DebatFredericiaHistorie

Debatindlæg: Fredericias grundlæggelse

Tekst fra støbejernliste foran Meldahls Rådhus. Privilegier, givet den ny købstad og fæstning, som
skal grundlægges i Nørrejylland ved Bersodde.

Billede: Fredericia.nu

“Vi Frederik den tredje med GUDS nåde Danmarks, Norges, de venders og goters konge, hertug i
Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmarsken og Delmenhorst gør alle vitterligt, at eftersom vi vore
riger og lande til forsvar, gavn og bedste, nådigst har med vort elskelige rigsråds samtykke
besluttet at lade grundlægge og anlægge en ny købstad og fæstning i vort land Nørrejylland ved
Bersodde; og for at nævnte købstad desbedre måtte bebygges, tiltage og forbedres, da vil vi af
særlig gundst og nåde, unde og give, så og hermed under og giver nævnte by og alle dem, som
deri agter at bo og bygge, ikke alene i almindelighed al borgelig ret og rettighed, som andre
købstæder i vort rige Danmark har og nyder, men også i særdeleshed efterskrevne privilegier,
friheder og benådninger:

For det første skal vor nævnte købstad og alle dens indbyggere i 50 år fra dette brevs dato at
regne være ganske fri, undtaget og forskånet for alle ordinære og ekstraordinære bidrag og
skatter, pligtkørsler, told og acciser, og ellers alle andre borgerlige byrder, besværinger og udgifter,
hvad navn de end kunne have, findes nu eller som kunne tænkes indført i fremtiden.

For det andet skulle alle døde varer, som der i byen ind eller udskibes, være fri for al told og pålæg
i 50 år.

For det tredje må ingen manufakturer, som i fremtiden kan fremstilles sammesteds, indføres dertil
uden byens øvrigheds tilladelse.

annonce

For det fjerde skal alle fremmede og udlændinge, som sammesteds agter at nedsætte sig og
bygge, have den samme andel i friheder og privilegier når de har taget borgerskab.

Og dersom i fremtiden noget videre kan optænkes, hvorved nævnte by og dens indbyggere uden
vor og kronens skade kunne begunstiges og fremmes, så vil vi, når noget sådant underdanigt
begæres af os, erklære og således derom, som vi nådigst kan anse at være til gavn og bedste for
byens og dens indbyggere, efter tidens tilstand og andre omstændigheder.
Vi har i den anledning givet fuldmagt til vor kære hr Anders Bille til Damsbo, vor mand, rigsråd,
rigsmarsk og embedsmand på vort slot Skanderborg, at dem som melder sig til ham, og ønsker en
byggegrund dér i byen, skal han tildele en sådan, som skal tages i besiddelse og bebygges inden
en bestemt frist; derefter kan de pågældende fra os få endeligt skøde på den pågældende
byggeplads og ejendom.

Givet på vort slot København,
den 15. December 1650.
Under vort signet.
Frederik

Tekst afskrevet af:
Jens Jørn Pedersen

(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu er kun udgiver som platform)

Læserbreve kan indsendes på: admin@fredericia.nu

 
Facebook kommentarer

annonce
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu

Jens Jørn Pedersen

Debattør: Jens Jørn Pedersen
Back to top button
Verified by MonsterInsights