentarer

annonce
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Verified by MonsterInsights