DebatFredericiaPolitik

Debatindlæg: Der skal sættes massivt ind over for børns vold

Sigtelsen af den 13-årige fredericianske dreng for vold mod en yngre dreng på Kirstinebjergskolen i denne uge, kræver massiv handling fra flere kanter. Sager som denne er helt igennem uacceptable, og skal håndteres med stor alvorlighed også fra politisk side. Fordi det handler om børns opvækst og trivsel, og fordi det handler om den grundlæggende tryghed, alle borgere skal opleve i Fredericia. Det kan derfor også undre, at der har været sparsom politisk opmærksomhed omkring denne sag. 

Alle børn skal trygt kunne opholde sig på kommunens skoler og institutioner, og forældre skal opleve en ligeså stor tryghed ved at lade deres børn bevæge sig frit omkring. Det er indiskutabelt. Selvom sagen håndteres af både politi og er overgivet til de sociale myndigheder, skal vi også hæve blikket politisk, for sådan en sag må vi ikke sidde overhørig. 

Det rækker indover mange forskellige områder; skoler, institutioner og det sociale område, som hver især og i fællesskab naturligt har fokus på sager som denne. Alle medarbejdere og ledere, der har berøring med disse områder skal mærke en klar politisk opbakning til at italesætte den uacceptable adfærd og igangsætte forebyggende tiltag. 

SSP-samarbejdet er ét af de gode tiltag mod børns kriminalitet, men det kan ikke stå alene. Det kræver en stærk tværgående indsats mellem alle relevante fagområder og stor politisk bevågenhed også efter sådanne episoder. Det vil være oplagt at starte med en dialog med de enkelte skoler, forældre og børn. Dernæst skal både de konkrete sager og emnet generelt fylde meget mere på de politiske dagsordener i børne- og skoleudvalg samt social- og beskæftigelsesudvalg. 

I bestræbelserne på at skabe en god kommune for børn og deres forældre, skal vi som politikere stå forrest i debatten omkring tryghed for børn og forældre. Det er svært at være uenig i, men vi kan aldrig gøre for meget. 

Det politiske ansvar handler ikke kun om forebyggende initiativer, men det handler i den grad også om, at der udvises tydeligt fælles fodslag og den lokale dialog med skoler og institutioner prioriteres højt politisk, når der opstår voldssager imellem børn. Det handler om at skabe tryghed hos forældre og børn. Tryghed ved at forebygge og tryghed ved massiv handling og opmærksomhed omkring de enkelte sager. 

annonce

Kirsten Hassing Nielsen, byrådskandidat kv21, Det Konservative Folkeparti

(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu er kun udgiver som platform)

Facebook kommentarer

annonce
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
annonce
Back to top button