DebatFredericiaPolitik

Debatindlæg: Arbejdsmiljø på Ulleruphus kræver politisk ledelse frem for flere skemaer

Efter whistleblowere er stået frem om dårligt arbejdsmiljø på Ulleruphus står det helt klart, at det kalder på god politisk ledelse.
Det skriger derfor til himlen, når det foreslås, at Økonomiudvalget fremover får informationer om trivsel og arbejdsmiljø på Ulleruphus. 

 

Medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø på Ulleruphus hverken kan eller skal sættes ind i flere statistikker eller skemaer, og det kan aldrig være en holdbar løsning at sende flere systematiske informationer til præsentation for udvalget. På den måde fortsætter lukketheden og en unødig afstand mellem det politiske niveau og ledere og medarbejdere, og vi åbner op for et nyt bureaukrati, hvor vi bilder os selv ind, at det er løsningen på menneskers trivsel og arbejdsmiljø. 

 

Politisk ledelse handler i denne situation ikke om at sidde i et udvalg og få præsenteret informationer om arbejdsmiljø og trivsel, men at der i stedet skabes en kontinuerlig og tillidsfuld dialog mellem politikere, ledere, medarbejdere og borgere. Dét vil til gengæld give en føling med virkeligheden, og der skabes de bedste forudsætninger for at håndtere udfordringer undervejs. Der har tilsyneladende været et fravær af denne føling med virkeligheden på Ulleruphus, og det skal genoprettes. 

 

annonce

Flere informationer og skemaer skaber ikke forbedringer i sig selv, men det afhænger meget mere af, hvordan man arbejder med udfordringerne. Hvordan øger man dialogen og med hvem? Og det gælder også dialogen mellem de politiske udvalg. 

 

Netop arbejdsmiljø og trivsel kan ikke vinkles af på en traditionel dagsorden, det er et fortløbende arbejde hos både politikere og ledere. Når problemerne fremstår så massivt som på Ulleruphus, tyder det på nogle alvorlige grundlæggende problemer, som har hersket over tid. 

 

En løsning hvor der bare leveres flere informationer står i skarp kontrast til at udvise politisk ledelse, hvor man får inddraget politikere, ledere, medarbejdere og borgere. Man skal forholde sig til det, der i virkeligheden er problemet, og det er vanskeligt at se, hvordan man kan undgå en dialog om det, først og fremmest i Senior- og Handicapudvalget. 

 

I et ansvarligt politisk lederskab skal vi fremme ordentlighed, åbenhed og respekt for medarbejderne og borgerne, hvilket kun sker gennem dialog med de mennesker, det handler om. 

 

Kirsten Hassing Nielsen, byrådskandidat kv21, Det Konservative Folkeparti

 

(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu er kun udgiver som platform)

 

 

Facebook kommentarer

annonce
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
annonce
Back to top button