DebatFredericiaPolitikSamfundUddannelse

Debatindlæg: Fælles kamp mod mistrivsel i folkeskolen

Lars Olesen, Byrådskandidat for SF Fredericia

Flere undersøgelser viser at børnenes generelle trivsel og mentale sundhed i folkeskolen er blevet dårligere.
Flere test og vurderinger, mere undervisning, færre voksne i fritiden og et generelt stigende præstationspres er nogle af forklaringerne. 

SF har i mange år kæmpet for et opgør med nationale test, uddannelsesparathedsvurderinger og for at skolerne selv får lov til at gøre det der virker. Nu er der så landet en god aftale, som afvikler nationale test og uddannelsesparathedsvurderinger som vi kender dem i dag. Et godt og vigtigt skridt på vejen. 

Men det er kun én sten i skoen der er fjernet. I Fredericia skal vi følge op lokalt og tage endnu flere vigtige skridt for at komme mistrivsel til livs. Det skal vi gøre i et tæt samarbejde med Lærerkredsen og med BUPL. Faggrupper der kender praksis og ved, hvor det er vigtigt at skrue op og ned for at børnene trives.  

Først og fremmest skal vi have færre megaklasser og lavere klassekvotienter. Jo færre elever der er i en klasse, jo nemmere er det for lærere og pædagoger at spotte mistrivsel i tide og sætte ind med de rigtige værktøjer. Ventetiden på hjælp fra psykologer og andre rådgiver skal være kort og mulighederne for at handle hurtigt skal være bedre. 

Så skal vi sikre, at de voksne i skolen har tid til at være nærværende. Det har man ikke som lærer, hvis man sætter undervisningstiden længere op. Jeg er selv ansat i en nabokommune med marginalt mere undervisning end i Fredericia. Konstant er man bagud og når ikke at håndtere den mistrivsel man møder. Det skal vi gøre bedre også i Fredericia.  Klasselærerfunktionen som vi kendte den skal prioriteres og som lærer skal man have bedre tid og mulighed for at handle på mistrivsel. Tid til de nødvendige samtaler med forældre og de eksperter der kan hjælpe. Tid til at sikre at alle børn bliver set og føler sig set i skolen. 

Vi skal sætte folkeskolens forandringstempo markant ned og droppe mange af de pædagogiske prestigeprojekter, som kommer fra kommunalt hold og gøre den pædagogiske udvikling mere praksisnær og fleksibel så det er de enkelte lærere og pædagoger der skaber forandringer i praksis. 

annonce

Fritidspædagogikken i Fredericia lider og har gjort det i en årrække. Det er vigtigt at børn trives og møder stærke fællesskaber uden for skoletiden og at de tilbud, der er har en kvalitet vi kan være bekendt.
SFOér og fritidstilbud er underbemandede pædagogisk og det skal der rettes op på. 

Lars Olesen, Byrådskandidat for SF Fredericia,
Prinsessegade 62. 1. Tv , 7000 Fredericia

(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu er kun udgiver som platform)

Læserbreve kan indsendes på: admin@fredericia.nu

 

 

Facebook kommentarer

annonce
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Verified by MonsterInsights