DebatFredericiaKV21Økonomi

Debatindlæg: Byrådet har svigtet sit ansvar

Kirsten Hassing Nielsen, byrådskandidat kv21, Det Konservative Folkeparti

Et af kendetegnene ved byrådets arbejde de seneste år og hele vejen igennem den politiske skandale er ubestridt det store fravær af viljen til at tage ansvar.
Uanset hvilken kritisk sag det omhandler, så har byrådet forholdt sig passiv overfor det, man har været tæt på, og har ikke stillet spørgsmål eller været kritisk eller taget ansvar de steder og på de tidspunkter, hvor man havde muligheden.

Der har i stedet været travlhed med at komme videre. 

Politisk ledelse og ansvarlighed har været fraværende i et omfang, man som borger normalt ikke skulle forvente. Det er derfor også helt naturligt, at nogle af vælgernes spørgsmål går på, hvordan man kan genoprette ro og tillid i Fredericia og om siddende byrådskandidater tager pis på fredericianerne ved at genopstille. 

Det viser med al tydelighed, at det betyder noget for troværdigheden i det lokale demokrati, at vi som politikere tager et ansvar både for det vi gør, og det vi ikke gør. Altså politisk lederskab. 

Skandalens omfang har været af dimensioner, som kalder på god politisk ledelse for at genoprette tilliden i Fredericia efter skandalen, men vi mangler fortsat at se et byråd og genopstillede kandidater, der reelt påtager sig et ansvar. Hvor man får sagt højt, at man ikke har reageret som man burde, at der er noget, der ikke har fungeret, og som kræver gennemgribende ændringer. 

Og på et tidspunkt skal det nye byråd tage stilling til, hvad der skal ske med resultaterne fra de igangsatte undersøgelser og konklusionen fra politianmeldelsen. Det kræver endnu mere ansvarlighed. Et nyt byråd skal derfor være i stand til at rydde op, og for nogles vedkommende rydde op efter sig selv. Så spørgsmålet er, om der allerede nu er byrådsmedlemmer, som har gjort sig den overvejelse? Om man kan se sig selv i en oprydning? 

annonce

Hvis ikke, så får vi heller ikke skabt de hårdt tiltrængte ændringer af den politiske kultur, som Fredericias borgere er bedst tjent med.  

For Det Konservative Folkeparti har det stået klart fra starten, at der skal ryddes op, og vi er langt fra færdige med den oprydning, der er nødvendig for at få Fredericia godt videre. For os er det afgørende at få samlet et byråd, som i fællesskab ønsker at levere den oprydning, som borgerne fortjener. 

Kirsten Hassing Nielsen, byrådskandidat kv21, Det Konservative Folkeparti

(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu er kun udgiver som platform)

Læserbreve kan indsendes på: admin@fredericia.nu

 

Facebook kommentarer

annonce
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Verified by MonsterInsights