Debat

Debatindlæg: Et kattens liv

Ecaterina Pedersen, byrådskandidat for Alternativet Fredericia

Samlivet mellem mennesker og andre arter af dyr i byområder repræsenterer indviklede og sociale, reguleringsmæssige, og ikke mindst dyreetiske problemstillinger.

Det er efterhånden tydeligt, at samspillet mellem mennesker og andre dyrearter i bymiljøer i vores moderne samfund, i stigende grad påvirkes af private og offentlige institutioner. Men også individuelt af mennesker, der involverer sig, og på forskellig vis – påvirker andre arters tilværelse og tilstedeværelse. Vi holder husdyr og har ret til dette. Under ordnede og regulerede forhold. Vi anskaffer og bortskaffer dyr, som en forbrugsvare, og påvirker dermed bymiljøet omkring os, når og hvis de husdyr overgår til at skulle klare sig selv.

Denne påvirkning kan sagtens karakteriseres som en administration af naturens vilde liv – vild natur som frisat – udsat eller undsluppet til et liv i bykultur.

Jeg vil rette opmærksomheden på en specifik dyreart som dette vedrører i særlig grad: vild katte.

Katten har mit hjerte og min opmærksomhed, er min glæde og hobby. Men også min bekymring når jeg ser dens spredning og manglende regulering. Et dyrevelfærds paradoks. For nok er den et fantastisk husdyr – men er også i sin natur et rovdyr, og når overladt til sig selv – et dyr som følger naturens love og regler, som de er bedst for dens instinkter.

Bymiljøer er beboet af tre typer katte: vildekatte, ”fritgående” katte (de hører til en bestemt husstand) og indesluttede kælekatte (går aldrig ud).

Mit fokus her, retter sig mod vildkatte, som på normal vis lever i løse bestande eller helt endda individuelt.

 

Venlige mennesker giver dem i nogle tilfælde passende ly og tilstrækkeligt foder, men de også er i stand til at forsyne sig selv, når de ikke er syge. Typisk er de sky og meget forsigtige omkring mennesker, men de kan også udvikle relationer til bestemte mennesker, der fodrer dem. (Vi kender alle udtrykket; ”kattedamer”, men jeg kan godt fortælle Jer, at der findes i stigende grad også ”katte-herrer”).

På grund af skiftet i den kulturelle opfattelse af katte, som er gået fra skadedyrs-bekæmper (at holde rotter og mus væk) til at være selskabsdyr. Katte, der lever halvt eller helt uafhængigt af mennesker, opfattes i stigende grad negativt. Undersøgelser viser, at der findes en fordomsfuld opfattelse om tilværelsen for vildtlevende katte (på individuel basis eller i grupper). De opfattes som et problem, og et der skal løses ved menneskelig indgriben og regulering.

Nogle problematikker er population og sociale faktorer, som kan være bekymringen i forhold til bevarelse af andre arter (fugle f.eks.), spredning af sygdom til andre kæledyr, og andre dyrearter og sågar mennesker. Adfærdsmæssigt opleves generende ”støj” under parring, og tilstedeværelsen af ekskrementer i folks haver etc.

Udover disse typer problemer, håber jeg, vi alle kan være enige om at der også er etiske og/eller moralske problemstillinger.

Da menneskets indvirkning og påvirkning af kattenes liv, og tilstedeværelse er blevet en så etableret realitet i vores moderne samfund. Er det kun legitimt at efterlyse en effektiv, moralsk og etisk ansvarstagen ift. administrationen af naturens vildkatte.

Dette kun kan ske i fællesskab og ved samarbejde mellem kommune, Kattens Værn og mennesker/bofællesskaber.

Fredericia kommune har p.t. en aftale med Kattens Værn om indfangning (dog kun ved akut syge og tilskadekomne katte).

Kattens Værn har oplyst mig om og klart udtrykt, at det er sjældent, at indleverede katte IKKE bliver aflivet. Konklusionen må være, at Fredericia Kommune p.t. har en aftale med Kattens Værn om at aflive indfangede vilde katte (dog er det svært at vide, hvornår en kat er helt vildkat, da mange ”fritgående” katte, der hører til en bestemt husstand, kunne risikere at havne i aflivningens fælde). Det betragter jeg som langt fra en effektiv, ansvarsfuld, moralsk og etisk løsning.

I dag er det at aflive katte en fuldstændig out dateret metode som et middel til kontrol af katte population. Udover det moralske og etiske aspekt, er det simpelthen ikke optimalt effektivt, og aflivning af dyr er (heldigvis) ved at blive mere og mere usmageligt for offentligheden. Målet må så være en kattekontrol af population og sundhed igennem indfangning, neutralisering og genudsætning strategi (ING-strategi). Der både sætter en stopper for en endeløs cyklus med aflivning, og i stedet skaber vedligeholdelse af stabile sterile katte kolonier, hvilket gør dem ude af stand til formere sig vildt.

Det vil være mit mål at søge enighed og billigelse, således at Fredericia Kommune vil indgå en aftale med Kattens Værn om en ING-strategi – i stedet for den nuværende metode med omgående aflivning.

Ingen vildkat bør aflives, medmindre det viser sig nødvendigt pga. alvorlige sygdomme og/eller nedsat livskvalitet.

Det er en del af dyrevelfærdstanken i Alternativet: politik for harmonisk og respektfuldt samliv mellem mennesket og naturen – også den der bor helt tæt på os.

Ecaterina Pedersen, byrådskandidat for Alternativet Fredericia

 

(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu er kun udgiver som platform)

Læserbreve kan indsendes på: admin@fredericia.nu

 

Reklame

annonce
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
X