BorgerDebatFredericiaPolitikSamfundUddannelse
Trending

Debatindlæg: ER DER EN ANSVARLIG POLITIKER TILSTEDE?

Sune Nørgaard, borger/debattør

Som forældre til et barn på Frederiksodde Skole, er det beskæmmende at følge med i den manglende forståelse fra politisk side, omkring nødvendigheden af de rigtige rammer for mit og andres børn.

Der er en årsag til, at børnene er visiteret til Frederiksodde Skole, en special skole, som i sin nuværende form, har kompetencer og dedikeret personale, til at understøtte og udvikle vores børns livsduelighed.

 

Hvad Frederiksodde Skole i øjeblikket IKKE har, det er ordentlige lokaleforhold. Skræmmende er det, at problemet blot er vokset de sidste 2-3 år, og for nuværende er så kritisable, at det har medført en forøgelse af konfliktniveauet. Det er blandt andet gået ud over min datter, som stod på det forkerte sted, da en anden elev blev udadreagerende og det endte med at min datter blev slået og sparket på.

Vi har udtrykt ønske om, at Frederiksodde Skole er sikret i en form, hvor skolen forbliver samlet (helst så vi at der kun var en matrikel), for at sikre, at vi til stadighed kan beholde et personale der kan udvikle og sparre med kolleger.

Et trygt miljø for vores børn er alfa og omega, og den frygtede ud splitning, vi er alvorligt bange for er fremtiden,som en del af en skjult spareøvelse, vil kun belaste vores i forvejen sensitive og udfordrede børn.
Som forældre kunne man ønske, at forvaltning og byråd gjorde alvor af deres løfte omkring borgerinddragelse, og inviterede os og skolebestyrelsen omkring bordet, til en åben og proaktiv dialog omkring mulige løsninger for Frederiksodde Skole.

Vi kender fx ikke kommunens ledige bygningsmasse, eller hvorledes bygninger evt ville kunne bruges til at rumme et samlet Frederiksodde. Vi er aldrig blevet inkluderet i en åben dialog, hvor alle ønsker ærligt er lagt frem for en neutral diskussion.

Som det er nu, er manglende plads den højeste prioritet, og dette skulle have været løst for måneder tilbage. Vi ønsker os ikke nye prestige byggerier, vi ønsker blot at vores børn ikke er stuvet som burhøns og bundet til kældre og gange.

annonce
Vi har allerede fremkommet med ønsker om eksempelvis at få brugsret til matriklen Ullerupbæk. Vi er fuldt klar over, at dette kan rumme udfordringer i forhold til andre børn, men vi har ikke fået et sagligt svar fra forvaltning/kommunen i forhold til mulige løsninger, blot et nej.
En anden løsning kunne være VUC, Mosegårdsvej ? Om noget, var det ønskeligt, at der kom en konstruktiv afdækning af, hvilke muligheder der er, samt en underbygget begrundelse for evt. hvorfor en foreslået mulighed ikke er til stede.

Dette er langt mere inddragende end blot et nej – eller endnu værre, larmende tavshed fra kommunens side.

Splitter man Frederiksodde Skole, er det ødelæggende for personalet og for den sikre og trygge ramme skolen er.

Med venlig hilsen

Far til en elev på Frederiksodde skole i Fredericia

(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu er kun udgiver som platform)

Læserbreve kan indsendes på: admin@fredericia.nu

Facebook kommentarer

annonce
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Verified by MonsterInsights