DebatFredericia

Debatindlæg: Det økologiske Fredericia

Jens Jørn Pedersen, debattør

Det økologiske Fredericia

Tiden er kommet, hvor vi igen skal være økologiske, som det var tilfældet før 1920, hvor man begyndte at indføre kemikaliegødning/kunstgødning, der på den tid var et eminent fremskridt, der gjorde, at man på de samme arealer kunne producere meget mere. Efter 1920 kom mange flere kemikalier til i planteproduktion, hvilket er/var fantastisk.

Problemet er blot med diverse kemikalier/mediciner inklusive plantegifte, vi indfører og fremelsker, at vi ikke kender langtidsvirkningen.
De fleste bliver afprøvet angående kortidsvirkning og godkendt på baggrund af det.
Det næste problem med kemikalier, som vi udsætter os selv for, er, at vi heller ikke kender multiindvirkningen. Hermed menes indvirkningen, når to eller flere kemikalier påvirker os samtidig. Her kan virkningen være meget anderledes. Det gælder både på kort sigt og lang sigt.

Kemikalierne/medicinerne kan op til mangedoble effekter eller fjerne effekten ved samtidig indvirkning på en levende organisme.
På lang sigt bliver ikke kun planter, mennesker og dyr påvirket, men også jorden som helhed.

Tiden er kommet
De seneste mere end 50 år har forskere advaret imod anvendelse af kemi i det hele taget. Uanset advarsler er produktionen fortsat, da det er økonomien, der driver det hele.
Efter min bedste overbevisning er tiden kommet, hvor vi skal arbejde intenst på at reducere og til sidst fjerne kemikalier fra vores hverdag. Det gælder også medicin, der skal reduceres så meget som muligt.
Der er en tendens og interesse i tiden for, at vi bliver kemikaliefrie, da vi har set det i os selv i form af kræft, allergier og andre sygdomme.

Økologi er en fantastisk mulighed nu
Opfordringen er, at der arbejdes målrettet i Fredericia kommune på at støtte og fremelske økologisk og kemikaliefrie produktion i alle led. Det gælder landbrug, gartneri og madproduktion.
Mit forslag er derfor, at vi nu vælger politikere, der er interesseret i menneskers liv og levned samt viser det gennem ideer og støtte til den økologiske produktion i alle led.
Kommunalbestyrelsen inviterer planteproducenter til et seminar, hvor diverse muligheder også med EU-støtte gennemgås. Efterfølgende giver kommunalbestyrelsen deres støtte til udvikling af mulighederne for fremstilling af fuldgyldige madvarer fremstillet udelukkende af planter.

annonce

En bevidst udvikling
Intentionen er at udvikle opskrifter, det tilgodeser menneskenes behov for mineraler, aminosyrer, fedtstoffer, energi og vitaminer. Der kræves en bevidst opbygning af madens sammensætning for at undgå fejlernæring.

Således skal der i alle led fra produktion af de rigtige planter i landbrug og gartneri til udvikling af opskrifter, hvor den rigtige ernæring tilgodeses. Ligeledes skal smag og fornøjelse tilgodeses igennem opskrifterne.

Opfordringen går desuden på, at Fredericia inviterer restauranter, der anvender deres egne opskrifter samt de lokalt fremelskede opskrifter til at bosætte sig i Fredericia. Hvor der hovedsageligt serveres kemikaliefri og plantebaseret mad.

Markedsføring som en økologisk og kemikaliefri by

Målsætningen er således at Fredericia kan markedsføres som en by, der tilstræber eller er kemikaliefri i alle led.

 

Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia

 

(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu er kun udgiver som platform)

Læserbreve kan indsendes på: admin@fredericia.nu

 

Facebook kommentarer

annonce
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Verified by MonsterInsights