DebatPolitik

Debatindlæg: Fredericia kommune er fantastisk

På mange områder er Fredericia kommune unik og centralt placeret ved jernbane, dybhavn og motorvej. Den historiske baggrund er meget speciel og på mange måder kunstig ud fra forsvarshensyn og Kong Frederik den III’s interesser i år 1650. Følgende er noget af teksten skrevet på støbejernslisten foran Meldahls Rådhus:

”Vi Frederik den tredje med GUDS nåde Danmarks, Norges, de venders og goters konge, hertug i Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmarsken og Delmenhorst gør alle vitterligt, at eftersom vi vore riger og lande til forsvar, gavn og bedste, nådigst har med vort elskelige rigsråds samtykke besluttet at lade grundlægge og anlægge en ny købstad og fæstning i vort land Nørrejylland ved Bersodde; og for at nævnte købstad desbedre måtte bebygges, tiltage og forbedres, da vil vi af særlig gunst og nåde, unde og give, så og hermed under og giver nævnte by og alle dem, som deri agter at bo og bygge, ikke alene i almindelighed al borgelig ret og rettighed, som andre købstæder i vort rige Danmark har og nyder, men også i særdeleshed efterskrevne privilegier, friheder og benådninger:”

Der var mange privilegier til mennesker, der ville bebo Bersodde og senere Fredericia. Det var en fristad med religionsfrihed. Mennesker fra andre lande og andre religioner kunne frit bosætte sig, når de havde taget borgerskab. 50 år uden skatter og andre omkostninger.

”Og dersom i fremtiden noget videre kan optænkes, hvorved nævnte by og dens indbyggere uden vor og kronens skade kunne begunstiges og fremmes, så vil vi, når noget sådant underdanigst begæres af os, erklære og således derom, som vi nådigst kan anse at være til gavn og bedste for byens og dens indbyggere, efter tidens tilstand og andre omstændigheder.”

Fredericia har dermed mange privilegier at leve op til!

Skal vi i fællesskab udnytte privilegierne og opbygge et Fredericia, der vil være eftertragtelsesværdigt for mange andre, der vil ønske at lære af os.

annonce

I fællesskab skal vi tænke visionært og vælge nogle mennesker ind i kommunalbestyrelsen, der vil være i stand til fastholde vore visioner, så de kommende 4 år viser en god vej.

Hermed opfordring til de politiske grupperinger om ikke at opstille kandidater efter tilhørsforhold eller tradition, men derimod vælger kandidater ud fra kvaliteter.

 

Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia

(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu er kun udgiver som platform)

Læserbreve kan indsendes på: admin@fredericia.nu

 

Facebook kommentarer

annonce
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu

Jens Jørn Pedersen

Debattør: Jens Jørn Pedersen
annonce
Back to top button