DebatFredericia

Debatindlæg: Brintfabrik i Fredericia – en god ide?

Grøn energi? Måske?

Der har en tid været tale om at bygge en brintfabrik i Fredericia. Fabrikken skal efter planen ligge tæt på Shell Raffinaderiet, da, som jeg forstår det, Shell skal være hovedindehaver og anvende brinten i en renseproces, det overskydende brint kan så anvendes til andet. Det være sig Metanol, Ammoniak, fremstilling af madvarer og drift af køretøjer.

Hvis Shell kan reducere forureningen fra olieforbrænding i diesel, benzin og lignende, så er det jo rigtig godt.

Anvendes brint i biler, forsvinder forureningen fra forbrændingsmotoren fuldstændig, så det kun er forurening fra dæk og bremser tilbage. Det er også rigtig godt.

Produktionen af brint

For at producere brint skal der tilføres energi. Når brinten skal anvendes f.eks. i biler, så skal brinten brændes i en brændselscelle. Den brint Shell anvender til rensning koster noget ekstra med hensyn til disse artikler, men det er sikkert en fabrikshemmelighed hvor meget. Det, eneste vi kan konkludere, er, at vi skal betale det ekstra og får en renere by.

annonce

Hvor skal energien til brintproduktionen komme fra? Formentlig fra el, der skal produceres ved hjælp af fossile brændstoffer, vindmøller eller solceller.

Hvis brinten produceres ved hjælp af vind eller sol, så er det grønt, men produceres det ved hjælp af fossile brændstoffer, så er det sort energi.

Hvorledes virkningsgraden ved brintproduktionen er afhænger af fremstillingsprocessen.

Man forsker rigtig meget i fremstillingsprocessen, hvilket resulterer i bedre og bedre virkningsgrad. Det betyder, at energitabet ved fremstillingsprocessen måske kan reduceres væsentligt, men det vil altid være energitab ved alle processer.

Drift af f.eks. biler

En proces, der afgiver varme og nyttegraden ligger omkring 40% i forhold til f.eks. benzinbiler, der har en nyttegrad på omkring 25% meget afhængig af konstruktionen.

Hvor megen energi, der går til fremstilling af f.eks. benzin i Raffinaderiet, det ved Shell, men det er sikkert ikke en uvæsentlig mængde. For at være helt klare, så skal det samlede tab eller den totale virkningsgrad regnes ind. Det er ikke nok med økonomi!

Er det en god ide med en brintfabrik?

Det er et vanskeligt spørgsmål, da rigtig mage faktorer indgår i det. Selvfølgelig er det økonomien, men det er også et spørgsmål om, hvor den el, der skal anvendes til brintfremstillingen, skal komme fra. Hvis den kommer fra fossile brændstoffer, så er det helt sort. Hvis den kommer fra vedvarende energi i form af f.eks. vindmøller, vandkraft og solceller, så er det en god ide, hvis det er overskuds el i perioder, hvor der produceres mere end der anvendes. Hvis det ikke er overskuds el, så er det en dårlig ide. Men det kan være en metode, der giver mulighed for at ”gemme” strøm, hvis man kan lagre brinten fornuftigt.

Teknologien til brintfremstillingen

Som nævnt, så er brintfremstillingsteknologien under hastig udvikling. Det ser ud til at det bliver mere og mere effektivt med små produktionssteder med en ny teknologi, der udnytter noget der ligner induktionsvarme i komfurer. Hvis de små produktionsenheder bliver effektive, så er en brintfabrik i Fredericia lige nu måske en stor fejlinvestering. DTU arbejder intenst på at udvikle dette. Amerikanerne arbejder intenst på at udvikle elektroder, der er mere effektive og billigere i anvendelse.

Produktion af brint til salg

Transport af brint og ammoniak er en farlig sag, så den skal under alle omstændigheder går udenom Fredericia by.

Fremstiller man ammoniak på fabrikken til salg, så er det absolut ikke hyggelige sager at have indenfor rækkevidde af boligområder. Jeg vil nødig gå rundt i en sky af ammoniak.

Under alle omstændigheder skal kommunalbestyrelsen skal have og fremlægge betydelig flere informationer før en endelig beslutning!

Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia

(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu er kun udgiver som platform)

Facebook kommentarer

annonce
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu

Jens Jørn Pedersen

Debattør: Jens Jørn Pedersen
annonce
Back to top button