DebatFredericia

Debatindlæg: Fredericias økonomi nu og senere

Borgmesteren Steen Wrist og formanden for socialdemokraterne Søren Larsen har flere gange sagt, at Fredericia har en god økonomi. Det er ellers ikke det vi har hørt, derfor gav det anledning til lidt undren med efterfølgende undersøgelse.

Steen Wrist har givet udtryk for den gode økonomi, hvorfor man kan gå i gang med det ene og det andet. Søren Larsen sagde noget i retning af, at der er 400 millioner i kassen, så der er en god økonomi i Fredericia.

De faktiske forhold er, at resultatet fra 2020 blev et underskud på 258,5 millioner, som man så har finansieret ved at optage et lån på 357,4 millioner, hvoraf 83,3 millioner er gået til afdrag på tidligere lån. Det samlede resultat for kommunen blev et underskud på 12,9 millioner. Underskuddet på de 12,9 millioner er ikke et problem. Problemet opstår, når diverse lån skal tilbagebetales over de følgende år. Det nye lån skal afdrages med ca. 17 millioner pr. år, hvilket i sig selv begrænser andre aktiviteter.

Går vi til budgettet for 2021 budgetterer man med et underskud på 46,4 millioner, så kan vi jo håbe på, at underskuddet ikke bliver større. Men der er videre budgetteret med øget underskud år for år 2022: 64,1 mio. i 2023: 55,6 mio. og i 2024: 84,7 mio. Kassebeholdningen eller likvide aktiver reduceres tilsvarende: 2021: 329 mio., 2022: 284 mio., 2023: 224 mio. og 2024: 150 mio.

Det står fuldstændig klart, at der i 2020 var en meget speciel situation, hvor man følte sig nødt til at handle. Spørgsmålet er, om man ikke handlede i panik? Vi kan jo se, at Jacob Bjerregaard, ønskede at træde tilbage. At det så resulterede i meget mere, det er en anden sag. Men jeg er overbevist om, at han vidste, at økonomien var noget rigtig skidt.

Vi kunne derfor let få den opfattelse, at Jacob Bjerregaard også var i stand til at trække økonomiudvalget rundt ved næsen. Og det måske i en sådan grad, at de stadig tror, at økonomien er rigtig god. Det vi kan undre os over er, at der i økonomiudvalget sidder en bankmand, Christian Jørgensen, der også er rådgiver i bankspørgsmål i anden sammenhæng. Christian Jørgensen var ligeledes med i det økonomiske, da Fredericia Teater gik konkurs. Spørgsmålet kunne her være, om Christian Jørgensen bare var en tro proselyt for Jacob Bjerregaard i stedet for at være en garant for kommunen eller han ikke forstår, hvor det bærer hen. Nu sidder Christian Jørgensen ”Gud hjælpe mig” også i bestyrelsen for det nye Fredericia Musicalteater og endvidere i ADP’s bestyrelse!

annonce

Når jeg skriver dette, så er det ikke for at miste modet, men det er for at gøre opmærksomt på, at der skal fornuftige folk til at rette op på den fredericianske skude.

Man kunne let få den tanke, at mange i kommunalbestyrelsen ikke rigtig ved eller forstår, hvad der foregår i kommunens økonomi. Det gælder også 1. viceborgmester Susanne Eilersen, borgmester Steen Wrist, den socialdemokratiske formand Søren Larsen og Christian Jørgensen.

Når man som virksomhed stifter et lån i den størrelsesorden, så er det med henblik at øge omsætningen og fortjenesten, men det er desværre ikke tilfældet for Fredericia kommune, tvært imod er den ordinære drift budgetmæssigt for nedadgående. Her går det godt, send flere penge!

Budgetmæssigt er overskuddet af den ordinære drift gående fra 300 mio. i 2020 til 175 mio. over de følgende år.

Skal vi ikke sørge for, at der kommer mennesker ind i kommunalbestyrelsen, der er i stand til at få Fredericia på fode?

De senere år har man fået en del store virksomheder til kommunen. Det er i sig selv godt nok og ser flot ud på papiret. Hvor mange arbejdspladser for fredericianere følger med? Hvis man får en brintfabrik til kommunen, hvor mange arbejdspladser for fredericianere medfølger så?

Fredericia kommune har det store problem, at mange flere pendler ind i Fredericia kommune, end der pendler ud. Det betyder, at skatteprovenuet ikke følger med virksomhedernes oprettelse. Det er en mægtig fejl fra borgmester og kommunalbestyrelse, at de ikke har sørget for det. Det er en af de væsentligste grunde til, at økonomien er i ubalance.

Et andet stor problem er, at Fredericia kommune har rigtig mange sociale problemer, som man ikke får rettet op på. Måske bl.a. familieafdelingen endda er med til at øge problemerne. Det betyder igen, at kommunen har rigtig mange udgifter til at hjælpe mennesker med problemer. Desværre er det også sådan, at dette miljø tiltrækker flere og flere med sociale vanskeligheder. Endvidere resulterer det i, at de høje indkomster fravælger Fredericia, så næsten ingen flytter til og mange flere flytter fra.

Der skal oprettes innovative arbejdspladser hovedsageligt lokalt ejet, således at folk flytter til og de nuværende arbejdsløse kommer i job.

Vi må vist konstatere, at den nuværende kommunalbestyrelse ikke evner at rette op på den fredericianske skude.

Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia

(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu er kun udgiver som platform)

 

Facebook kommentarer

annonce
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu

Jens Jørn Pedersen

Debattør: Jens Jørn Pedersen
annonce
Back to top button