DebatFredericiaPolitik

Debatindlæg: Er vi som politikere for langt fra virkeligheden?

Åbenhed og gennemsigtighed i Fredericia har hele tiden været en velkendt stor mærkesag for Det Konservative Folkeparti. For os skal åbenheden sikre to ting; at alt der kan lægges frem for borgerne, rent faktisk også lægges frem, og at vi som politikere har føling med virkeligheden. Hvis vi er for langt fra virkeligheden, risikerer vi at træffe fejlslagne beslutninger og det bliver på bekostning af det lokale demokrati og en ansvarlig økonomisk politik. 

Godt nok er det embedsmændenes opgave at informere politikerne, men som politiker har vi også selv et ansvar for at være i kontakt med virkeligheden. Andet tenderer til at være politisk uansvarligt!

Den politiske skandale i Fredericia må om noget have lært os, hvilke konsekvenser det har, hvis der er for langt mellem politikere og virkelighed. En skandale som har vist, at man har overset demokratiet og lukket sig om sig selv i byrådssalen og diverse bestyrelser, hvor man har haft sin egen opfattelse af ordentlighed og åbenhed. 

Skandalen er vi langt fra færdige med at rydde op i, men spørgsmålet er, om det har ført politikerne tættere på virkeligheden? eller om det bare efterlader skatteborgerne en økonomisk regning ude af dimensioner. At komme tættere på virkeligheden øger forståelsen – også en forståelse for hvad der er realistisk økonomisk!

Føling med virkeligheden får vi kun gennem den helt almindelige dialog med borgere, medarbejdere og virksomheder. Det nærmeste vi er kommet indtil videre, er visse partiers udtrykte ønske om åbne byrådsmøder og spørgetid på byrådsmøder. Men det skal vi kunne gøre bedre. 

Som politiker skal vi tættere på borgernes og virksomhedernes hverdag; i snak med ledige borgere og medarbejdere i jobcentret, så vi ved, hvordan vi kan tilrettelægge landets bedste beskæftigelsesindsats, i dialog med medarbejdere og ledere på plejecentrene, så vi ved, hvordan vi sikrer værdighed for ældre og skaber det bedste arbejdsmiljø for medarbejderne, i dialog med pårørende til ældre så vi kan skabe tryghed, i dialog med borgere med anden etnisk baggrund for at styrke integrationen, i dialog med erhvervslivet så vi ved, hvordan vi øger erhvervsvenligheden og kommer  i top 10, i dialog med forældre til børn i daginstitutioner og skoler om, hvordan vi kan skabe endnu bedre rammer for børn og unges trivsel. 

Fra Konservatives side fortsætter vi med at kæmpe indædt for åbenheden og for en ny kultur, hvor det bliver mere en selvfølge, at vi som politikere kommer tættere på virkeligheden i Fredericia. 

Kirsten Hassing Nielsen, byrådskandidat kv21/rv21, Det Konservative Folkeparti

(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu er kun udgiver som platform)

annonce
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
X