BorgerDebatFredericiaPolitikSamfund

Debatindlæg af Jens Jørn Pedersen: Fredericia på overførselsindkomst

Når man er kommet i den situation, at man har svært ved at klare sig selv, så er der i vores velfærdssamfund heldigvis mulighed for at få hjælp. Går vi f.eks. ti USA, så eksisterer velfærdssamfundet ikke på samme måde. Når man skal på hospital, så skal man vise dokumentation for, at man kan betale, før man bliver behandlet. Sådan er det ikke i Danmark, her bliver man behandlet og så må vi løse betalingen bagefter.

I år har mange virksomheder i Danmark været på overførselsindkomst, hvilket går direkte imod de borgerliges forståelse. Man skal kunne klare sig selv!

Mange virksomheder nyder godt af vort velfærdssamfund både hvad uddannelse udgør, men også muligheden for at lade samfundet betale lønudgifter/arbejdsløshedsunderstøttelse, og ved længere tids arbejdsfri periode går samfundet fuldgyldig ind med kontanthjælp, så man kan fortsætte med at leve.

Når vi taler om kommuner, så er sagen lidt anderledes. Kommunen er blevet frataget nogle muligheder ved kommunalreformen. Som jeg forstår det, så bortfaldt muligheden for at kommunen kunne drive egen virksomhed. Og ved skattereformen blev det endnu vanskeligere, da alle skattepengene efterdags skulle gå til staten, der så udbetaler pengene til kommunen. Både kommunerne og regionerne er på overførselsindkomst. Hvilket gør det lettere for staten at kontrollere kommunerne og styre retningen pengene skal gå i. Man skal nu som kommune virkelig passe på og være kreativ forstået i positiv forstand.

Fredericia Kommune er øjensynlig en fattig kommune. Selv om Fredericias placering og muligheder gør, at kommunen kunne være en foregangskommune og en rig kommune. Når Fredericia Kommune er en fattig kommune, så betyder det, at den ikke kan ”tjene” sine egne penge, men får tilskud fra rigere kommuner.

Det kaldes også kommunal udligning. Vi kan også kalde det overførselsindkomst.

annonce

Fredericia Kommune har hovedsageligt været under socialdemokratisk ledelse de sidste mange år bortset fra en periode med kaotisk venstreledelse. Senest har der i 7 år været socialdemokratisk ledelse, der har gjort kommunale beslutninger mere eller mindre hemmelige. Kommunalbestyrelsen er blevet mere og mere lukket omkring sig selv. Nu får vi fra ledelsen at vide, at Fredericia Kommune har det bedre økonomisk end de sidste 7 år. Reelt kender vi ingen tal.

Vi har haft og har vel stadigvæk et problem med et virus, der smitter meget let. Det har betydet, at meget er gået betydelig mere stille med færre indtægter til følge.

Kommunens borgmester og økonomichef har været ude med, at det går rigtig godt, men vi får kun halve sandheder. Kommunen har lånt et meget stort beløb, der måske beløber sig til 500 mio. desuden kommer der et udligningsbeløb på mere end 30 mio. samt et nu fast tilskud på mere end 20 mio. Vi får ikke at vide, hvorledes disse beløb indgår i aktiver og passiver. Tilbage i 2017 var vi nogle, der forsøgte at læse kommunens regnskaber og budgetter, men det var ikke muligt umiddelbart, da konteringen var forskellig år for år. Hvilket betyder, at vi skal helt ned i bilagene for at se, hvorledes det reelt står til. Hvis kommunalbestyrelsen bliver fordret på samme måde med budgetter og regnskaber, så har de ikke et reelt grundlag at handle på.

Fredericia Kommune har en stor belastning med arbejdsløse og andre med store problemer, men øjensynligt er det dem og skolerne, der betaler gildet. Vi ser på det seneste, at de bedre bemidlede ikke sender børnene i den kommunale skole. Det må vi vist godt tolke derhen, at folkeskolen i kommunen ikke er god nok. Belastning med mennesker i alvorlige problemer smitter desværre også af på børnene. Men det ser ud til, at det er problemer, som kommunen ikke forsøger at løse. Det har vi kunnet se i dagspressen. Før borgmesteren kom til Fredericia var der ingen ende på, hvor meget han ville gøre for de svagt stillede og børnene. Måske han har slået hovedet? Det ser ud til at være glemt. Eller er det sådan, at han ikke evner det?

Nu allersenest har vi set, at ældreplejen heller ikke fungerer, og man skal lade udbuddet gå om, hvilket også koster mange penge. Hvornår får vi reelt at vide, hvorledes det står til? Teaterproblematikken er lukket, hvis det står til kommunalbestyrelsen. Her taler vi vel om mere end 100 mio. i tab?

Valg til kommunalbestyrelsen nærmer sig, det skal foregå den 16. november 2021 (KV21).

Opfordringen er derfor, at kommunens befolkning tænker sig grundigt om inden stemmen afgives. Det er forsøgt igennem de seneste uger at få de ”hvilende” politikere på banen med debatter og oplysninger. Forsøget drejer sig også om at få partierne til at gå sammen for at blive synlige i foredrag, debatter og møder. Øjensynligt sidder mange på hænderne uden at gøre noget aktivt. Mit indtryk er, at de mødes og bekræfter hinanden i, hvor gode meninger de har, men det ser også ud til at være hemmeligt. Jeg skal ikke her nævne partier, det kan vi komme tilbage til en anden gang.

Hvis vi vil noget fornuftigt med Fredericia Kommune, så starter forberedelserne til KV21 nu! Demokratiet er ikke en selvfølge, det er befolkningens forpligtelse og ansvar.

Jens Jørn Pedersen

Sanddalvej 4
7000 Fredericia

(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu er kun udgiver som platform)

 

Facebook kommentarer

annonce
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Verified by MonsterInsights